ಕುಳ್ಳ ಏಜೆಂಟ್ ೦೦೦

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕುಳ್ಳ ಏಜೆಂಟ್ ೦೦೦
ಕುಳ್ಳ ಏಜೆಂಟ್ ೦೦೦
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕಅಂಬುಜಾ ದ್ವಾರಕೀಶ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗದ್ವಾರಕೀಶ್ ಜ್ಯೋತಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಯ, ಸಂಪತ್, ವಜ್ರಮುನಿ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಪ್ರಕಾಶ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೨
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆದ್ವಾರಕ ಫಿಲಂಸ್