ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ
ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಮ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಮ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜಕುಮಾರ್ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಉದಯಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಾಥ್
ಸಂಗೀತಸತ್ಯಂ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಂ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಶ್ರೀರಾಮ ಫಿಲಂಸ್