ಮುಖ್ಯ ಮೆನು ತೆರೆ

ಶಿರೋಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರತೀ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಏಷಿಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಮೂರನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ.ಇದು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತಿನ ೫೫ ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

ಆವೃತ್ತಿ ವರ್ಷ ಆತಿಥೇಯ ನಗರ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪಾಯರ್ ಗೇಮ್ಸ್
I ೧೯೩೦   ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಕೆನಡಾ ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೫೯ ೧೧ ೪೦೦
II ೧೯೩೪   ಲಂಡನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೬೮ ೧೬ ೫೦೦
III ೧೯೩೮   ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ೫ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೨ ಫೆಬ್ರವರಿ ೭೧ ೧೫ ೪೬೪
IV 1950   ಅಕ್ಲಂಡ್ ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ ೪ ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೧ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 88 12 590
British Empire and Commonwealth Games
V 1954   ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಕೆನಡಾ ೩೦ ಜುಲೈ ೭ ಆಗಸ್ಟ್ 9 91 24 662
VI 1958   ಕಾರ್ಡಿಫ್ Wales ೧೮ ಜುಲೈ ೨೬ ಜುಲೈ 9 94 36 1122
VII 1962   ಪರ್ತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ೨೨ ನವಂಬರ್ ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 104 35 863
VIII 1966   ಕಿಂಗ್‍ಸ್ಟನ್ Jamaica ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ 9 110 34 1050
British Commonwealth Games
IX 1970   ಎಡಿನ್‍ಬರ್ಗ್ Scotland ೧೬ ಜುಲೈ ೨೫ ಜುಲೈ 9 121 42 1383
X 1974   ಕೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ ೨೪ ಜನವರಿ ೨ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 121 38 1276
Commonwealth Games
XI 1978   ಎಡ್‍ಮೋಂಟನ್ ಕೆನಡಾ ೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೧೨ ಆಗಸ್ಟ್ 10 128 46 1474
XII 1982   ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ೩೦ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 142 46 1583
XIII 1986   ಎಡಿನ್‍ಬರ್ಗ್ Scotland ೨೪ ಜುಲೈ ೨ ಆಗಸ್ಟ್ 10 163 26 1662
XIV 1990   ಅಕ್ಲಂಡ್ ನ್ಯೂ ಜೀಲ್ಯಾಂಡ್ ೨೪ ಜನವರಿ ೩ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 204 55 2073
XV 1994   Victoria ಕೆನಡಾ 18 August 28 August 10 217 63 2557
XVI 1998   ಕೌಲಾಲಂಪೂರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ೧೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 213 70 3633
XVII 2002   ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ England ೨೫ ಜುಲೈ ೪ ಆಗಸ್ಟ್ 171 281 72 3679
XVIII 2006   ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 15 March 26 March 162 245 71 4049
XIX 2010   Delhi India 3 October 14 October 173 272 71 6700
XX 2014   Glasgow Scotland 23 July 3 August
XXI 2018   Gold Coast City ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ 4 April 15 April
XXII 2022 TBA TBA TBA TBA
Notes

1Includes 3 team sports 2Includes 4 team sports 3Includes 3 team sports