ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ(ಚಲನಚಿತ್ರ)

ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ
ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ(ಚಲನಚಿತ್ರ)
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ
ನಿರ್ದೇಶನಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ರೇವತಿ ಜಯಂತಿ, ವಂದನ, ಅಶ್ವಥ್
ಸಂಗೀತಎನ್.ಎಸ್.ತ್ಯಾಗರಾಜನ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೬೭
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕಲ್ಯಾಣ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್