ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ

ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಕಲೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. [೧] ದೇಶೀಯ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ, "ಆಧುನಿಕ" ಮತ್ತು "ಸಮಕಾಲೀನ" ಎಂಬುದು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳು. "ಆಧುನಿಕ ಕಲೆ" ಮತ್ತು "ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ" ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವೆ.ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಕಾಲೀನ ದೃಶ್ಯಕಲೆಯು ಇಂದು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಗಳ, ಅಕಾಡೆಮಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಕಲಾವಿದರಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೊಸಬಗೆಯ, ಹೊಸಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಬಾರ್ ಒನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ (Bangalore Art Residency One), ನಂಬರ್ ವನ್ ಶಾಂತಿರಸ್ತೆ (No.1Shanthiroad) ಮುಂತಾದುವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಧಿಯ ಹೊರಗೂ ಕಲಾಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೆಲವರು ಜೀವಿತಾವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಾವಧಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ", ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ" ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಿಶೇಷ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ.[೧]

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣವಾಚಕದ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಕಲೆಯ ವಿಶೇಷ ವಿಧ, "ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ" ವರ್ಗೀಕರಣದ ಆರಂಭ ಆಧುನಿಕತಾವಾದದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಲಂಡನ್, ಸಮಕಾಲೀನ ಆರ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ 1910 ರಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕ ರೋಜರ್ ಫ್ರೈ ಮತ್ತು ಇತರರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಖರೀದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾಜ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಾಜಗಳು, 1930ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1938 ರಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಆರ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಡಿಲೇಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 1945 ನಂತರ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಘಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಂಪೊರರಿ ಆರ್ಟ್, ಬೋಸ್ಟನ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ "ಆಧುನಿಕ ಕಲಾ" ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆಧುನಿಕತಾವಾದ ಆಯಿತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲಾ ಚಳವಳಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು "ಆಧುನಿಕ" ಕಲೆ "ಸಮಕಾಲೀನ" ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸ ತೊಡಗಿದವು. ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಯಾವಾಗಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ತಿರವಾಗಿರದೆ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಆಸರೆ ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಆರ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿ 1910 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆದಂತವುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಸಮಕಾಲೀನವೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದು.

ಕಲೆ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಎರಡನೆಯ ವಿಶ್ವ ಸಮರ ಮತ್ತು 1960 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆ ಎಂದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಬಹುಶಃ 1960 ರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 2010 ನಲ್ಲಿ "ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ" ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಖರತೆ ಇಲ್ಲದ್ದು ಎಂದೆನಿಸಿ ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 20 ವರ್ಷದ ಕಲೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1970ರ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ "20 ಮತ್ತು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ಕಲೆ"; "20 ನೇ ಕಲೆ .. ಮತ್ತು 21 ಸೆಂಟ್, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎರಡೂ ಸಹಜವಾದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯ ಒಂದು ನಿರಾಕರಣೆ " ; "ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ" ಎಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ 1960ರ ಮತ್ತು 70ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿನ ಕೋನೆ ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೂ ಬದುಕಿರುವ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಲೆಗಳು.[೨] ಕಲಾವಿದರು ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ವಸ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.[೩] ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು "ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಯ" ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ "ಸಮಕಾಲೀನ" 2000 ರ ನಂತರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಫಲವತ್ತಾದುದು ಕಲಾವಿದರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರು ಸಮಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಅಲ್ಲದ ನಡುವೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವುದು ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ತನೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಂಡಿಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 1990 ರಲ್ಲಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಕಲಾವಿದರು ತಾರೆಗಳಾದರು, ಅವರು ಆಶಿಸಿದ -"ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಮರಾಜ್ಯ." ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಜೂಲಿಯನ್ ಸ್ಪಾಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಸ್ಪಿತ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂದೇಹವಾದ ಸಹ ನಿರಾಕರಣೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. "ಆರ್ಟ್ ಬೋಲ್ಲೋಕ್ಕ್ಸ್" ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಅಷ್ಬೀ ಹೀಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ "ಹೆಚ್ಚು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಲೆ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಕಲೆ, ವೀಡಿಯೊ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂತರದ ಆಧುನಿಕ ಕಲೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ" ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಅವಲಂಬಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. [೪]

ಕಾಳಜಿಸಂಪಾದಿಸಿ

20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಎಂದರೆ ಈ ಕಲೆ ಎನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (1950ರಿಂದ ಈಗ ಗೆ), ನವ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲಾ, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಕಲೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ೧.೦ ೧.೧ Esaak, Shelley. "What is "Contemporary" Art?". About.com. Retrieved October 28, 2016.
  2. "The art of the late 20th and early 21st century". Art21. Retrieved October 28, 2016.
  3. "Contemporary art - Define Contemporary art at Dictionary.com". Dictionary.com.
  4. "Art Bollocks". Ipod.org.uk. 1990-05-05. Archived from the original on 16 July 2011. Retrieved October 28, 2016. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)