ಒಂದೇ ರಕ್ತ
ಒಂದೇ ರಕ್ತ
ನಿರ್ದೇಶನಶ್ರೀ ಕುಮಾರನ್ ತಂಬಿ
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಮಾಲಿಕ ಕಂಬೈನ್ಸ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅಂಬರೀಶ್ ಅಂಬಿಕ ಅನುರಾಧ
ಸಂಗೀತರಾಜನ್-ನಾಗೇಂದ್ರ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿ.ಕರುಣಾಕರ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೪
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆರಾಗಮಾಲಿಕಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್