ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್

ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ( ೬ ಮಾರ್ಚ್ ೧೮೦೬ –೨೯ ಜೂನ್ ೧೮೬೧) ಅವರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯತ್ರಿ.

ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್

ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ರವರು ಮಾರ್ಚ್ ೬ ೧೮೦೬ ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.ಇವರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಇವರು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದರು.ಎಲಿಜಬೆತ್ ದುರ್ಹಾಮ್ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.೧೨ ಮಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ತಮ್ಮ ೬ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು.ತಮ್ಮ ೧೫ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು,ಬಹುಶಃ ಕ್ಷಯರಗದಿಂದ ಬಳಲಿದರು ಇದುವೆ ಅವರ ದುರ್ಬಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.೧೮೩೦ ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ತಮ್ಮ ಸೋದರ ಜಾನ್ ಕೆನ್ಯನ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು.೧೮೩೮ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕವಿತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ,ಮತ್ತು ೧೮೪೧-೧೮೪೪ ರ ನಡುವೆ ಕವಿತೆ,ಗದ್ಯಗಳನ್ನುರಚಿಸಿದರು.ಅವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಚಾರವು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಸುದಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಡಿದೆ.ಇವರ ಕವಿತೆಗಳು ಬರಹಗಾರ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತು, ತಂದೆಯ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು.ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರವಾದಳು. ೧೮೪೬ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಇಟಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿಧ ಅವನನ್ನು ಪೆನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.೧೮೬೧ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.[೧]

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಜಮೈಕ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ೧೬೬೫ ವರೆಗು ಬದುಕಿದರು.ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಲಿಂದ ಕುಡಿದೆ, ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ (1734-1798), ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಿಲ್, ಕಾರ್ನ್ವಾಲ್, ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ 10,000 ಎಕರೆ (4,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್) ಮಾಲೀಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದ ಜಮೈಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಲ್ಗಳು, ಗಾಜಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜಮೈಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯುಕೆಸಲ್ ನಡುವೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಹಡಗುಗಳು. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು,ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಮೈಕಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿದವು.[೨]

ಗೆಲುವು(ಯಶಸ್ಸು)ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಂಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಬಹಳ ಸಮಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೊಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು, ಆದರೂ ಆಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆನ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಾ ಪ್ರೀಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. 1841 ಮತ್ತು 1844 ರ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಕವಿತೆ, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೃದ್ದಿಯಾಗಿತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವುಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1842 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ " ದಿ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ " ಎಂಬ ಕವಿತೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ಬರಿಯ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಲ್ (1844) ಗಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಹಾರ್ನೆ ಅವರ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಗದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು.1844 ರಲ್ಲಿ "ಎ ಡ್ರಾಮಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಲ್", "ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ಸ್", ಮತ್ತು "ಲೇಡಿ ಗೆರಾಲ್ಡೈನ್'ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್" ಮತ್ತು ಎಥೇನಿಯಮ್ನ 1842 ರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.ಎ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೀಲಿ ಫಲಕವು ಈಗ 50 ವಿಂಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮರಣ ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜಿಬಿ ಹಂಟರ್ನ ಮರಣದನಂತರ, ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆಯಾದ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯವು ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಯೆನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು ನಂತರ ವಿಲ್ಲಾ ಆಲ್ಬರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು.ಇಟಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ೧೮೬೦ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೊಯೆಮ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜಕೀಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹೆನ್ರಿಯೆಟಾ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 1860 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು 1860-61 ರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಜೂನ್ 1861 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.29 ಜೂನ್ 1861 ರಂದು ಅವರ ಗಂಡನ ನಿಧನರಾದರು.ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲು ನಗು ಮುಕವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಾತು " ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್" ಎನ್ನುವುದಾಗಿತ್ತು.ಅವರನ್ನು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು.ಅವರ ಅನಾರೊಗ್ಯದ ವಿಶಯವು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.ಕೆಲವೊಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಕೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೈಪೋಕಾಲೆಮಿಕ್ ಆವರ್ತಕ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ , ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಅವರ ಸುನೀತ (ಸೊನ್ನೆಟ್)

ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆರು ಅಥವಾ ಎಂಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾರಂಬಿಸಿದರು.ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಆನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಮೈಂಡ್, ಇತರ ಕವಿತೆಗಳೊಂದಿಗೆ 1826 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬೈರಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿತು.ಅದರ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಕುರುಡು ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಹಗ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಉವೆಡೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬ್ಯಾರೆಟ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಾಂಟೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ನೊಗಳಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. "ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಿಂಹನಾರಿಗಳ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲದ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೂಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. "ಕ್ರಿಸ್ತನ ಧರ್ಮವು ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ - ಕವಿತೆ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವಳು ನಂಬಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊನೆಟ್ಗಳು.

ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

1892 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಲೆಡ್ಬರಿ, ಹಿಯರ್ಫೋರ್ಡ್ಶೈರ್, ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬ್ರೈಟ್ವೆನ್ ಬೈಯಾನ್ 44 ಇತರ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದು ಸೈಟ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದು 1896 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೆವ್ಸ್ನರ್ ತನ್ನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1938 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಯಿತು. 2007 ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ II- ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಎಡ್ಗರ್ ಅಲನ್ ಪೋ ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಲೇಡಿ ಗೆರಾಲ್ಡೈನ್ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕವಿತೆಯ ರಾವೆನ್ಗಾಗಿ ಕವಿತೆಯ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎರವಲು ಪಡೆದರು.ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಜರ್ನಲ್ನ ಜನವರಿ 1845 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೋ ವಿಮರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, "ಅವರ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ - ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅವಳ ಕಲೆಯ ಅರ್ಥವು ಸ್ವತಃ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ." ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ದಿ ರಾವೆನ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪೋ ತನ್ನ 1845 ರ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ರಾವೆನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೊಯೆಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಳು, ಅವಳನ್ನು "ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ