ಆಸ್ಫೋಟನ (ಸಿಡಿತ)

ಆಸ್ಫೋಟನ ಎಂದರೆ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವಾಗದ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗು ಶಕ್ತಿಯಾ ವಿಮೋಚನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಎಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಉತ್ಪಾನ್ನವಾಗುತ್ತದ್ದೆ ಹಾಗು ಅನಿಲಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಹಾಗುತ್ತದ್ದೆ. ಸ್ಫೋಟ ದಿಂದಾಗಿ ಆಘಾತ ತರಂಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತದ್ದೆ. ಆಘಾತ ತರಂಗ ಧ್ವನಿವೇಗಾಧಿಕಗಿಂತ ಎಚಾದ ಆಸ್ಫೋಟನಅದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪೋಟವನ್ನು "ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದ್ದೆ. ಉಪಧ್ವನಿಕ ಆಘಾತ ತರಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೋಟಕಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತದ್ದೆ.

ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನು ವಿಸ್ಪೋತಿಸುವ.
ಪೆಟ್ರೋಲು ಸ್ಫೋಟಗಳು,.
ನಹ್ರ್ ಅಲ-ಬರೆದ, ಲೆಬನೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಹೋಗೆ.

ಕಾರಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಕೃತಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಹಗುತಾವೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಎಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಇಂದ ಬರುತ್ತದ್ದೆ. ಅಪ್ಪಳಿಕೆ ಸಂಭವಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಫೋಟಗಳು ಪ್ರುತ್ವಿಯ ಹೊರಕ್ಕು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ದೆ ಉದಹರಣೆಗೆ ಅಧಿನವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೃತಕ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು ಎಚ್ಚಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಪೋಟಕಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗವಾದ ಹಾಗು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆಗುತ್ತದ್ದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅತಿ ಎಚ್ಚು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣದ ಅನಿಲಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದ್ದೆ. ಬಂದೂಕು ಸಿಡಿಮದ್ದು ಶೋಧಿಸಿ ಹಾಗು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಫೋಟಕ.

ಪರಮಾಣುಶಕ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಸ್ತ್ರ, ಇದು ಬೈಜಿಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದ್ದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್‌ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚು ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಆವಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುದಿಯುವ ದ್ರವ ವಿಸ್ತಾರ ಆವಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಒಂದು ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗಿನ ದ್ರವ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯುವಿಕೆ ಇಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ದೆ.

ಖಗೋಳಿಕ (ಬೃಹತ್‌)ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಧಿನವ್ಯ, ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದ್ದೆ.

ಯಾಂತ್ರಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

'ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಫೋಟ' ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಒಂದು ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗಿನ ದ್ರವ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯುವಿಕೆ ಇಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್ದೆ .

ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಬಾಂಬ್ಸ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Apr 13, 2017
 • ಅಮೆರಿಕವು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ ಮೇಲೆ ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾಂಬ್‌ ಎಸೆದಿದೆ.

ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಗ್ರೀನ್ ಬೆರೆಟ್‌’ ಪಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

 • ಈ ಬಾಂಬ್‌ ಅನ್ನು ‘ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಏರ್‌ ಬ್ಲ್ಯಾಸ್ಟ್–ಎಂಒಎಬಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 10.3 ಟನ್‌ ತೂಕದ ಈ ಬಾಂಬ್‌ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದಾದ್ದರಿಂದ, ‘ಮದರ್‌ ಆಫ್‌ ಆಲ್‌ ಬಾಂಬ್ಸ್’ ಎಂದೂ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.[೧]
 • ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ GBU-43 ಬಾಂಬ್ ಅಡ್ಡಹೆಸರು 'ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ತಾಯಿ', ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. GBU-43 / ಬಿ ಬೃಹತ್ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ ಏರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ (MOAB) ಒಂದು 21.600 ಪೌಂಡ್, ಜಿಪಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸ್ಫೋಟಕ

[೨]

==ಸಂಪಾದಿಸಿ

==ಸಂಪಾದಿಸಿ

==ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಫೋಟಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಫೋಟಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ನನೈಮೋ ಗಣಿ ಸ್ಫೋಟ ೧೮೮೭
 • ಹಳಿಫಕ್ಷ್ ಸ್ಫೋಟ ೧೯೧೭
 • ಮೆಸ್ಸಿನೆಸ್ ಕದನ ೧೯೧೭
 • ಒಪ್ಪು ಸ್ಫೋಟ, ಲುದ್ವಿಗ್ಶಫೇನ್, ಜರ್ಮನಿ ೧೯೨೧
 • ಬಾಂಬೆ ಸ್ಫೋಟ (೧೯೪೪)
 • ಪೋರ್ಟ್ ಚಿಕಾಗೋ ದುರಂತ ೧೯೪೪
 • ಅರ ಎ ಎಫ್ ಫಾಉಲ್ದ್ ಸ್ಫೋಟ ೧೯೪೪
 • ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ನಗರ ದುರಂತ ೧೯೪೭
 • ನೆದೆಲಿನ್ ಮಹಾದುರಂತ ೧೯೬೦
 • ಸೋವಿಎತ್ ಏನ್ ೧ ರೋಕೆತ್ ಸ್ಫೋಟ ೧೯೬೯
 • ಲಿಕ್ಷ್ಬೊರೌಘ್ ದುರಂತ ೧೯೭೪
 • ಪೆಪ್ಕಾನ್ ದುರಂತ, ಹೆಂಡಏರ್ಸೋನ್, ನೆವಾಡ ೧೯೮೮
 • ರ್ಯೊಂಗ್ಚೋನ್ ದುರಂತ ೨೦೦೪
 • ೨೦೦೫ ಹೆರ್ತ್ಫಾರ್ದ್ಶಿರೆ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸರಹದ್ದಿನ ಅಗ್ನಿ ೨೦೦೫
 • ಅಲ್ಬನಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಗೆರ್ದೆಕ್ ೨೦೦೮
 • ಕಾತನೋ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಅಗ್ನಿ ೨೦೦೯

ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ಕಾಸ್ತ್ಲೇ ಬ್ರಾವೋ
 • ತ್ಸರ್ ಬೋಂಬ

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಹಿರೋಷಿಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಸಾಕಿಗಳ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಗಳು

ಸ್ಪೋಟಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಸಂತೋರಿಣಿ
 • ರಕತೊಅ
 • ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ವತ
 • ಮೌಂಟ್ ತಮ್ಬೋರ
 • ಮೌಂಟ್ ಪಿನತುಬೋ
 • ಯೆಲ್ಲೌಸ್ತೋನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಡೆರ

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಡಿಫ್ಲಾಗ್ರೇಶನ್
 • ಡಿಟೊನೇಶನ್
 • ಡಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋಶನ್
 • ಸ್ಫೋಟಕ limit
 • Fuel tank ಸ್ಫೋಟ
 • Implosion (mechanical process)
 • Underwater ಸ್ಫೋಟ
 • Mushroom cloud
 • ಸ್ಫೋಟ protection
 • Piston engine
 • ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣ ವಿಕಸನ ಇಂಜಿನ್
 • plofkraak

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ