ಅಮರಭಾರತಿ
ಅಮರಭಾರತಿ
ನಿರ್ದೇಶನಬಿ.ಕೃಷನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಪದ್ಮಪ್ರಿಯ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ.ವಿ.ರಾಧ
ಸಂಗೀತಎಂ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೭೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪದ್ಮಪ್ರಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್