ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ

ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ - ೧೯೯೧ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು.

ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ
ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ
ನಿರ್ದೇಶನಕೋಡ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅವಿನಾಶ್ ಅಂಜಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ, ಮೈಕೋ ಚಂದ್ರು
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೧
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕೆ.ಆರ್. ಚಿತ್ರStub-icon.gif ಇದೊಂದು ಚುಟುಕು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುರಿತ ಬರಹ. ಈ ಬರಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿ.