ಮುಲಾಮು

(ಅಂಜನ ಇಂದ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿತ)
ಅಂಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಮುಲಾಮು ಗಾಸಿಗಳು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು, ಗಂದೆಗಳು, ಉಜ್ಜುಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ಗಾಯಗಳ (ಅಂದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ) ಮೇಲೆ ಹರಡಲಾದ ಒಂದು ಹಿತವಾದ ಔಷಧಿ. ಅದು ಅನುಲೇಪನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಲಾಮು ಕಡಿಮೆ ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಅರೆಘನ ಪೇಸ್ಟ್ಆಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವುವೇಳೆ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತೇಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಎಣ್ಣೆಯಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಮರ್ಕ್ಯುರೊಕ್ರೋಮ್ ಮುಲಾಮಿನ ವಿವಿಧ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಫ಼ಂಗ್ಯುಲೋಸಿಸ್‍ನ ಇಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಶಿ ಸಾರ್ಕೋಮಾಗಳ ಉಪಶಮನಕಾರಕ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷತ್ವ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ತೀವ್ರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.

ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಣ ಶಾಖದಿಂದ ಸಂತೈಸಲು ಸಹಾಯಮಾಡಲು ಐಗುಪ್ತರೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮುಲಾಮು&oldid=737358" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ