ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ತನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಬಲ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತೂಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಆರೈಕೆಯ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅನುಚ್ಛೇದ 12 ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ-ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಾಗ ಲಿಂಗತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 25 ನೇ ವಿಧಿಯು ಅಂಗವಿಕಲರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ" ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ,ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪುರುಷನನ್ನು ಅಳೆಯಲು ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನಗಳು, ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. 1990 ರ ದಶಕದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 2000 ದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ, ವಿಕಲಾಂಗ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೇವೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು 2001 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ದುರ್ಬಲತೆ(ಗಳು) ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ "ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ರೋಗಿಗಳು" ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಮಸೂರದ ಮೂಲಕ ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಹಿತನಾಳವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, 2003ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವವರು ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಲಿಂಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ-ಮಾತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.[೧]

ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇವು ಸೇರಿವೆ. ಐಡಿ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗರ್ಭಕಂಠವನ್ನು ಕೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸೂಚಿತವು ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ವಿಧಾನದ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾರ್ಶ್ವ-ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಧಗಳು. ಋತುಚಕ್ರದ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ಥಿರ ಮುಟ್ಟಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ಕೇರ್ ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿವಿಧ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುಗರ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥತತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಿಮೆ. T6 ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಐಡಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ಯಾಪ್ ಲೇಪಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವತಃ ರೋಗಿಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೀಯರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸ್ಥಾನ, ವಜ್ರದ ಆಕಾರದ ಸ್ಥಾನ, ಎಂ-ಆಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಿ-ಆಕಾರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಟಿರಪ್ಗಳಾಗಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಹದ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೋಷ್ಟಕವಾಗಿದೆ. ವಿಲ್ನರ್ ಅವರು ವಿಕಲಾಂಗ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೈಪಿಡಿ,ವೆಲ್ನರ್ ಗೈಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪುಸ್ತಕ ಮುಗಿದ ಮೊದಲು ವೆಲ್ನರ್ ನಿಧನರಾದರು, ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸೆಲ್ಟಿನ್ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.1989 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ದೈಹಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 19% ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ID ಯೊಂದಿಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ, ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡನೇ-ದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ನರ್ಸರಿನಿಂದ "ಲಿಂಗವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಅರ್ಥವಲ್ಲ" ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಗರ್ಭಪಾತ ಹೊಂದಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ತಾವು ಅನುಚಿತ ಅಥವಾ ತಾಯಂದಿರಾಗಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, 1927 ರ ಪ್ರಕರಣವು , ಬೌದ್ಧಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು. ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ (ವಿಎಸ್ಎ) 1970 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು "ಯಾವುದೇ ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಕೊರತೆಯ ಅಥವಾ ಅಪಸ್ಮಾರತೆಯ ಯಾವುದೇ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ" ಯಾವುದೇ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು, ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಲು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಸಮರ್ಥತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತನ ಆರೋಗ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಸೆಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶೇಷ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ [೨] ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಖಿನ್ನತೆಯು ವಿಕಲಾಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಮೊಗ್ರಮ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ತೊಡಕು.ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.[೩]

ನಂತರದ ಜೀವನಸಂಪಾದಿಸಿ

ಯಶಸ್ವಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾದರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ (ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಬೆಲಿಸ್ಟ್ ) ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ನೋಡುವ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಅಶಕ್ತರಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.ಕಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗುತ್ತಾರೆ.ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವು ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿವಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಲನೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂಳೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ.ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ID ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.ವಿವಿಧ ವಿಕಲಾಂಗತೆಗಳುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಋತುಬಂಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಋತುಬಂಧ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ನಷ್ಟ ಕೂಡ ಮೂತ್ರದ ಅಸಂಯಮದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.ಅಸಂಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ವಿಕಲಾಂಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. http://www.disability.wa.gov.au/understanding-disability1/understanding-disability/what-is-disability/
  2. https://medlineplus.gov/mammography.html
  3. https://medlineplus.gov/womenshealth.html