ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ

Dimensions 13.2 m × 4.2 m (43 ft × 14 ft)

ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ

Space shuttle Discovery ಇಂದ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಚಿತ್ರ

ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೂರದರ್ಶಕವು ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹೊರಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ದುರ್ಬಲ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲದು. ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ನಂತರದಿಂದಲೂ ಇದು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು

ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಹೆಸರು HST ಹಬಲ್
ಯೋಜನೆಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಾಸಾ. STScl. ESA
COSPAR ID 1990 037B
SATCAT no 20580
ಜಾಲತಾಣ nasa.gov/hubble

hubblesite.org

spacetelescope.org

ಯೋಜನೆಯ

ಅವಧಿ

31 ವರ್ಷಗಳು 14 ದಿನಗಳು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನೌಕೆಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು


ತಯಾರಕ
properties
Lockheed Martin (spacecraft)

Perkin-Elmer (optics)

ಆರಂಭದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ 11,110 kg (24,490 lb) [2]
ಆಯಾಮಗಳು 13.2 m × 4.2 m (43 ft × 14 ft) [2

]

ಶಕ್ತಿ 2800ವ್ಯಾಟ್

ಂಭದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಂಭದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ಥಳ


mission
Launch date 24 April 1990, 12:33:51 UTC [3]


ರಾಕೆಟ್ಸಂಪಾದಿಸಿ

Space Shuttle Discovery STS-31
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಸಂಪಾದಿಸಿ
Rockwell International
ನಿಯೋಜನೆಯ ದಿನಾಂಕ 25 April 1990 [2]
ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದುಸಂಪಾದಿಸಿ
ವಾಕ್ಯವೃಂದ

20 May 1990 [2]

ay 1990
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸ್ಥಳ Kennedy. LC-39B. ಆರಂಭದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯ ಅಂತ್ಯದ ದಿನಾಂಕಸಂಪಾದಿಸಿ
2030–2040 (estimated) [4]
ಕಕ್ಷೀಯ ನೀಯತಾಂಕಗಳು
ಉಲ್ಲೇಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆ [5]

ಜಿಯೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ

ಪ್ರಭುತ್ವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ
ಪೆರೀಜೆ ಎತ್ತರ 537.0 km (333.7 mi)
ಅಪೋಗಿ ಎತ್ತರ 540.9 km (336.1 mi)
ಒಲವುಸಂಪಾದಿಸಿ
28.47°

ಅವಧಿಸಂಪಾದಿಸಿ

95.42 minutes
ಮುಖ್ಯ ದೊರದರ್ಶ ಕ
ವಿಧ ರಿಟಚೇಯ್ ಚರೇಟಿಯನ್

ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ವ್ಯಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

2.4 m (7 ft 10 in) [6]

ಪೋಕಲ್ ಉದ್ದಸಂಪಾದಿಸಿ

57.6 m (189 ft)[ 6]

ಪೋಕಲ್ ಅನುಪಾತಸಂಪಾದಿಸಿ

f/24

ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರದೇಶಸಂಪಾದಿಸಿ

4.525 m2 (48.71 sq ft)

ತರಂಗಾಂತರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇನ್ ಪ್ರಾರಡ್,

ಗೋಚರಿಸುವ ಬೆಳಕು ,

ಅತಿನೇರಳೆ

ವಿಕಿರಣ


ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
NICMOS ಹತ್ತಿರದ ಇನ್ರಾರಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು
ACS ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂಗಡ ಕ್ಯಾಮರಾ
WFC3 ಅಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ 3
COS ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಮೂೂಲ

ಸ್ಪೆಕ್ಟೋಗ್ರ್ಪ್

STIC ಅಂತರೀಕ್ಷ ದೊರದರ್ಶಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪಕ್ಟೋಗ್ರಾಪ್
FGS ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಂವೇದಕ

ಪರಿಚಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವುದು.ಇದು ಹೆಸರಾಂತ ಖಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಡ್ವಿನ` ಹಬಲ್`ನಗೌರವಾರ್ಥ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ. 7.9 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸದ ದೊಡ್ಡ ಮಸೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ -ವಾತಾವರಣದ ಅಡೆ-ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು.- The Hubble Space Telescope (HST) is a space telescope that was launched into low Earth orbit in 1990 and remains in operation. With a 2.4-meter (7.9 ft) mirror, Hubble's four main instruments observe in the near ultraviolet, visible, and near infrared spectra. The telescope is named after the astronomer Edwin Hubble.(ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾಣ). .

ಇದರರಇದರ

ಇದರ

ದರ


ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ 2.4m (7ft 10in) ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ , ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕವಚದಿಂದ ಕೊಡಿದೆ.

ಇದರನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು, ದೃಗ್ಗೋಚರ ರೋಹಿತ್(ultraviolet, visible)       ಮತ್ತು ಅವಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು (near-infrared)

ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕಿರಣ (   electromagnetic spectrum)   ಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕ ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಸ್ಪಟತೆಯಿಂದ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾದ ವಿಸ್ಕ್ರತವಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದೆ

.ಇದು   ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಬೆಳಕಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಅಂತರೀಕ್ಷ ವನ್ನು ಕೊಲಂಕೊಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕದಿಂದ ತೆಗೆದ ಕೆಲವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಭೂಗೋಳ ಹಾಗೂ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ದ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿರುವುದು.ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕ ವನ್ನು  ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಂತರೀಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ದಲ್ಲಿ  ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಂತರೀಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆ ( european space agency)ಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ  ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸೈನ್ಸ್  ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ ಟ್ ಇದು ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕದ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡುತ್ತದೆಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಗೊಂಡಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತರೀಕ್ಷ ಯಾನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ

ಅಂತರೀಕ್ಷ ದ ದೊರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು 1923 ರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕವನ್ನು 1970 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತಾದರೊ ಅದರ ಉಡಾವಣೆ ಯ  ದಿನಾಂಕವನ್ನು 1983 ಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 1986 ಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1990 ದ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಶಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ 560 ಕೀಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಥಾಪಿಸಲಾಯಿತುಪಿಸಲಪಿಸಲಪಿಸಪಿಪ ಮುಖ್ಯ ದರ್ಪಣವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು 1993 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ನನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತು.

ಆದ್ದರೊ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು 1993 ರಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತು.


ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕ ಅಂತರೀಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಕಮಾತ್ರ ದೊರದರ್ಶಕ. ಐದು ಅಂತರೀಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಲ್ ಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಗೆ ಏರಿಸಿತ್ತು.ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಗಳನ್ನು ದೊರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆದರೆ ಐದನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ (2003) ಕೈ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಾಸಾದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾದ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ಗ್ರಿಪಿನ್ ರವರು ಈ ಐದನೆ ಸೇವೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.ಇದನ್ನು 2009 ರಲ್ಲಿ ಪೊರೈಸಲಾಯಿತ್ತು. ಈ ದೊರದರ್ಶಕ ಇನ್ನೊ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 2020 ರಂದು ಈ ದೊರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚ,ರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ನೊ 2030 ರಿಂದ 2040 ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ .

. ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕ ದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನಾದ ದೊರದರ್ಶಕ ವೆಂದರೆ ಜೆಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಅಂತರೀಕ್ಷ ದೊರದರ್ಶಕ ಇದನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಇರಾದೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.Owen garriot working crewed on skylab solar space observatary 1973ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ದೂರದರ್ಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವೀಕ್ಷಣಾ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ - ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಬ್ಬುಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಾಯುಮಂಡಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಚದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ. ಇವಲ್ಲದೆ, ಓಜೋನ್ ಪದರದ ಕಾರಣ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಬಲ್ ದರ್ಶಕವು ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಲ್ಲದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವಲ್ಲವಾದರೂ, ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ಹಬಲ್‌ ದೂರದರ್ಶಕದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗಳು ಹಲವು ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಹಾಗೂ, ೧೯೯೦ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಸವಲ್ಪವೇ ನಂತರ ಅದರ ಮುತಲುಪಿನ್ನಡಿಯು ಗೋಳೀಯ ವಿಪಥನ ದೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೋಷಪೂರಿತ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಆದ ಈ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದೂರದರ್ಶಕವು ಬಹಳ ಅದಕ್ಷವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ೧೯

Owen heart.jpg

೯೩ರ ದುರಸ್ತಿಯ ತಿವ್ರತೆಯಬಳಿಕ ದೂರದರ್ಶಕವು ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಕರಣವಾಯಿತು.


ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮತ್ತು ಗುರಿಸಂಪಾದಿಸಿ

193 ರಲ್ಲಿ ಹರಮನ್ ಓಬೇರತ್ ಅವರನನು ಆಧುನಿಕ ರಾಕೆಟ್ ಗಳ(ಕ್ಷೀಪಣಿಗಳ) ತಂದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ

ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್. ಗೂಂಡಾರ್ಡ

ಮತ್ತು Konstantin Tsiolkovskyಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಂಪಾದಿಸಿ

Die Rakete zu den Planetenräumenಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಒಂದು ಕ್ಷೀಪಣಿ ಅಂತರೀಕ್ಷದ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ. (The Rocket into Planetary Space" )ಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. [11]ಸಲಾಯಿತು.


ಹಬಲ್ ದೊರದರ್ಶಕ ದ ಇತಿಹಾಸ ವನ್ನು 1946  ರ ಹಿಂದಿನ ವರೆಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಲೇಯಮನ ಸ್ಪಟಜೆರ "ಭೂಮ್ಯತೀತ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಖಗೋಳ ಅನುಕೂಲಗಳು" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಕಾಗದ.     ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. [12]ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವು ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕೋನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ((ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ) ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿವರ್ತನೆ

ಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಿನುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ-ಆಧಾರಿತ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು 0.5–1.0 ರ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು   ಆರ್ಕ್ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ಸುಮಾರು 0.05 ರ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿವರ್ತನೆಸೀಮಿತ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.5 ಮೀ (8 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು) ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಾಗಿ ಆರ್ಕ್ಸೆಕ್. ಮತ್ತು

ಕನ್ನಡಿ


ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಆಧಾರಿತ ದೂರದರ್ಶಕವು ಅತಿಗೆಂಪು ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಇವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.


[೧]

[೨][೩]

.ಸ್ಪಿಟ್ಜರ್ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.1962 ರಲ್ಲಿ, ಯು.ಎಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ವರದಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ

ೂರ

ದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು.ಮತ್ತು 1965 ರಲ್ಲಿ  ಸ್ಪಿಟಜರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತ್ತು.


ಅವರಿಗೆದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. [13]


ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡಂತೆ.ಸೂರ್ಯನ ಮೊದಲ ನೇರಳಾತೀತ ತರಂಗಾಂತರವನ್ನು 1946 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು,ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತರೀಕ್ಷ ಆಡಳಿತ (ನಾಸಾ) 1962 ರಲ್ಲಿ ಯುವಿ, ಎಕ್ಸರೆ ಮತ್ತು ಗಾಮಾ-ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಸೌರ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯವನ್ನು      Orbiting Solar Observatory   (ಒಎಸ್ಒOSO ) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಒಂದು ಸೌರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ದೊರದರ್ಶಕ ( orbiting solar telescope OSO) ವನ್ನು 1962 ರಲ್ಲಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಏರಿಯಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಮತ್ತು 1966 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಮೊದಲ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳುಒ) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

OAO-1 ನ ಬ್ಯಾ

ಬ್ಯಾಟರಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತ್ತು.ಅದರ ನಂತರ ಆರ್ಬಿಟಿಂ. ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ

ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ 2[೪] ಇದು 1968 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 1972 ರವರೆಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಲಕ್ಸಿ

ಗಳ ನೇರಳಾತೀತ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಅದರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೂಲ ಯೋಜಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು. [16]
ಓಎಸ್ಒ ಮತ್ತು ಒಎಒ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಅವಲೋಕನಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿಸುವುದು. 1968 ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ದೂರದರ್ಶಕ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ದೂರದರ್ಶಕ ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೊಪಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಅದರ ವ್ಯಾಸ  3m (9.8ft)ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುವ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ (ಎಲ್ಎಸ್ಟಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು 1979 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ

ಅಂಿತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸುದೀರ್ಘ ಕೆಲಸದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕೆ


ಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ


ೆ.

ಈ ಏಕಕಾಲಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಏಂಜೀನೀಯರಿಂಗ್ಸಂಪಾದಿಸಿKonstantin Tsiolkovsky

400 ದಶಲಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ‘ಹಬಲ್‌’ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌;4 Mar, 2017
  • ಪ್ರತಿ ಸಕೆಂಡ್‌ಗೆ 8 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ, ಪ್ರತಿ 97 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಬಲ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕವು ದಟ್ಟ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಹಬಲ್‌ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಪ್ರತಿ ಸಕೆಂಡ್‌ಗೆ 8 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ, ಪ್ರತಿ 97 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ
  • ಹನ್ನೆರಡು ಟನ್‌ ತೂಕ, ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ
  • ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ‘ಎಡ್ವಿನ್‌ ಹಬಲ್‌’ (1889–1953) ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು
  • 1990ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 24 ರಂದು ಸ್ಪೇಸ್‌ ಶಟಲ್‌ ‘ಡಿಸ್ಕವರಿ’ ಮೂಲಕ ನೆಲದಿಂದ 560 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಕ್ಷೆಗೆ

[೧]

ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. 400 ದಶಲಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ದೂರದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ‘ಹಬಲ್‌’;ಏಜೆನ್ಸಿಸ್‌;4 Mar, 2017