ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ

ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ - ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಡ ಸೃಜನಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

ಸುನೀಲ್‍ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ

ತರ್ಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇವರ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

# ವರ್ಷ ಚಿತ್ರ
೧೯೮೮ ತರ್ಕ
೧೯೯೦ ಉತ್ಕರ್ಷ
೧೯೯೧ ಸಂಘರ್ಷ (ಚಲನಚಿತ್ರ)
೧೯೯೪ ನಿಷ್ಕರ್ಷ
೧೯೯೬ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ
೧೯೯೭ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ
೧೯೯೮ ಪ್ರೇಮರಾಗ ಹಾಡು ಗೆಳತಿ
೨೦೦೦ ಸ್ಪರ್ಶ
೨೦೦೧ ಪರ್ವ(ಚಲನಚಿತ್ರ)
೧೦ ೨೦೦೨ ಮರ್ಮ
೧೧ ೨೦೦೬ ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರಕಾಲ
12 Udhgarsha

achievement