ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರು
සිංහල ජනතාව
King of Kandy.svg
Historical flag of the Sinhala Kingdom
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ
c. 17 million[೧]
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
 Sri Lanka       16.2 million (74.9%)
(2012)[೨]
 Australia109,849 (2016)[೩]
 United Kingdom~100,000 (2010)[೪]
 United States~41,000 (2016)[೫]
 Singapore~25,000 (2016)[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
 Malaysia~10,000 (2009)[೬]
 New Zealand9,171 (2018)[೭]
 Canada7,285 (2016)[೮]
 India~4,200[ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖನ ಬೇಕು]
ಭಾಷೆಗಳು
ಏಲು ಭಾಷೆ
ಧರ್ಮ
Predominantly: Dharma Wheel.svg Theravada Buddhism
ಸಂಬಂಧಿತ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪುಗಳು
South Asian ethnic groups , Tamil , Bengali People[೯][೧೦])
Austroasiatic peoples (especially Khmer)[೧೧]

ಸಿಂಹಳೀಯರ ಜನರು ( Sinhala ), ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದ್ವೀಪದ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪು. ಅವುಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ HeLa ಜನರು ( Sinhala) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. [೧೨] [೧೩] ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 75% ರಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 16.2 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. [೨] ಸಿಂಹಳೀಯರ ಗುರುತು ಭಾಷೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹಳೀಯರ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆ ಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಹಳೀಯರು ತೆರವಾದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ . [೧೪] ಕೆಲ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ . 1815 ರಿಂದ ಸಿಂಹಳೀಯರನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಮಧ್ಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಎತ್ತರ ದೇಶದ/ಘಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಸಿಂಹಳೀಯರು' ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ತಗ್ಗು ದೇಶದ/ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನ ಸಿಂಹಳೀಯರು' ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. [೧೫] [೧೬]

3-5 ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ  ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅನುರಾಧಪುರ ಮಹಾ ವಿಹಾರದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಮಹಾವಂಶ ಮತ್ತು ದೀಪವಂಶ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹಳೀಯರು ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪುರದಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ 543 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಕ್ಕ ಮತ್ತು ನಾಗಾಗಳು ಎಂಬ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಮೂಲದವರು [೧೭]

ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಸಿಂಹಳ ಅಂದರೆ "ಸಿಂಹಗಳ" ಪದದಿಂದ "ಸಿಂಹಳ" ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ [೧೮]

ವಿಜಯ ಮಹಾರಾಜಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾವಂಶ ಗ್ರಂಥವು ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ ವಿಜಯ ಸಿಂಹಬಾಹುವಿನ ಮಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ (ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ 'ಸಿಂಹ' (ಸಿಂಹ) + 'ಬಾಹು' (ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು). ಈತಸಿಂಹಾಪುರದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ . ಕೆಲವು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ವಿಜಯ ಸಿಂಹಬಾಹುವಿನ ಮೊಮ್ಮಗ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.


ಮಹಾವಂಶದ [೧೯] [೨೦] ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಹಬಾಹು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಸುಪ್ಪಾದೇವಿಯ ಮಗ. ಈಕೆ ವಾಂಗದ ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯ ರಾಜನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿಸಿಂಹಶಿವಲಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಬಾಹು ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು, [೨೧] ಅವರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳು ಸಿಂಹದ ಪಂಜಗಳಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಮಹಾವಂಶ ಮತ್ತು ಇತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹಬಾಹುವಿನ ವಂಶದ ರಾಜ ವಿಜಯ, ತಂಬಪನ್ನಿ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಿಂಹಳ ಜನಾಂಗದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯನ ಆಗಮನದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಮೂಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಹೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮ್ಯೂರಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 17 .


ಇತರ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಾತನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ "ಹೇಳ" ದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕುಲಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ (ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೆಲ) ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯನ ಆಗಮನದ ಮುಂಚೆಯೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು "ಸಿವ್ ಹೆಲಾ" (siv=ನಾಲ್ಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದು "ಸಿಂಹಳ" ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.

ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

1 ಗುಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರಲ್ಲಿನ ಅಜಂತಾದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂರಲ್‌ನ ಒಂದು ವಿಭಾಗವು 'ಸಿಂಹಳದ ಆಗಮನ'ವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ( ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯ ) ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾರರ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾನೆ.2 ರಾಜ ಸಿಂಹಳದ ( ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯ ) ಪವಿತ್ರೀಕರಣ (ಗುಹೆ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ಅಜಂತಾ ಮ್ಯೂರಲ್‌ನಿಂದ ವಿವರ).
Historical population
YearPop.±%
1881೧೮,೪೬,೬೦೦—    
1891೨೦,೪೧,೨೦೦+10.5%
1901೨೩,೩೦,೮೦೦+14.2%
1911೨೭,೧೫,೫೦೦+16.5%
1921೩೦,೧೬,೨೦೦+11.1%
1931೩೪,೭೩,೦೦೦+15.1%
1946೪೬,೨೦,೫೦೦+33.0%
1953೫೬,೧೬,೭೦೦+21.6%
1963೭೫,೧೨,೯೦೦+33.8%
1971೯೧,೩೧,೩೦೦+21.5%
1981೧,೦೯,೭೯,೪೦೦+20.2%
1989 (est.)೧,೨೪,೩೭,೦೦೦+13.3%
2001೧,೩೮,೭೬,೨೦೦+11.6%
2011೧,೫೧,೭೩,೮೨೦+9.4%
2001 Census was only carried out in 18 of the 25 districts. Source:Department of Census & Statistics, Sri Lanka
& Statistics[೨೨]
Data is based on
Sri Lankan Government Census.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಂಹಳೀಯರ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಮಹಾವಂಶ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ 4 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕುಲವಂಶ (ಮೊದಲ ಭಾಗವು 13 ನೇ ಶತಮಾನದ ಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಧಮ್ಮಕಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ). ಇವು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಅನುರಾಧಪುರ ಮತ್ತು ಪೊಲೊನ್ನರುವಾಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಮಹಾವಂಶವು ಭತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ .

ಪೂರ್ವ ಅನುರಾಧಪುರ ಕಾಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಅವನ 700 ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸುಪ್ಪಾರಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಈಗಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. [೨೩]ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಆಧುನಿಕ ದಿನದ ಮನ್ನಾರ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಇವರು ತಂಬಪನ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. [೨೪] [೨೫] ಬುದ್ಧನ ಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ದಿನದಂದು ವಿಜಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. [೨೬] ವಿಜಯಾ ತಂಬಪನ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದ್ವೀಪವು ಈತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿ ಬಂದಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಂಬಪನ್ನಿಯನ್ನು ಯಕ್ಕಹಾಸರ ರಾಣಿ "ಕುವೇಣಿ" ಆಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವರು ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀಸವತ್ತು ಆಗಿತ್ತು . [೨೭] ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಬಾಪಣ್ಣಿಯು ನೂರು ಗಜಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿತ್ತು. [೨೮]

ಉಪತಿಸ್ಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಜಯನ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ವಿಜಯ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸುಂಹಿತತನ್ನು ಸಿಂಹಳವನ್ನು ಆಳಲು ಪತ್ರಮುಖೇನ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. [೨೯] ಆದರೆ, ಪತ್ರವು ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ವಿಜಯರಾಜ ನಿಧನರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಚುನಾಯಿತ ಮಂತ್ರಿ [೩೦] ಉಪತಿಸ್ಸ, ಪ್ರಮುಖರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದರು . ಇವರು ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತಂಬಪನ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ, ಉಪತಿಸ್ಸ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಅದರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನೂ ಉಪತಿಸ್ಸವೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದನು.

ವಿಜಯನ ಪತ್ರವು ಬಂದಾಗ, ಸುಮಿತ್ತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಪಾಂಡುವದೇವನನ್ನು ಉಪತಿಸ್ಸ ನುವಾರವನ್ನು ಆಳಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. [೨೯]

ಉಪತಿಸ್ಸ ನುವಾರ ತಂಬಪನ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಏಳೆಂಟು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು . [೨೪] [೨೫] [೩೧] ಇದು ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಉಪತಿಸ್ಸನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ವಿಜಯರಾಜನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕ್ರಿ.ಪೂ 505 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ತಂಬಪನ್ನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಅನುರಾಧಪುರ ಕಾಲಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿ.ಪೂ 377 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಪಾಂಡುಕಭಯ (437-367 ಕ್ರಿ.ಪೂ.) ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಅನುರಾಧಪುರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದನು. ಇದು ಸಮೃದ್ಧ ನಗರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು. [೩೨] [೩೩] ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಂಡುಕಾಭಯನ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅನುರಾಧಪುರ (ಅನೂರಪುರ) ಎಂದು ಈ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅನುರಾ ಎಂಬ ಮಂಗಳಕರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. [೩೪] ಅನುರಾಧಪುರವು ರಾಜವಂಶದಿಂದ ಆಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. [೩೫]

ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ದುತ್ತಗಮನಿ, ವಳಗಂಬ ಮತ್ತು ಧಾತುಸೇನ ಮುಂತಾದ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣದ ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಗಜಬಾಹು I ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯನ್ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಸೇನಾ II ಈ ರಾಜ ಮನೆತನದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅರಸರು.

ಪೊಲೊನ್ನರುವಾ ಅವಧಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಪೊಲೊನ್ನರುವಾದ ರಾಜಮನೆತನದ ಅವಶೇಷಗಳು

ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವು ಪೊಲೊನ್ನರುವಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪರಾಕ್ರಮಬಾಹು ಅವರ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪವು ಪೂರ್ವದ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಧಿಸಂಪಾದಿಸಿ

13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಯಿತು: ಸೀತಾವಾಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಜಾಫ್ನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವು. [೩೬] 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಜ ಮಾಘನ ಆಕ್ರಮಣವು ಬೌದ್ಧರು (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು) ಅವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವಲಸೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು. ಆರನೇ ಪರಾಕ್ರಮಬಾಹು<span typeof="mw:Entity" id="mw3g"> </span> ಎಂಬ ಸಿಂಹಳೀಯರ ರಾಜ ಜಾಫ್ನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾದತ್ತ ಬರಲಾರಂಬಿಸಿದರು. [೩೭]

15 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ರೂಪುಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಸಿಂಹಳೀಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೆಳ-ದೇಶ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ದೇಶ ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿತು. [೩೭]

ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಿಂಹಳೀಯರು ಸ್ಥಿರ ಜನನ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾಜಸಂಪಾದಿಸಿ

 

ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೀಲಂಕಾಸಂಪಾದಿಸಿ

 
2012 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ DS ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯ ವಿತರಣೆ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದೊಳಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಸಿಂಹಳೀಯರು ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ, ಮಧ್ಯ, ಸಬರಗಾಮುವಾ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ೯೦% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಹಳೀಯರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಂಬತೋಲ, ಗ್ಯಾಲೆ, ಗಂಪಾಹ, ಕುರುನೆಗಲ, ಮೊನರಗಲ, ಅನುರಾಧಪುರ ಮತ್ತು ಪೋಲೊನ್ನರುವ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. [೩೮]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೆ (2012)
ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರ % ಒಟ್ಟು ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ
  Central 1,687,199 66.00% 11.11%
  Eastern 359,136 23.15% 2.36%
  Northern 32,331 3.05% 0.21%
  North Central 1,143,607 90.90% 7.53%
  North Western 2,030,370 85.70% 13.38%
  Sabaragamuwa 1,657,967 86.40% 10.92%
  Southern 2,340,693 94.96% 15.42%
  Uva 1,017,092 80.80% 6.70%
  Western 4,905,425 84.26% 32.32%
ಒಟ್ಟು 15,173,820 74.80% 100.00%
 
ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಹರಡುವಿಕೆ

ಸಿಂಹಳೀಯರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಸ್ಪೊರಾ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನೇಕ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹಳೀಯರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್, ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ನಗರವು ಕೇವಲ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 86,412 ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜನನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 73,849 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು (ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 0.4) 2006 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಳವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 29ನೇ-ವೇಗವಾಗಿ-ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ ( ಸೋಮಾಲಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರುವ ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬೆಲರೂಸಿಯನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ). ಸಿಂಹಳೀಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಲಸೆಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಡಿಮೆ ದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2011 ರ ಕೆನಡಾದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ, 139,415 ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರಲ್ಲಿ 7,220 ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯ ಮೂಲದವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. [೩೯] ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನವರು 2001 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 3% ರಷ್ಟಿದ್ದರು. [೪೦] ಆಗಮಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು ಮತ್ತು 2018 ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ [೪೧] ಆ 9,171 ಸಿಂಹಳೀಯರು. [೪೨]

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಸಿಂಹಳೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಲಸೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, [೪೩] ನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶ . 1970ರ ದಶಕದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಇಟಲಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಸುಲಭವಾದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಂಹಳೀಯರಿಗೆ ಇಟಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 30,000-33,000 ಸಿಂಹಳೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಲೊಂಬಾರ್ಡಿಯಾ (ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೊರೆಟೊ ಮತ್ತು ಲಝಾರೆಟ್ಟೊ), ಮಿಲನ್, ಲಾಜಿಯೊ, ರೋಮ್, ನೇಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಲೆರ್ಮೊ, ಮೆಸ್ಸಿನಾ ಮತ್ತು ಕೆಟಾನಿಯಾ ) ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜನಗಣತಿಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮಿಳರು ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಗಣತಿಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇವಲ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿಖರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದ ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಯುಕೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ಜನಗಣತಿಯ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಜನಾಂಗೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಇತರೆ ಎಂದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ  .

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಯಸರತ್ ಫಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳ ಪದ.
 
ಸಿಂಹಳದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಓಲ ಎಲೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ.

ಸಿಂಹಳೀಯರ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಂಹಳ ವನ್ನು "ಹೆಳಬಸ" ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯು ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಂಹಳವು ಇಂಡೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ವಿಶಾಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. [೧೪] ಕ್ರಿ.ಪೂ 6 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಭಾಷೆಯ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. [೪೪] [೪೫] ಸಿಂಹಳವು ತನ್ನ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಸಹೋದರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತು. ಇದು ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಾಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಭಾಷೆ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ . ಇಂತಹ ಹೇಳ ಅಟುವಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ಮುಂಚಿನ ಪಠ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಪಾಲಿ ಅನುವಾದದ ನಂತರ ಕಳೆದುಹೋದವು . ಸಿಂಹಳದ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಾವತುರ , ಕಾವು ಸಿಲುಮಿನ , ಜಾತಕ ಪೋತ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಲಿಹೀನಿಯ ಸೇರಿವೆ. ಸಿಂಹಳವು ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಅನೇಕ ಎರವಲು ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರು ಸೇರಿವೆ [೪೬]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌದ್ಧ ಪುರೋಹಿತರು ಬರೆದ ಸಂದೇಶ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳ ಭಾಷೆಯ ಹಲವು ಪದಗಳು ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಡಚ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದಗಳನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಿಂಹಳೀಯರು, ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. 2012 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 23.8% ಅಥವಾ 3,033,659 ಸಿಂಹಳೀಯರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು 6.4% ಅಥವಾ 812,738 ಸಿಂಹಳೀಯರು ತಮಿಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. [೪೭] ನೆಗೊಂಬೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ವಿಭಾಷಾ ಮೀನುಗಾರರು ನೆಗೊಂಬೋ ತಮಿಳು ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪಭಾಷೆ ಸಿಂಹಳದೊಂದಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. [೪೮]

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾದಾನ ಮುತ್ತ ಸಹ ಗೋಲಯೋ, ಕಾವಟೆ ಅಂದರೇ ಮುಂತಾದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮಹಾದಾನ ಮುತ್ತ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗೋಲಯೋ ) ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತುವ ಮೂರ್ಖ ಕಮ್ ಪಂಡಿತನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ


ಕವಟೆ ಆಂಡರೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯದ ಕೋರ್ಟಿನ ಹಾಸ್ಯಗಾರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗನೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಸಿಂಹಳ ಬರಹಗಾರರಾದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಮತ್ತು ಜಿ.ಬಿ. ಸೇನನಾಯಕೆ ವಿಶಾಲ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಇತರ ಬರಹಗಾರರೆಂದರೆ ಮಹಾಗಮ ಸೆಕೆರಾ ಮತ್ತು ಮದೇವೇಲ ಎಸ್. ರತ್ನಾಯಕೆ . ಮಾರ್ಟಿನ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿ ಮಡೋಲ್ ದುವಾವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ . ಮುಣದಾಸ ಕುಮಾರತುಂಗಾ ಅವರ ಹಾತ್ ಪಾನಾ ಕೂಡ ಅಪಾರ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ

ಧರ್ಮಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಬೌದ್ಧರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ರೂಪವನ್ನು ಥೇರವಾಡ (ಹಿರಿಯರ ಶಾಲೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಮಹಾವಂಶ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರನ್ನು ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . 1988 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 93% ಬೌದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. [೪೯] ಪ್ರಸ್ತುತ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು ಸಿಂಹಳೀಯರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧರಂತೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಸಿಂಹಳೀಯ ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ( ಜಾನಪದ ಧರ್ಮ ) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಕೆಲವು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರಬಹುದು. [೪೬] [೫೦] [೫೧] ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕತಾರಗಮ ದೇವ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನಿಂದ, ಉಪುವನ್ ದೇವ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯನಾಯಕೆ ದೇವ ಅಯ್ಯನಾರ್ ರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಈ ದೇವರುಗಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಂತೆಯೇ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಮೂಲ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. [೫೨]

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಗಣನಾಥ್ ಒಬೆಸೆಕೆರೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ಸಿರಿ ಮಲಲ್ಗೋಡ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಇವಾಂಜೆಲಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು "ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ" ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಬೌದ್ಧ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬೌದ್ಧ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನಂತಹ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೌದ್ಧರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದರು. [೫೩]

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಡಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯವಿದೆ. [೪೬] ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಷನರಿ ಗುಂಪುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. [೫೪] ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಹಳೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ; ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ . [೪೯] ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ನೆಗೊಂಬೋ .

ಸಿಂಹಳೀಯರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 2008 ರ ಗ್ಯಾಲಪ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 99% ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. [೫೫]

ಆನುವಂಶಿಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಧುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ತಮಿಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ವಂಶಾವಳಿಗಳೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. [೫೬] ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಿಂಹಳೀಯರು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಯಾಸಿಯಾಟಿಕ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. [೫೭] [೫೮] ಕೆಲವು Y-DNA ಮತ್ತು mtDNA ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಳೀಯರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್‌ನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕರ್‌ಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿಂಹಳೀಯರು ತಳೀಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. [೫೯] [೬೦] [೬೧]

ಸಂಸ್ಕೃತಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಒಸರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಹುಡುಗಿ
 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಹುಡುಗಿಯರು

ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು 2600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ಥೇರವಾಡ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ, ಲಲಿತಕಲೆಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಸಿಂಹಳದ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಗಿರಿಯಾ ತನ್ನ ಹಸಿಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕವನಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬೌದ್ಧ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಟೋವಿಲ್‌ಗಳಂತಹ ಪುರಾತನ ಆಚರಣೆಗಳು tovils ಬುದ್ಧನ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತವೆ.

ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಾಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಹಾವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹಳೀಯರು 543 BCE ನಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಏಳು ನೂರು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು. ವಿಜಯಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಬಂಗಾಳದ ಸಿಂಹಪುರ ನಗರದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರು ತಳೀಯವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ (ಬಂಗಾಳ) ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. [೬೨] [೬೩] ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಭಾರತೀಯರ ಒಳಹರಿವು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಸಿಂಹಳವು ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ಭಾಷಾ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ.  

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯರು ಸರೋಂಗ್ ( ಸಿಂಹಳದಲ್ಲಿ ಸರಮಾ ) ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಸರಂಗನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಉಡುಪುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ದೇಶದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಳಿ ಉದ್ದನೆಯ ತೋಳಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿಯಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಿಂಹಳೀಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಉಬ್ಬಿದ ಭುಜದ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕರ್ಟ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಿಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ (ಸಿಂಹಳದಲ್ಲಿ ರೆಡಾ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಟ್ಟೆ). ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀರೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡ್ರೇಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಆದರೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಅರ್ಧಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಬ್ಬಿದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಸರಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಜಾತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಳೀಯ ಪುರುಷರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ — ಸೂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ( ಒಸರಿಯಾ ) ಶೈಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೈಲಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಮಿಶ್ರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರಿಸುವವರು ಮಿಡ್ರಿಫ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಡುಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀರೆಯು ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಉಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ಗಗನಸಖಿಯರ ಸಮವಸ್ತ್ರ. [೪೬]

ತಿನಿಸುಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಡಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಖಾದ್ಯ.
 
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಡಿಗಳ ತಟ್ಟೆ.

ಸಿಂಹಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ, ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರೈಸ್ ದೈನಂದಿನ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಸಾಲೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೇಲೋಗರಗಳು ಫಾರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಊಟದ ಮತ್ತು ಭೋಜನ . [೬೪] ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ಹೋಲಿಕೆ ಹೊಂದಿವೆ ಕೇರಳ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರೀತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಕೇರಳ . ಸಿಂಹಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಕ್ಕಿ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಕಿರಿಬಾತ್, ಅಂದರೆ 'ಹಾಲು ಅನ್ನ'. sambols, ಸಿಂಹಳೀಯರು mallung, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದರ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. 15 ನೇ ಮತ್ತು 16 ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ದಂತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಂದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಶೈಲಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಪ್ರೈಸ್, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮೇಲೋಗರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಕಡೆಲ್‌ಗಳು ( ಮಾಂಸದ ಚೆಂಡುಗಳು ), ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಂತರ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಡಚ್-ಪ್ರಭಾವಿತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಚ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಸಹ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಕೋಳಿ ಸೇರಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೇಲೋಗರದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀನು ಅಥವಾ ಚಿಕನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲೋಗರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳು, ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೋಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಮೇಲೋಗರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್- sambols ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಬೋಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂಬೋಲ್ , ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಒಣಗಿದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಮೀನು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

 
ಬೋಧಿಸತ್ವ ತಾರಾ ಅವರ ಗಿಲ್ಡೆಡ್ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅನುರಾಧಪುರ ಅವಧಿಯಿಂದ, 8 ನೇ ಶತಮಾನ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲಗಳ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ದ್ವೀಪದ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗುಹೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಗಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಸಿಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೂತ್ ರೆಲಿಕ್. ಕಲೆಯ ಇತರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಸಾಹತುಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮರದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್-ಪ್ರೇರಿತ ಲೇಸ್ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್-ಪ್ರೇರಿತ ಬಾಟಿಕ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 6 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಆರ್ಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅನುರಾಧಪುರ ಮತ್ತು ಪೊಲೊನ್ನರುವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂಹಳೀಯರು ರುವಾನ್ವೇಲಿಸಾಯ, ಜೇತವನರಾಮಯಂತಹ ಅನೇಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ - ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ನಂತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎರಡನೇ ಎತ್ತರದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ., ಮತ್ತು ಅಬಯಗಿರಿಯ - ಪುರಾತನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ. ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಕಾರಂಜಿಗಳ ಕಂದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮುದ್ರ, ಕೌದುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಂದಲಮಾದಂತಹ ನೀರಾವರಿ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿಂಹಳೀಯರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 8 ನೇ ಅದ್ಭುತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿಗರಿಯಾ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೋಟೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಗೀತಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಜಾನಪದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕವಿತೆಗಳು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಯಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಹಾಡುವ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. [೬೫]

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆನಂದ ಸಮರಕೋನ್ ಅವರು 1930 ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ / 1940 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದ ಸರಳಾ ಗೀ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂತಹ ಓರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸುನಿಲ್ ಶಾಂತಾ, ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ Amaradeva, ಪ್ರೆಮಸಿರಿ Khemadasa, ನಂದಾ ಮಾಲಿನಿ, ವಿಕ್ಟರ್ Ratnayake, ಆಸ್ಟಿನ್ Munasinghe, ಟಿಎಮ್ Jayaratne, ಸನತ್ Nandasiri, ಸುನಿಲ್ Edirisinghe, ನೀಲಾ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ Gunadasa Kapuge, ಮಾಲಿನಿ Bulathsinghala ಮತ್ತು ಎಡ್ವರ್ಡ್ Jayakody .

ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಸಂಪಾದಿಸಿ

1956ರಲ್ಲಿ ಮನಮೆ ಮೂಲಕ ನಾಟಕಕಾರ ಎದುರಿವೀರ ಶರಚ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೆಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪೆರೀಸ್ ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಿಂಹಳೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಕಲಾತ್ಮಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ರೆಕವವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ, Peries ಮುಂತಾದುವುಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಸಂತ Obeysekera, ಧರ್ಮಸೇನ Pathiraja, Mahagama Sekera, WAB ಡಿ ಸಿಲ್ವ, Dharmasiri Bandaranayake, ಸುನಿಲ್ Ariyaratne, ಸಿರಿ Gunasinghe, GDL ಪೆರೆರಾ, Piyasiri Gunaratne, ಟೈಟಸ್ Thotawatte, ಡಿಬಿ Nihalsinghe, ರಂಜಿತ್ ಲಾಲ್, ದಯಾನಂದ ಗುಣವರ್ಧನ, Mudalinayake Somaratne, ಅಶೋಕ ಹಂದಗಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನ ವಿತಾನಗೆ ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಳೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಳೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಲೋಕೋ ಉದಪಾಡಿ, ಅಬಾ (ಚಲನಚಿತ್ರ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಗೆಮುನು ಮುಂತಾದ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ.

ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ಡ್ರಮ್ಮರ್

ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು:

 • ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ ನೃತ್ಯವು ಆನೆ, ಹದ್ದು, ನಾಗರಹಾವು, ಕೋತಿ, ನವಿಲು ಮತ್ತು ಮೊಲದಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 18 ವನ್ನಾಮ್ (ನೃತ್ಯ ದಿನಚರಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದಳದ ಮಾಲಿಗಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೆರಹರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಪಹತರಾಟ ನೃತ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೃತ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನರ್ತಕರು ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಸಬರಗಾಮುವಾ ನೃತ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನೃತ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು.
 • ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳು ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ-ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಹಳೀಯ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮರ ಕಲೆಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 

 
ಅಂಗಂಪೊರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಿಕ್.

ಅಂಗಂಪೊರ ಸಿಂಹಳೀಯರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮರ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳು, ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ . [೬೬] Angampora ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೀ ತಂತ್ರಗಳೆಂದರೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೈ ಕೈ ಹೋರಾಟದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ Angam, ಮತ್ತು Illangam, Velayudaya, ಕೋಲುಗಳು, ಚಾಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಗಳು. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು. ಕಾದಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೋರಾಟದ ಪರಿಧಿಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಆಗಿದೆ. [೬೭] [೬೮] 1815 ರಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅಂಗಂಪೊರಾ ಬಹುತೇಕ ಅಳಿದುಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. [೬೯]

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

 
ಸಿಂಹಳ ಓಲಾ ಎಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಿಂಹಳೀಯರು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದುವಿಕೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಚನೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. [೭೦]

ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮನೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. [೭೦]

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ಬಿಟೇರಿಯನ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1800 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. 1870 ರ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು, ಇದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು. [೭೦]

1901 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಒಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶದ ಕೊರತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. [೭೦]

ಔಷಧಿಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಂಹಳೀಯ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೇದ ಮಹತ್ತಯ (ವೈದ್ಯ) ಎಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹಳೀಯ ಔಷಧವು ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಕೆಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ಪಠಣಗಳನ್ನು (ಪಿರಿತ್) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರಾತನ ವೃತ್ತಾಂತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಾಂಡುಕಾಭಯ (437 BC - 367 BC) ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು (ಸಿವಿಕಾಸೊತ್ತಿ-ಸಾಲಾ) ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. [೭೧] [೭೨] ಮಿಹಿಂತಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದು. [೭೩]

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಸಿಂಹಳೀಯ ಜನರ ಪಟ್ಟಿ
 • ಸಿಂಹಳೀಯ ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

 1. "Sinhala". Ethnologue.
 2. ೨.೦ ೨.೧ "A2 : Population by ethnic group according to districts, 2012". Department of Census & Statistics, Sri Lanka.
 3. "Sri Lanka-born Community Information Summary" (PDF). Department of Home Affairs. Retrieved 2 September 2021.
 4. Wijenayake, N. A. J. (2019-12-16). "The Sinhalese Buddhist Diaspora in the United Kingdom: Negotiating Sinhalese Identity" (PDF). Liverpool John Moores University (10.24377/LJMU.T.00011772).
 5. "SPECIAL CONCERNS FOR SRI LANKAN AMERICAN VOTERS – FOREIGN POLICY AND TERRORISM". Sri Lankan American Action Coalition. Retrieved 2 September 2021.
 6. Stuart Michael. (2009). A traditional Sinhalese affair Archived 15 October 2012 at the Wayback Machine.. Last accessed 3 March 2010.
 7. "2018 Census ethnic group summaries | Stats NZ". www.stats.govt.nz. Statistics New Zealand. Sinhalese ethnic group. Retrieved 2021-01-02.
 8. "Sinhalese Canadians". 2016 Census. Canadian Encyclopedia. Retrieved 20 May 2020.
 9. Kirk, R. L. (July 1976). "The legend of Prince Vijaya — a study of Sinhalese origins". American Journal of Physical Anthropology. 45 (1): 91–99. doi:10.1002/ajpa.1330450112.
 10. Kirk, R. L. (1976). "The legend of Prince Vijaya — a study of Sinhalese origins". American Journal of Physical Anthropology. 45: 91–99. doi:10.1002/ajpa.1330450112.
 11. Hawkey, D E (1998). "Out of Asia: Dental evidence for affinity and microevolution of early and recent populations of India and Sri Lanka". Cite journal requires |journal= (help)
 12. . 2017-04-07. Source 2 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/561906/Sri-Lanka/214602/History#toc24236. Retrieved 2017-06-01. Missing or empty |title= (help)
 13. . 2017. Source 2 https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pq346x.8?seq=1#metadata_info_tab_contents. Retrieved 2021-05-10. Missing or empty |title= (help)
 14. ೧೪.೦ ೧೪.೧ Lewis, M. Paul, ed. (2009). Ethnologue: Languages of the World (16th ed.). Dallas, Texas: SIL International. Cite error: Invalid <ref> tag; name "Language" defined multiple times with different content
 15. William Howard Wriggins (8 December 2015). Ceylon: Dilemmas of a New Nation. p. 22. ISBN 9781400876907.
 16. Jiggins, Janice (7 June 1979). Caste and Family Politics Sinhalese 1947-1976. p. 24. ISBN 9780521220699.
 17. John M. Senaveratna (1997). The story of the Sinhalese from the most ancient times up to the end of "the Mahavansa" or Great dynasty. Asian Educational Services. pp. 7–22. ISBN 978-81-206-1271-6.
 18. Harper, Douglas (2016). Online Etymology Dictionary. Retrieved 2016-08-20.
 19. Pattanaik, Devdutt (4 June 2020). "Lion King Of Sri Lanka". Star of Mysore. Retrieved 25 September 2020.
 20. Sugunaseela Thero, Yakkaduwe; Dhammissara Thero, Niwandama (2015). "The Ethical Value of Great Chronicle (Mahāvṃsa), the Prime, Heritable and Historical Record of Asians". Cite journal requires |journal= (help)
 21. Geiger, Wilhelm; Bode, Mabel Haynes (1912). Mahavamsa: the great chronicle of Ceylon. London, UK: Pali Text Society (by Oxford University Press). pp. 51–53.
 22. "Population by ethnic group, census years" (PDF). Department of Census & Statistics, Sri Lanka. Archived from the original (PDF) on 13 November 2011. Retrieved 23 October 2012.
 23. "483 BC - Arrival of Aryans to Sri Lanka". scenicsrilanka.com. Retrieved 2009-11-06.
 24. ೨೪.೦ ೨೪.೧ Mittal, J.P. (2006). "Other dynasties". History of Ancient India: From 4250 BC to 637 AD. Volume 2 of History of Ancient India: A New Version. Atlantic Publishers & Distributors. p. 405. ISBN 81-269-0616-2. Retrieved 2009-11-06. |volume= has extra text (help) Cite error: Invalid <ref> tag; name "Mittal 2006" defined multiple times with different content
 25. ೨೫.೦ ೨೫.೧ "Pre-history of Sri Lanka". lankaemb-egypt.com. Embassy of Sri Lanka Cairo, Egypt. Archived from the original on 24 May 2009. Retrieved 2009-11-06. Cite error: Invalid <ref> tag; name "lankaemb-egypt.com" defined multiple times with different content
 26. "King Vijaya (B.C. 543-504) and his successors". lankalibrary.com. Retrieved 2009-11-06.
 27. "Tambapanni". palikanon.com. Retrieved 2009-11-06.
 28. Manathunga, Anura (2007-02-04). "The first battle for freedom". Ths Sunday Times. Retrieved 2009-11-06.
 29. ೨೯.೦ ೨೯.೧ Blaze, L. E. (1933). History of Ceylon. p. 12. ISBN 9788120618411.
 30. The Mahávansi, the Rájá-ratnácari, and the Rájá-vali. Parbury, Allen, and Co. 1833.
 31. "CHAPTER I THE BEGINNINGS; AND THE CONVERSION TO BUDDHISM".
 32. Blaze (1995), p. 19
 33. Yogasundaram (2008), p. 41
 34. Wijesooriya (2006), p. 27
 35. Bandaranayake (2007), p. 6
 36. Jawad, Afreeha. "Communal representation of 1848 – this country's bane". sundayobserver.lk. Retrieved 24 February 2012.
 37. ೩೭.೦ ೩೭.೧ G. C. Mendis (2006).
 38. Sri Lankan Government. (2001).
 39. Statistics Canada (8 May 2013). "2011 National Household Survey: Data tables". Retrieved 11 March 2014.
 40. Taonga, New Zealand Ministry for Culture and Heritage Te Manatu. "2. – Sri Lankans – Te Ara Encyclopedia of New Zealand". www.teara.govt.nz.
 41. "2018 Census ethnic group summaries | Stats NZ". www.stats.govt.nz. Retrieved 2021-09-12.
 42. "2018 Census ethnic group summaries | Stats NZ". www.stats.govt.nz. Retrieved 2021-09-12.
 43. "Yearbook of Immigration Statistics: 2010 Supplemental Table 2". U.S. Department of Homeland Security. Retrieved 7 June 2011.
 44. The Mahavamsa.org. (2007).
 45. Hussein, Asiff. "Evolution of the Sinhala language". www.lankalibrary.com. Retrieved 14 November 2018.
 46. ೪೬.೦ ೪೬.೧ ೪೬.೨ ೪೬.೩ Everyculture. (2009).
 47. "Census of Population and Housing 2011". www.statistics.gov.lk. Department of Census and Statistics. Retrieved 14 November 2018.
 48. Bonta, Steven (June 2008). "Negombo Fishermen's Tamil (NFT): A Sinhala Influenced Dialect from a Bilingual Sri Lankan Community". International Journal of Dravidian Linguistics. 37.
 49. ೪೯.೦ ೪೯.೧ Ross, Russell R., ed. (1990). Sri Lanka: a country study. Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress. OCLC 311429237. Cite error: Invalid <ref> tag; name "lcweb2.loc.gov" defined multiple times with different content
 50. Buddhism transformed: religious change in Sri Lanka, by Richard Gombrich, Gananath Obeyesekere, 1999
 51. Blood, Peter R, Popular Sinhalese Religion
 52. Obeyesekere, Gananath.
 53. Mahinda Deegalle. (1997).
 54. Scott, David (1992-01-01). "Conversion and Demonism: Colonial Christian Discourse and Religion in Sri Lanka". Comparative Studies in Society and History. 34 (2): 331–365. doi:10.1017/s0010417500017710. JSTOR 178949.
 55. Steve Crabtree and Brett Pelham. (2009).
 56. "Population genetic study of three VNTR loci (D2S44, D7S22, and D12S11) in five ethnically defined populations of the Indian subcontinent". Human Biology. 68 (5): 819–35. October 1996. PMID 8908803.
 57. "The genetic heritage of the earliest settlers persists both in Indian tribal and caste populations". American Journal of Human Genetics. 72 (2): 313–32. 2003. doi:10.1086/346068. PMC 379225. PMID 12536373.
 58. "Polarity and temporality of high-resolution y-chromosome distributions in India identify both indigenous and exogenous expansions and reveal minor genetic influence of Central Asian pastoralists". American Journal of Human Genetics. 78 (2): 202–21. 2006. doi:10.1086/499411. PMC 1380230. PMID 16400607.
 59. Ranaweera, Lanka; Kaewsutthi, Supannee; Win Tun, Aung; Boonyarit, Hathaichanoke; Poolsuwan, Samerchai; Lertrit, Patcharee (2013). "Mitochondrial DNA history of Sri Lankan ethnic people: their relations within the island and with the Indian subcontinental populations". Journal of Human Genetics (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). 59 (1): 28–36. doi:10.1038/jhg.2013.112. ISSN 1434-5161. PMID 24196378.
 60. "ISOGG 2018 Y-DNA Haplogroup C". isogg.org.
 61. Matsumoto, Hideo (2009). "The origin of the Japanese race based on genetic markers of immunoglobulin G". Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences. 85 (2): 69–82. Bibcode:2009PJAB...85...69M. doi:10.2183/pjab.85.69. ISSN 0386-2208. PMC 3524296. PMID 19212099.
 62. "Population genetic study of three VNTR loci (D2S44, D7S22, and D12S11) in five ethnically defined populations of the Indian subcontinent". Human Biology. 68 (5): 819–35. 1996. PMID 8908803.
 63. "HLA analysis of Sri Lankan Sinhalese predicts North Indian origin". International Journal of Immunogenetics. 34 (5): 313–5. 2007. doi:10.1111/j.1744-313X.2007.00698.x. PMID 17845299.
 64. "Food in Sri Lanka". Sltouristguide.com. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 2013-03-21.
 65. Gooneratne, Yasmine.
 66. Wasala, Chinthana (1 September 2007). "'Angampora' the local martial art needs to be revived". DailyNews. Archived from the original on 12 March 2013. Retrieved 15 May 2013.
 67. Kulatunga, Thushara (22 November 2009). "A truly Sri Lankan art". SundayObserver. Archived from the original on 20 November 2012. Retrieved 15 May 2013.
 68. Perera, Thejaka (July 2010). "Angampora: the Martial Art of Sri Lankan Kings". ExploreSrilanka. Retrieved 15 May 2013.
 69. Lafferty, Jamie. "The Way of the Guru" (PDF). angampora.org. Retrieved 15 May 2013.
 70. ೭೦.೦ ೭೦.೧ ೭೦.೨ ೭೦.೩ de Silva, K. M. (1977). Sri Lanka: A Survey. Institute of Asian Affairs, Hamburg. ISBN 0-8248-0568-2. Cite error: Invalid <ref> tag; name "SriSurvey" defined multiple times with different content Cite error: Invalid <ref> tag; name "SriSurvey" defined multiple times with different content Cite error: Invalid <ref> tag; name "SriSurvey" defined multiple times with different content
 71. Aluvihare, Arjuna (November 1993). "Rohal Kramaya Lovata Dhayadha Kale Sri Lankikayo". Vidhusara Science Magazine.
 72. Resource Mobilization in Sri Lanka's Health Sector – Rannan-Eliya, Ravi P. & De Mel, Nishan, Harvard School of Public Health & Health Policy Programme, Institute of Policy Studies, February 1997, Page 19.
 73. Heinz E Müller-Dietz, Historia Hospitalium (1975).

 

ಮೂಲಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  Media related to ಸಿಂಹಳ at Wikimedia Commons

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಿಂಹಳ&oldid=1087505" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ