ಸಾರಂಗಿ ಇದು ಭಾರತೀಯ ತಂತಿವಾದ್ಯ. ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಂದ್ರ ಸ್ಥಾಯಿಯ ವಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾರಂಗಿ
ಸಾರಂಗಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾರಂಗಿ ವಾದಕರು ಬದಲಾಯಿಸಿ

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾರಂಗಿ&oldid=1161486" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ