ಮಿತ್ರ ದುಃಖ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಹಣಮಂತ ಹೊಸೂರ ಅವರು 1920/02/14ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ [೧].

ಮಿತ್ರ ದುಃಖ
ಲೇಖಕರುಗೋವಿಂದ ಹಣಮಂತ ಹೊಸೂರ
ದೇಶಭಾರತ
ಭಾಷೆಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಾಶಕರುಭಿ. ಪ. ಕಾಳೆ
ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕ
1920/02/14

ಉಲ್ಲೇಖಗಳುಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. "ಮಿತ್ರ ದುಃಖ". OUDL.
ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂಲಕೃತಿಗಳು ಇವೆ: