ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾಫಲ
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾಫಲ
ನಿರ್ದೇಶನಧನಂಜಯ
ನಿರ್ಮಾಪಕಅನುರಾಧಸಿಂಗ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ಕಲ್ಯಾಣಕುಮಾರ್ ಭಾರತಿ, ಭವ್ಯ ತಾರ, ಜೈಜಗದೀಶ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಜಯಂತಿ
ಸಂಗೀತಎಂ.ರಂಗರಾವ್
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕಬೀರ್ ಲಾಲ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆರೋಹಿಣಿ ಆರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್