ಶುಕ್ರವಾರ - ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇದು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದ ಮಧ್ಯದ ದಿನ.
ಭಾನುವಾರ | ಸೋಮವಾರ | ಮಂಗಳವಾರ | ಬುಧವಾರ | ಗುರುವಾರ | ಶುಕ್ರವಾರ | ಶನಿವಾರ