ವ್ಯವಕಲನವು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಗಣಿತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ವ್ಯವಕಲನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು " - " ಎಂಬ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ೯ - ೫ = ೪.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ವ್ಯವಕಲನ&oldid=1095922" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ