ಭಲೇ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ - ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು

ಭಲೇ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ is available in ೧ other language.

ಭಲೇ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು