ಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ - Other languages

ಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ is available in ೩ other languages.

ಟಿ.ಜಿ.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು