ಕೋಟಿಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ - Other languages

ಕೋಟಿಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ is available in ೨ other languages.

ಕೋಟಿಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ.

ಭಾಷೆಗಳು