"ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(Table content is changed)
ಟ್ಯಾಗ್: 2017 source edit
ಚು
{| class="wikitable" cellpadding="4" cellspacing="0"
! ಸ್ವರ
! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
! క (ಕ) ನೊಂದಿಗೆ
! ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
! ಸ್ವರ
! [[ಕನ್ನಡ|ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ]]
! క(ಕ) ನೊಂದಿಗೆ
! [[ಕನ್ನಡ|ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ]]
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | అ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | క
| <big>ಅ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఆ
|'''ಆ'''
| style="font-size:18pt;" | కా
| ಆ
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఇ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కి
| <big>ಇ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఈ
|'''ಈ'''
| style="font-size:18pt;" | కీ
| ಈ
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఉ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కు
| <big>ಉ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఊ
|'''ಊ'''
| style="font-size:18pt;" | కూ
| ಊ
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఋ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కృ
| <big>ಋ</big>
| colspan="3" style="font-size:18pt;" |
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఎ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కె
| <big>ಎ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఏ
|'''ಏ'''
| style="font-size:18pt;" | కే
| ಏ
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఒ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కొ
| <big>ಒ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఓ
|'''ಓ'''
| style="font-size:18pt;" | కో
| ಓ
|- align="center"
| style="font-size:18pt;" | ఐ
| <big>''''''</big>
| style="font-size:18pt;" | కై
| <big>ಐ</big>
| style="font-size:18pt;" | ఔ
|'''ಔ'''
| style="font-size:18pt;" | కౌ
| ಔ
|}
 
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | క
|'''<big>ಕ</big>'''
| ಕ
| style="font-size:14pt;" | ఖ
|'''<big>ಖ</big>'''
| ಖ
| style="font-size:14pt;" | గ
|'''<big>ಗ</big>'''
| ಗ
| style="font-size:14pt;" | ఘ
|'''<big>ಘ</big>'''
| ಘ
| style="font-size:14pt;" | ఙ
|'''<big>ಙ</big>'''
| ಙ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | చ
|'''<big>ಚ</big>'''
| ಚ
| style="font-size:14pt;" | ఛ
|'''<big>ಛ</big>'''
| ಛ
| style="font-size:14pt;" | జ
|'''<big>ಜ</big>'''
| ಜ
| style="font-size:14pt;" | ఝ
|'''<big>ಝ</big>'''
| ಝ
| style="font-size:14pt;" | ఞ
|'''<big>ಞ</big>'''
| ಞ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | ట
|'''<big>ಟ</big>'''
| ಟ
| style="font-size:14pt;" | ఠ
|'''<big>ಠ</big>'''
| ಠ
| style="font-size:14pt;" | డ
|'''<big>ಡ</big>'''
| ಡ
| style="font-size:14pt;" | ఢ
|'''<big>ಢ</big>'''
| ಢ
| style="font-size:14pt;" | ణ
|'''<big>ಣ</big>'''
| ಣ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | త
|'''<big>ತ</big>'''
| ತ
| style="font-size:14pt;" | థ
|'''<big>ಥ</big>'''
| ಥ
| style="font-size:14pt;" | ద
|'''<big>ದ</big>'''
| ದ
| style="font-size:14pt;" | ధ
|'''<big>ಧ</big>'''
| ಧ
| style="font-size:14pt;" | న
|'''<big>ನ</big>'''
| ನ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | ప
|'''<big>ಪ</big>'''
| ಪ
| style="font-size:14pt;" | ఫ
|'''<big>ಫ</big>'''
| ಫ
| style="font-size:14pt;" | బ
|'''<big>ಬ</big>'''
| ಬ
| style="font-size:14pt;" | భ
|'''<big>ಭ</big>'''
| ಭ
| style="font-size:14pt;" | మ
|'''<big>ಮ</big>'''
| ಮ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | య
|'''<big>ಯ</big>'''
| ಯ
| style="font-size:14pt;" | ర
|'''<big>ರ</big>'''
| ರ
| style="font-size:14pt;" | ల
|'''<big>ಲ</big>'''
| ಲ
| style="font-size:14pt;" | వ
|'''<big>ವ</big>'''
| ವ
| style="font-size:14pt;" | ళ
|'''<big>ಳ</big>'''
| ಳ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | శ
|'''<big>ಶ</big>'''
| ಶ
| style="font-size:14pt;" | ష
|'''<big>ಷ</big>'''
| ಷ
| style="font-size:14pt;" | స
|'''<big>ಸ</big>'''
| ಸ
| style="font-size:14pt;" | ఱ
| ''' '''
| style="font-size:14pt;" | హ
|'''<big>ಹ</big>'''
| ಹ
|}
 
೬೯೬

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/993685" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ