"ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ೨೦೨೦ ಕೊರೋನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

|-
! ೧
! style="text-align:left" | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೫೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೯
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89420980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೨
! style="text-align:left" | ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೫
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೨
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87910980|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
|-
! ೩
! style="text-align:left" | ಕೊಡಗು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88075937|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೪
! style="text-align:left" | ಚಿಕ್ಕಬಲ್ಲಾಪುರ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೭
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88247025|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
|-
! ೫
! style="text-align:left" | ಮೈಸೂರು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೨೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88246895|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೬
! style="text-align:left" | ಧಾರವಾಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88372121|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೭
! style="text-align:left" | ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೯
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88510667|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೮
! style="text-align:left" | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೮
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88371685|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೯
! style="text-align:left" | ದಾವಣಗೆರೆ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88673486|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೧೦
! style="text-align:left" | ಉಡುಪಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88673648|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೧೧
! style="text-align:left" | ತುಮಕೂರು
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q88951419|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
|-
! ೧೨
!style="text-align:left" | ಬಳ್ಳಾರಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89070230|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೧೩
!style="text-align:left" | ಬೀದರ್
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89281639|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೧೪
!style="text-align:left" | ಬಾಗಲಕೋಟೆ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89277962|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೧
|-
! ೧೫
!style="text-align:left" | ಬೆಳಗಾವಿ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೩
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89356857|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| ೦
|-
! ೧೬
!style="text-align:left" | ಮಂಡ್ಯ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q89668431|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|-
! ೧೭
!style="text-align:left" | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
| {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87909640|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
|- class="sortbottom"
! colspan="2" | ಒಟ್ಟು
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1603|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! ೧೩೦
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P8010|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! ೧೧
! {{stringsplit | txt={{wdib|ps=1|P1120|qid=Q87763738|sep="--"|df=dmy}} |sep="--" |idx=-1}}
! ೪
|- class="sortbottom"
| colspan="5" | ಏಪ್ರಿಲ್ ೦೩ ೨೦೨೦ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ
|}
 
೧೦,೦೩೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/986363" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ