"ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ವಿಕಿಪೀದಿಯವಿಕಿಪೀಡಿಯ: ನಮಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ,ವ್ಂದನೆಗಳುವಂದನೆಗಳು.
ಹುದ್ಡಾರ, ಧಾರವಾಡ
ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ.
ವಿಕಿಪೀವಿಯವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇನುಇನ್ನೂ ಇನುಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಛುಹೆಚ್ಛ್ಚು ಹೆಚ್ಛುಹೆಚ್ಛ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದುಎಂ ಹಾರೇಸುವೆಹಾರೈಸುವೆ ಮ್ಂಜುನಾಥ್ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ.ಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ
ಬಿಟ್ಟಿಹುದು
ಸೌಂದರ್ಯ
ಸೌ೦ದರ್ಯ
ಸಂತೋಷ
ಸ೦ತೋಷ
ಪೈರು
ಗುಡ್ದ
ಹೊಮ್ಮಿಥಧೊ ಹೊಸ ಹಾಡು ಹೊಸ ರಾಗ ಹೊಸ ಥಾಳ
 
ಮಳೆಗೆ ಮನ್ನರಳಿ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕ೦ಪುಕಂಪು
ಧು೦ಬಿಗಳ ಜೆ೦ಕಾರ, ಕಪ್ಪೆಗಳ ಸದ್ಧು;ನವಗಾನಧ ಇ೦ಪು
 
ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ -ಕುವೆಂಪು
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/94730" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ