"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ದೇಶ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
Reverted edits by Anoop Rao (talk) to last revision by Brahmananda Goutham
ಚು (Reverted edits by Anoop Rao (talk) to last revision by Brahmananda Goutham)
{{ಪೈಪ್}}-
<!----- Motto ----->
{{pipeಪೈಪ್}} colspan="2" style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:center; font-size:95%;" {{pipeಪೈಪ್}} [[ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ|ಧ್ಯೇಯ]]: {{{national_motto}}}
}}
|-
|-
{{#if:{{{leader_titles|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left;" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_titles}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left;" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_names}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title1|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{leader_title1}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_name1}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title2|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{leader_title2}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_name2}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title3|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{leader_title3}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_name3}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title4|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{leader_title4}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_name4}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title5|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{leader_title5}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} {{{leader_name5}}} }}
|-
<!----- Sovereignty type, events ----->
{{#if:{{{established_event1|}}}{{{sovereignty_note|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{pipeಪೈಪ್}} '''{{{sovereignty_type}}}'''
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top;" {{pipeಪೈಪ್}} {{{sovereignty_note|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
|
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{pipeಪೈಪ್}} '''{{{sovereignty_type}}}'''<br />{{{established_events}}}
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top;" {{pipeಪೈಪ್}} {{{established_dates}}}
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event1|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event1}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date1|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event2|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event2}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date2|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event3|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event3}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date3|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event4|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event4}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date4|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event5|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event5}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date5|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event6|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event6}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date6|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event7|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{established_event7}}} {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{established_date7|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{accessionEUdate|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{pipeಪೈಪ್}} '''[[ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟ|ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟ<br>ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ]]'''
{{pipeಪೈಪ್}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top;" {{pipeಪೈಪ್}} {{{accessionEUdate|}}} }}
|-
<!----- Area ----->
|-
{{#if: {{{population_census|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;" {{pipeಪೈಪ್}} &nbsp;- {{{population_census_year}}}ರ ಜನಗಣತಿ
{{pipeಪೈಪ್}} {{{population_census}}} }}
|-
|style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| &nbsp;- [[ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ|ಸಾಂದ್ರತೆ]]
|- style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;"
{{#if:{{{DST_note|}}} |
{{ಪೈಪ್}}&nbsp; {{ಪೈಪ್}}{{pipeಪೈಪ್}} {{{DST_note}}}}}
|-
<!----- Internet TLD ----->
<!----- Footnotes ----->
{{#if: {{{footnotes|}}} |
{{pipeಪೈಪ್}} colspan="2" style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top" {{pipeಪೈಪ್}} <small>{{{footnotes|}}}</small> }}
|}
</div>
೪,೭೫೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/881250" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ