"ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox ದೇಶ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(Fixed ತಲಾವಾರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪಟ್ಟಿ)
ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪಾದನೆ
{{ಪೈಪ್}}-
<!----- Motto ----->
{{ಪೈಪ್pipe}} colspan="2" style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:center; font-size:95%;" {{ಪೈಪ್pipe}} [[ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ|ಧ್ಯೇಯ]]: {{{national_motto}}}
}}
|-
|-
{{#if:{{{leader_titles|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left;" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_titles}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left;" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_names}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title1|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{leader_title1}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_name1}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title2|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{leader_title2}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_name2}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title3|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{leader_title3}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_name3}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title4|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{leader_title4}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_name4}}} }}
|-
{{#if:{{{leader_title5|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{leader_title5}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0.2em 0; text-align:left; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{leader_name5}}} }}
|-
<!----- Sovereignty type, events ----->
{{#if:{{{established_event1|}}}{{{sovereignty_note|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{ಪೈಪ್pipe}} '''{{{sovereignty_type}}}'''
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0 0; vertical-align:top;" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{sovereignty_note|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
|
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{ಪೈಪ್pipe}} '''{{{sovereignty_type}}}'''<br />{{{established_events}}}
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top;" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_dates}}}
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event1|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event1}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date1|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event2|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event2}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date2|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event3|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event3}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date3|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event4|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event4}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date4|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event5|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event5}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date5|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event6|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event6}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date6|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{established_event7|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0em 1em 0.2em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{established_event7}}} {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{established_date7|}}}&nbsp;
{{ಪೈಪ್}}-
}}
{{#if: {{{accessionEUdate|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top; text-align:left;" {{ಪೈಪ್pipe}} '''[[ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟ|ಯುರೋಪಿನ ಒಕ್ಕೂಟ<br>ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ]]'''
{{ಪೈಪ್pipe}} style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top;" {{ಪೈಪ್pipe}} {{{accessionEUdate|}}} }}
|-
<!----- Area ----->
|-
{{#if: {{{population_census|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;" {{ಪೈಪ್pipe}} &nbsp;- {{{population_census_year}}}ರ ಜನಗಣತಿ
{{ಪೈಪ್pipe}} {{{population_census}}} }}
|-
|style="padding:0 1em 0.4em 0; text-align:left; vertical-align:top;"| &nbsp;- [[ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ|ಸಾಂದ್ರತೆ]]
|- style="padding:0 1em 0 0; text-align:left; vertical-align:top;"
{{#if:{{{DST_note|}}} |
{{ಪೈಪ್}}&nbsp; {{ಪೈಪ್}}{{ಪೈಪ್pipe}} {{{DST_note}}}}}
|-
<!----- Internet TLD ----->
<!----- Footnotes ----->
{{#if: {{{footnotes|}}} |
{{ಪೈಪ್pipe}} colspan="2" style="border-top:solid 1px #ccd2d9; padding:0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align:top" {{ಪೈಪ್pipe}} <small>{{{footnotes|}}}</small> }}
|}
</div>
೪,೭೫೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/881248" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ