"ಶಿಲ್ಪ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಚು
157.45.202.44 (ಚರ್ಚೆ) ರ 863358 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ
(cleanup)
ಚು (157.45.202.44 (ಚರ್ಚೆ) ರ 863358 ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ)
{{Incomplete}}
'''ಶಿಲ್ಪ''' ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತಹ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೋಹ, ಗಾಜು, ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, [[ಬಟ್ಟೆ]]ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಗಳು, ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಲೋಹಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಕಲಾಕೃತಿ. ಈ ಪದವನ್ನು ಧ್ವನಿ, ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
{{cleanup|ಲೇಖನದ ಗುಣಮಟ್ಟ}}
'''ಶಿಲ್ಪ''' ಎಂದರೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, [[ಬಟ್ಟೆ]]ಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‍ಗಳು, ಪಾಲಿಮರ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಂತಹ ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಅಥವಾ ಮರ ಹಾರ್ಡ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು-ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಲು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಕಲಾಕೃತಿ ಇದು ಮತ್ತು ಮೃದು ಲೋಹಗಳು ಶಬ್ದವನ್ನು ಧ್ವನಿ, ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃತಿಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
 
ವಸ್ತುಗಳು ಕೆತ್ತನೆ ಎಂದು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು; ಅಥವಾ ಬೆಸುಗೆ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಹುದು, ಬಂದೂಕು ರೀತಿಯ ಗಡಸಾಗುವಂತೆ, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸುವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ [1] ಶಿಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಲೆಗಳು ಒಂದು ಎಂದು. ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತನೆಯಂತಹ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಬೆಸುಗೆಯಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಸುಡುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಗಡಸಾಗಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ಬರುವಂತೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ಯಬಹುದು. ಬಣ್ಣದಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಲೇಪಿಸಬಹುದು. ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಬಾಗು/ಮಣಿ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆಕಾರ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶಿಲ್ಪಗಳೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪ. ಉದ್ಯಾನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.
==ಮೂಲವಸ್ತುಗಳುಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು==
 
ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಸ್ತುಗಳುಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂಬದಲಾಯಿಸುವ, ಬದಲಾಯಿಸಿವೆವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ಶಿಲ್ಪಿಗಳುಅಮೃತಶಿಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಪೊರ್ಫಿರಿ, ಮತ್ತು ಕಂಚುಗ್ರಾನೈಟ್: ಹಾಗೂಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಲ್ಲಿನಂತಹಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ (ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು, ಪೊರ್ಫ಼ರಿ,ಕಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು)ಕಲ್ಲು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ, ಆದಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು [[ಕಲೆ]]ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಜೇಡ್, ಮತ್ತು ದಂತದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ದಂತ ಹೊದಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಟೆರಾಕೊಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಂಗಾಣಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸತು (spelter) ಎರಕದ ಲೋಹಗಳು; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾಜು, hardwoods (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಕ್, ಬಾಕ್ಸ್ / ಜಾಜಿ ಮರದ ಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ / ಗಿಡ ಎಂದು) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಫಾರ್ ಶಿಲ್ಪ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಶಿಲ್ಪವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಶಿಲ್ಪ ಉದ್ಯಾನ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
 
==ಮೂಲವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು==
ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಂತಹ (ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು, ಪೊರ್ಫ಼ರಿ, ಮತ್ತು ಬೆಣಚುಕಲ್ಲು) ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಜೇಡ್, ಮತ್ತು ದಂತದ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ದಂತ ಹೊದಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಟೆರಾಕೊಟಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಂಗಾಣಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಸತು (spelter) ಎರಕದ ಲೋಹಗಳು; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಗಾಜು, hardwoods (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಓಕ್, ಬಾಕ್ಸ್ / ಜಾಜಿ ಮರದ ಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ / ಗಿಡ ಎಂದು) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆ ಫಾರ್ ಶಿಲ್ಪ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಶಿಲ್ಪಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ, ಅಥವಾ restorers ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಚಿತ್ರಕಲೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಟೆಂಪೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ, ಶಿಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, [ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ], ಗಿಲೀಟು, ಮನೆ ಬಣ್ಣ, ವಾಯುದ್ರವ, ಪಾಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಮರಳು ಕ್ಷೇಪಕ. [1] [4] [5]
ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಲೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು. ಪಾಬ್ಲೋ ಪಿಕಾಸೋ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಭಾಗಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಡರ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧುನಿಕತಾವಾದಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಉಕ್ಕಿನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಳಸಿ. 1960 ರಿಂದ, acrylics ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಡಿ ಗೊಲ್ಡ್ಸ್ ವರ್ದಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಸ್ ಶಿಲ್ಪ, ಮರಳು ಶಿಲ್ಪ, ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾಯಸ್ಸಿನ ಆಗಿದೆ. ಮಿರೋ, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಡಚಾಂಪ್, ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಜಾನ್ ಚೇಂಬರ್ಲೇನ್, ಜೀನ್ Tinguely, ರಿಚರ್ಡ್ Stankiewicz, ಲ್ಯಾರಿ ಬೆಲ್, ಕಾರ್ಲ್ ಆಂಡ್ರೆ, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಲೂಯಿಸ್, ಜಿಮ್ ಗ್ಯಾರಿ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಬಳಸಿದ ಗಾಜಿನ, ಕಲಾಭರಿತ, ವಾಹನ ಭಾಗಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಯಂತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಬಹಳ ರಚನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರಾಂಶ.
೪,೭೭೮

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/863360" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ