"ಸದಸ್ಯ:Kavya Shree Raju/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ/2" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗಮಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳು:'''
1. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಾರರು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
2. ಬಹು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಹಿವಾಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.
5.ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಂಚಿಕೆ
6.ಇದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
'''ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು:'''
1. ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ:
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಕದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಅಥವಾ (ಅಂತಿಮವಾಗಿ) ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಸ್ತು :
ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲದಾತರು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
'''ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:'''
1.ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ:
ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 'ಬ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಪನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮರ್ಪಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೂಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
2.ರಿಸರ್ವ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ:
ಮೀಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದ ಉದ್ದೇಶ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತಲೂ ದ್ರವ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ​​ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 25% ನಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದ್ರವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು.
3. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ :
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:
1. ದೇಹದ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕ)
ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಲು
3. ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಉದಾ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ / ಸಿಎಫ್ಓ, ಆಡಿಟರ್, ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ.
4.ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು'''''ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು'''''''''ದಪ್ಪಗಿನ ಅಕ್ಷರ'''''ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು''''''':
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ, ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಇಸಿ) ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಅವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5.ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ
೪೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/812703" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ