"ಸದಸ್ಯ:Kavya Shree Raju/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ /2" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
 
ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಲದಾತರು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಿಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
'''ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:'''
1.'''ಬಂಡವಾಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ:'''
ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 'ಬ್ಯಾಸಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ್ರತಿ ದೇಶದ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಪನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಸಮರ್ಪಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಸೆಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನವೀಕರಿಸಿದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೂಲದಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
2.'''ರಿಸರ್ವ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ:'''
ಮೀಸಲು ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಒತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸಮರ್ಪಕತೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತವಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತದ ಉದ್ದೇಶ ಸುರಕ್ಷತೆಗಿಂತಲೂ ದ್ರವ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಕನಿಷ್ಟ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವೊಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ​​ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ 25% ನಷ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದು 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದ್ರವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು.
3. '''ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ'''
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇತರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಕಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು:
1. ದೇಹದ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಆಗಿರಬೇಕು (ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಘಟಿತ ಘಟಕ)
ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಲು
3. ವಿವಿಧ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಉದಾ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ / ಸಿಎಫ್ಓ, ಆಡಿಟರ್, ಆಸ್ತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅನುಸರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನುಮೋದಿತ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ.
4.'''ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು'''''ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು'''''''''ದಪ್ಪಗಿನ ಅಕ್ಷರ'''''ಓರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು'''''''
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಣಕಾಸು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ, ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (ಎಸ್ಇಸಿ) ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಮಾಡುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಅವನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
5.'''ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ'''
ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ಊಹಿಸುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. "ಬಿಗ್ ಥ್ರೀ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೂವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂಡೀಸ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು) ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟ್ ರಿಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪಾಯದ ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತರ, ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ: ಕಂಪೆನಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ?
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (WPC) ಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಂತಹ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳು 2005 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ "ಬಸೆಲ್ II ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು" ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿತು, ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ (ಸಿಆರ್ಡಿ). ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಃ "ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್" ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಯುಎಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು - ಮೂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ & ಪಿ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದ್ವಿಸಂಸಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಪರವಾಗಿ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದಿಸಿವೆ.
೪೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/812305" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ