"ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ೩೦ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ
 
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
* '''ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ'''
|-
** ೧.[[ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ]] (೬೫,೨೩,೧೧೦, ೩೪.೮೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೨೧೯೦ ಚ.ಕಿಮಿ)
* '''!style="width:25%"|ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ'''
** ೨.[[ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ]] (೧೮,೭೭,೪೧೬, ೧೨.೨೧%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೫೦೧೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
* '''!style="width:25%"|ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ'''
** ೩.[[ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ]] (೧೫,೧೦,೨೨೭, ೧೫.೦೫%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೩೮೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
* '''!style="width:25%"|ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ'''
** ೪.[[ದಾವಣಗೆರೆ]] (೧೭,೮೯,೬೯೩, ೧೪.೭೮%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೦೧೮ ಚ್.ಕಿಮಿ)
* '''!style="width:25%"|ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ'''
** ೫.[[ಕೋಲಾರ]] (೨೫,೨೩,೪೦೬, ೧೩.೮೩%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೨೨೩ ಚ.ಕಿಮಿ)
|-
** ೬.[[ಶಿವಮೊಗ್ಗ]] (೧೬,೩೯,೫೯೫, ೧೨.೯೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೪೬೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
|[[File:Karnataka-districts-Bengaluru.png|240px]]
** ೭.[[ತುಮಕೂರು]] (೨೫,೭೯,೫೧೬, ೧೧.೮೭%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೦೫೯೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧.[[ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ|ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ]] (೬೫,೨೩,೧೧೦, ೩೪.೮೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೨೧೯೦ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೮.[[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ]] (ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ)
** ೨.[[ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ]] (೧೮,೭೭,೪೧೬, ೧೨.೨೧%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೫೦೧೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೯.[[ರಾಮನಗರ]] (ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ)
** ೩.[[ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ|ಚಿತ್ರದುರ್ಗ]] (೧೫,೧೦,೨೨೭, ೧೫.೦೫%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೩೮೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
* '''ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ'''
** ೧೦.[[ಬಾಗಲಕೋಟದಾವಣಗೆರೆ]] (೧೬೧೭,೫೨೮೯,೨೩೨೬೯೩, ೧೮೧೪.೮೪೭೮%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೫೯೪೬೦೧೮ ಚ್.ಕಿಮಿ)
** ೧೧.[[ಬೆಳಗಾವಿಕೋಲಾರ]] (೪೨೨೫,೦೭೨೩,೨೬೪೪೦೬, ೧೭೧೩.೪೦೮೩%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೩೪೧೫೮೨೨೩ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೨.[[ವಿಜಯಪುರಶಿವಮೊಗ್ಗ]] (೧೮೧೬,೦೮೩೯,೮೬೩೫೯೫, ೧೭೧೨.೬೩೯೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೦೪೭೫೮೪೬೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೩.[[ಧಾರವಾಡತುಮಕೂರು]] (೧೬೨೫,೦೩೭೯,೭೯೪೫೧೬, ೧೬೧೧.೬೫೮೭%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೨೩೦೧೦೫೯೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೮.[[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ]] (ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ)
** ೧೪.[[ಗದಗ]] (೯,೭೧,೯೫೫ ೧೩.೧೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೬೫೭ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೯.[[ರಾಮನಗರ]] (ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ)
** ೧೫.[[ಹಾವೇರಿ]] (೧೪,೩೭,೮೬೦, ೧೩.೨೯%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೮೫೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
|[[File:Karnataka-districts-Belagavi.png|240px]]
** ೧೬.[[ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ]] (೧೩,೫೩,೨೯೯, ೧೦.೯೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೦೨೯೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೬೧೦.[[ಶಿವಮೊಗ್ಗಬಾಗಲಕೋಟ]] (೧೬,೩೯೫೨,೫೯೫೨೩೨, ೧೨೧೮.೯೦೮೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೪೬೫೬೫೯೪ ಚ.ಕಿಮಿ)
* '''ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ'''
** ೧೭೧೧.[[ಬಳ್ಳಾರಿಬೆಳಗಾವಿ]] (೨೦೪೨,೨೫೦೭,೨೪೨೨೬೪, ೨೨೧೭.೩೦೪೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೪೧೯೧೩೪೧೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೮೧೨.[[ಬೀದರವಿಜಯಪುರ]] (೧೫೧೮,೦೧೦೮,೩೭೪೮೬೩, ೧೯೧೭.೫೬೬೩%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೫೪೪೮೧೦೪೭೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೯೧೩.[[ಕಲಬುರಗಿಧಾರವಾಡ]] (೩೧೧೬,೨೪೦೩,೮೫೮೭೯೪, ೨೧೧೬.೦೨೬೫%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೬೨೨೪೪೨೩೦ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೦೧೪.[[ಕೊಪ್ಪಳಗದಗ]] (೧೧,೯೩,೪೯೬೭೧,೯೫೫ ೨೪೧೩.೫೭೧೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೪೫೮೪೬೫೭ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೧೧೫.[[ರಾಯಚೂರುಹಾವೇರಿ]] (೧೬೧೪,೪೮೩೭,೨೧೨೮೬೦, ೨೧೧೩.೯೩೨೯%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೫೫೫೯೪೮೫೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೬.[[ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ]] (೧೩,೫೩,೨೯೯, ೧೦.೯೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೦೨೯೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೨.[[ಯಾದಗಿರಿ]] (೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ)
|[[File:Karnataka-districts-Kalaburagi.png|240px]]
* '''ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ'''
** ೨೩೧೭.[[ಚಾಮರಾಜನಗರಬಳ್ಳಾರಿ]] (೨೦,೬೪೨೫,೨೭೫೨೪೨, ೨೨.೧೬೩೦%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೫೬೮೫೮೪೧೯ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೪೧೮.[[ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರುಬೀದರ]] (೧೧೧೫,೩೯೦೧,೧೦೪೩೭೪, ೧೧೧೯.೯೮೫೬%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೭೨೦೧೫೪೪೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೫೧೯.[[ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕಲಬುರಗಿ]] (೧೮೩೧,೯೬೨೪,೪೦೩೮೫೮, ೧೪೨೧.೫೧೦೨%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೮೪೩೧೬೨೨೪ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೬೨೦.[[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ|ಹಾಸನಕೊಪ್ಪಳ]] (೧೭೧೧,೨೧೯೩,೩೧೯೪೯೬, ೨೪.೬೬೫೭%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೮೧೪೮೪೫೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೭೨೧.[[ಕೊಡಗುರಾಯಚೂರು]] (೧೬,೪೫೪೮,೩೨೨೨೧೨, ೧೧೨೧.೬೪೯೩%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೧೦೨೫೫೫೯ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೨.[[ಯಾದಗಿರಿ]] (೨೦೧೦ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ)
** ೨೮.[[ಮಂಡ್ಯ]] (೧೭,೬೧,೭೧೮, ೭.೧೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೯೬೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
|[[File:Karnataka-divisions-Mysuru.png|240px]]
** ೨೯.[[ಮೈಸೂರು]] (೨೬,೨೪,೯೧೧, ೧೫.೦೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೨೬೯ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೩೦೨೩.[[ಉಡುಪಿಚಾಮರಾಜನಗರ]] (,೦೯೬೪,೪೯೪೨೭೫, .೮೮೧೬%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೩೫೯೮೫೬೮೫ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೭೨೪.[[ತುಮಕೂರುಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು]] (೨೫೧೧,೭೯೩೯,೫೧೬೧೦೪, ೧೧.೮೭೯೮%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೧೦೫೯೮೭೨೦೧ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೯೨೫.[[ಮೈಸೂರುದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ]] (೨೬೧೮,೨೪೯೬,೯೧೧೪೦೩, ೧೫೧೪.೦೪೫೧%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೨೬೯೪೮೪೩ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೨೮೨೬.[[ಮಂಡ್ಯಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ|ಹಾಸನ]] (೧೭,೬೧೨೧,೭೧೮೩೧೯, .೧೪೬೬%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೯೬೧೬೮೧೪ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೫೨೭.[[ಕೋಲಾರಕೊಡಗು]] (೨೫,೨೩೪೫,೪೦೬೩೨೨, ೧೩೧೧.೮೩೬೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೮೨೨೩೪೧೦೨ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೪೨೮.[[ದಾವಣಗೆರೆಮಂಡ್ಯ]] (೧೭,೮೯೬೧,೬೯೩೭೧೮, ೭.೧೪.೭೮%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೬೦೧೮೪೯೬೧ ಚ್.ಕಿಮಿ)
** ೧೫೨೯.[[ಹಾವೇರಿಮೈಸೂರು]] (೧೪೨೬,೩೭೨೪,೮೬೦೯೧೧, ೧೩೧೫.೨೯೦೪%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೮೫೧೬೨೬೯ ಚ.ಕಿಮಿ)
** ೧೪೩೦.[[ಗದಗಉಡುಪಿ]] (೧,೦೯,೭೧೪೯೪,೯೫೫ ೧೩.೧೪೮೮%),(ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:೪೬೫೭೩೫೯೮ ಚ.ಕಿಮಿ)
|-
|}
 
{| class="wikitable"
೨,೩೩೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/786447" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ