"ಸದಸ್ಯ:Kavya Shree Raju/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ/1" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಜೋ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್
 
ಜೇ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಜನಸಿದ್ದು ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೩ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಯತ್ರಿ, ಸಂಪಾದಕಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು,ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ದಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್,ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಮಾಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಹೆಮೆಲ್ ಹೆಂಪ್ಸ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಬ್ಲಿನ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸೇಂಟ್ ಹಿಲ್ಡಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು.ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಯಲ್ ಹಾಲೋವೇಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವರು ಕವನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅರ್ವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು.ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ 1985 ಮತ್ತು 1991 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಪುಸ್ತಕ: ಕವನಗಳು 1988-1998 ಮೂರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,ಯವುದೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ (1988), ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.ಫ್ರೇಸ್ ಬುಕ್ (1992), ಮತ್ತು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ (1998), ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸ್ವೀನೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಪೊಯೆಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ (1996), ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ.ಅವರ 2002 ರ ಪುಸ್ತಕ ಟೆಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ರೈನರ್ ಮಾರಿಯಾ ರಿಲ್ಕೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದ್ಯಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ 2002 ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಿಷಪ್: ಲಿವಿಂಗ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಹಗಿದೆ.2006 ರಲ್ಲಿ, ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿನ ಫಿಯೋನಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.2010 ರಲ್ಲಿ, ಷಾಪ್ಕಾಟ್ ಫೇಬರ್ ಮತ್ತು ಫೇಬರ್ರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯುಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.45 ಕವನಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಳಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.ಕವಿತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವು ಫಿಕ್ಷನ್, ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ೨೦೧೦ರ ವರ್ಷದ ಕೋಸ್ಟಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿತು.ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಕವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ವಿಷಯ ವಿಷಯವ ಮತ್ತು ಕವನ ಪುಸ್ತಕವು ಜೀವನದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುದು.ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಯೋಜಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಾಂಟೇಗ್ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಕವನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣಗಳ ಏಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸಿದರು.ಇದನ್ನು 1997 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಬಾರ್ಬಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸಿಂಫನಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.ಅವರು 2014 ಗ್ರಿಫಿನ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2013 ರ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಾಗಿ ಹಿಪ್ಪೊಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಜೇ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೩ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಯತ್ರಿ, ಸಂಪಾದಕಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ . ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಮಾಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಹೆಮೆಲ್ ಹೆಂಪ್ಸ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಬ್ಲಿನ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸೇಂಟ್ ಹಿಲ್ಡಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಲಂಡನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ರಾಯಲ್ ಹಾಲೋವೇಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು MA ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು . ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷಾ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ , ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಲಂಡನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2003-2005ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಲಿಟರರಿ ಫಂಡ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬರವಣಿಗೆ
ಜೇ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಜನಸಿದ್ದು ೨೪ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೫೩ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಯತ್ರಿ, ಸಂಪಾದಕಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದವರು,ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ,ದಿ ಕೋಸ್ಟಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್,ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ಮಾಂಡ್ಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರು ಹೆಮೆಲ್ ಹೆಂಪ್ಸ್ಟೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು,ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಡಬ್ಲಿನ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ನ ಸೇಂಟ್ ಹಿಲ್ಡಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಹಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು.ಲಂಡನ್ನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಯಲ್ ಹಾಲೋವೇಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.ಅವರು ಕವನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅರ್ವನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರು.'ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ 1985 ಮತ್ತು 1991 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಪುಸ್ತಕ: ಕವನಗಳು 1988-1998 ಮೂರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,ಯವುದೆಂದರೆಯಾವುದೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ (1988), ಇದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.ಫ್ರೇಸ್ ಬುಕ್ (1992), ಮತ್ತು ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಸ್ಲೀಪ್ (1998), ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ.ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸ್ವೀನೀ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಪೊಯೆಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟೈಮ್ಸ್ (1996), ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಕಾವ್ಯದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ.ಅವರ 2002 ರ ಪುಸ್ತಕ ಟೆಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ರೈನರ್ ಮಾರಿಯಾ ರಿಲ್ಕೆಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದ್ಯಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವರ 2002 ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಿಷಪ್: ಲಿವಿಂಗ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಹಗಿದೆ.2006 ರಲ್ಲಿ, ದ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ನಲ್ಲಿನ ಫಿಯೋನಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರು.2010 ರಲ್ಲಿ, ಷಾಪ್ಕಾಟ್ ಫೇಬರ್ ಮತ್ತು ಫೇಬರ್ರೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯುಟಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೊದಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.45 ಕವನಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ದೇಹದಲ್ಲಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಳಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತದೆ.ಕವಿತೆಗಳ ಪುಸ್ತಕವು ಫಿಕ್ಷನ್, ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ೨೦೧೦ರ ವರ್ಷದ ಕೋಸ್ಟಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿತು.ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಕವ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ವಿಷಯ ವಿಷಯವ ಮತ್ತು ಕವನ ಪುಸ್ತಕವು ಜೀವನದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುದು.ಅಮೆರಿಕಾದ ಸಂಯೋಜಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಮಾಂಟೇಗ್ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಅವರ ಕವನದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಒಳಾಂಗಣಗಳ ಏಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಚಿಸ್ಸಿದರುರಚಿಸಿದರು.ಇದನ್ನು 1997 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ಬಾರ್ಬಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ಸಿಂಫನಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.ಅವರು 2014 ಗ್ರಿಫಿನ್ ಕವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2013 ರ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಾಗಿ ಹಿಪ್ಪೊಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.ಜೋ ಷ್ಯಾಪ್ಕಾಟ್ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು 1985 ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು, ಆ ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು 'ದಿ ಸರೆಯಾಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್' ನಮ್ಮ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು' ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ 'ನಗರ ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ತಮಾಷೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಳು ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕವಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಅವರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ , ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪಾತ್ರಗಳು ('ಟಾಮ್ ಮತ್ತು ಜೆರ್ರಿ ಭೇಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್'), ಜೀವಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ " ದಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಕೌ " ನಾಟಕೀಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಕಥೆಯನು ನಿಡುತ್ತದೆ.
ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೊಸಿಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದದ್ದು ಅಕಿಲ್ಸ್ನ ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆ ತಾಯಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದೆ. 'ದಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕಿಲ್ಸ್', ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೂಲಕ ಹಿಂಸೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಭೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ , ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ.ಶಾಪ್ಕಾಟ್ನ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಬಿಷಪ್: ಕವಿತೆಯ ಕವಿ (2002) ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಕಲನ ಸಹ-ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ.
೪೯

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/783764" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ