"ಸದಸ್ಯ:C s anjali/ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಪುಟ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(ಹೊಸ ಪುಟ: Accessibility Access to sources See also: Wikipedia:Offline sources, Wikipedia:WikiProject Resource Exchange/Resource Request, and Wikipedia:Reliable sources/Cost Some reliab...)
 
ನೀವು ಅಲ್ಲದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂಲವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೆ(ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ)ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ,ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ,ಆದರೆ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗಿಂತ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳ ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದ ಬಳಸುವಾಗ, ಸಂಪಾದಕರು ಅನುವಾದವು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳಬೇಕು.ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲದ ಮೂಲಗಳ, ಯಂತ್ರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಲೇಖನಗಳು ಅಥವಾ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ,ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನೀವು ಸಂಪಾದಕರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ಸ್ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಮೂಲ ಪಠ್ಯವನ್ನು, ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಕನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
Verifiability does not guarantee inclusion
While information must be verifiable in order to be included in an article, this does not mean that all verifiable information must be included in an article. Consensus may determine that certain information does not improve an article, and that it should be omitted or presented instead in a different article. The onus to achieve consensus for inclusion is on those seeking to include disputed content.
==ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು==
===ಪರಿಶೀಲನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ===
ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು,ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಲೇಖನದ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಬೇಕು.ವಿವಾದಿತ ವಿಷಯ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಜವಬ್ದಾರಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
Tagging a sentence, section, or article
If you want to request a source for an unsourced statement, you can tag a sentence with the {{citation needed}} template by writing {{cn}} or {{fact}}. There are other templates here for tagging sections or entire articles. You can also leave a note on the talk page asking for a source, or move the material to the talk page and ask for a source there. To request verification that a reference supports the text, tag it with {{verification needed}}. Material that fails verification may be tagged with {{failed verification}} or removed. When using templates to tag material, it is helpful to other editors if you explain your rationale in the template, edit summary, or on the talk page.
Take special care with material about living people. Contentious material about living people that is unsourced or poorly sourced should be removed immediately, not tagged or moved to the talk page.
 
===ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ವಿಭಾಗ, ಅಥವಾ ಲೇಖನನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು===
ನೀವು ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಮೂಲಕ್ಕೆ,ಮೂಲವನ್ನು ಮನವುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ,ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು {{ಉಲ್ಲೇಖದcitation ಅಗತ್ಯವಿದೆneeded}} ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬರೆದು {{ಸಿಎನ್cn}} ಅಥವ {{ವಾಸ್ತವವಾಗಿfact}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಟೆಂಪ್ಲೆಟ್ಗಳಿಂದ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.ಉಲ್ಲೇಖವು ಪಠ್ಯ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರಿದಾಗ,ಅದನ್ನು {{ಪರಿಶೀಲನೆverification ಅಗತ್ಯವಿದೆneeded}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ.ವಿಷಯವು ಪರಿಶೀಲನೆ ವಿಫಲವಾದಾಗ {{ವಿಫಲವಾದfailed ಪರಿಶೀಲನೆverification}} ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ, ತಾರ್ಕಿಕ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್,ಸಾರಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ,ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ,ಅದು ಇತರ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯ,ಅದು ಮೂಲವಿಲ್ಲದ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಮೂಲದಾಫ಼ಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರದು.
Exceptional claims require exceptional sources
claims that are contradicted by the prevailing view within the relevant community, or that would significantly alter mainstream assumptions, especially in science, medicine, history, politics, and biographies of living people. This is especially true when proponents say there is a conspiracy to silence them.
===ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕು ಅಸಾಧಾರಣ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ===
ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳು ಯಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳುತ್ತದೆಕೇಳುತ್ತವೆಯಂದರೆ :
ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮೂಲಗಳುಮೂಲಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲಿಲ್ಲ;
ಸವಾಲು ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿವೆಯೆಂದು,
 
ಯಾವುದೇ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಕ್ಕು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. [12] ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಂಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ:
ಆಶ್ಚರ್ಯದಾಯಕ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕು ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮೂಲಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ;
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಿತ ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕಾಟವನ್ನು ಆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು; [8]
ಪಾತ್ರದ ಔಟ್ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಕೆ ವರದಿಗಳು;
೩೭೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/720796" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ