"ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
(ಹೊಸ ಪುಟ: '''ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್''' ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ...)
 
'''ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್''' [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ [[ಬ್ಯಾಂಕ್]]ಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತಾ, ಮತ್ತು ಇತರ [[ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು]], ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ''೧೮೬೯''ರಲ್ಲಿ ''ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು''. ಇದರ ''ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು'' '''೨೦೦ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್''', [[ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ]]ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೋತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು [[ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು]], ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಸಲಹೆ, ಪ್ರಮುಖ ದಲ್ಲಾಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇವೆಗಳು ತನ್ನ [[ಗ್ರಾಹಕ]]ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು [[ಖಾಸಗಿ ಷೇರುಗಳು]] ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತೊಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಪ್ರೈಮ್ ಅಡಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಿದ್ದ ಕಾರಣ ''೨೦೦೮'' ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿತು, ಮತ್ತು ತರುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ '''ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್''' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತೆರಳಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ [[ಅಮೇರಿಕಾ]] ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಖಜಾನೆಯ ''ರಾಬರ್ಟ್ ರೂಬಿನ್'' ಮತ್ತು ''ಹೆನ್ರಿ ಪಾಲ್ಸನ್'' ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಿಯೋ ದ್ರಾಘಿ; ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ [[ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್]] ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅದರು.
 
{{Infobox company
| name = ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇಂಕ್.
| homepage = {{URL|http://www.goldmansachs.com}}
}}
 
'''ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್''' [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಒಂದು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ [[ಬ್ಯಾಂಕ್]]ಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಭದ್ರತಾ, ಮತ್ತು ಇತರ [[ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು]], ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ''೧೮೬೯''ರಲ್ಲಿ ''ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು''. ಇದರ ''ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯು'' '''೨೦೦ ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್''', [[ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ]]ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೋತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು [[ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು]], ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳು ಸಲಹೆ, ಪ್ರಮುಖ ದಲ್ಲಾಳಿ, ಮತ್ತು ವಿಮೆ ಸೇವೆಗಳು ತನ್ನ [[ಗ್ರಾಹಕ]]ರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು [[ಖಾಸಗಿ ಷೇರುಗಳು]] ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತೊಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ಪ್ರೈಮ್ ಅಡಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಿದ್ದ ಕಾರಣ ''೨೦೦೮'' ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿತು, ಮತ್ತು ತರುವಾಗಿ ಬೃಹತ್ [[ಅಮೇರಿಕಾ]]ದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಲ್ಔಟ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದಂತಹ '''ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್''' ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತೆರಳಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ [[ಅಮೇರಿಕಾ]] ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಖಜಾನೆಯ ''ರಾಬರ್ಟ್ ರೂಬಿನ್'' ಮತ್ತು ''ಹೆನ್ರಿ ಪಾಲ್ಸನ್'' ಒಳಗೊಂಡಿದೆ; ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರಿಯೋ ದ್ರಾಘಿ; ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ [[ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್]] ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅದರು.
 
=='''ಇತಿಹಾಸ'''==
೪೨೪

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/711834" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ