"ಸದಸ್ಯ:Titodutta/FUP" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
ಉಚಿತ ಅಲ್ಲದ(Non free) ವಿಷಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬಳಿಸಬೇಕು
 
ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಮಹತ್ವ.Non-free ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳು ,ಅರ್ಥವುಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು,ಲೋಪವಿಲ್ಲದ ವಿಷಗಳು ಇದ್ದಬಳಸಬಹುವುದುದುಇದ್ದರೆ ಬಳಸಬಹುವುದುದು.
 
ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು.non-free ವಿಷಯವನ್ನು ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ, (ದ್ವಂದ್ವ ನಿವರಣೆಯಲ್ಲದ ಪುಟಗಳು),ಮತ್ತು ಲೇಖನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.( ಚಿತ್ರದ ವರ್ಗವನ್ನ ಚಿಕ್ಕಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕಾಪಡಲು ಕಾಪಡಲು __NOGALLERY_ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ; ಚಿತ್ರಗಳು ಚರ್ಚಪುಟದ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಗ)
೪೮೨

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/680292" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ