"ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉಲ್ಲೇಖನ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

restoring page lost in bugfix
(ವಿಕಿಪೀಡಿಯ: ಉಲ್ಲೇಖನ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉಲ್ಲೇಖನ ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ)
 
(restoring page lost in bugfix)
{{ಲೇಖನ ಶೈಲಿ ಕೈಪಿಡಿ|[[WP:REF]]}}
#REDIRECT [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಉಲ್ಲೇಖನ]]
{{ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ|wikipedia:Citing Sources}}
{{ನೀತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ}}
 
ಈ ಪುಟವು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಲೇಖನ ಶೈಲಿಯ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಲೇಖನ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳಾದ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು]] ಹಾಗು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ]] ಗಳನ್ವಯ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಉಲ್ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬಿಕೆಗರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮೂಲಗಳು]] ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಜೀವಂತವಾಗಿರುವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳು]] ಲೇಖನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ.
 
ಮೂಲ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ,ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ ಅಧವಾ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳು,ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರಾಯಿತು, ಇತರ ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವರು.
 
== ಏಕೆ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು==
* ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯವು ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಜೀವಂತವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ]]ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು .
* ನಿಮ್ಮ ಬರಹವು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು | ಮೂಲ ಸಂಶೋಧನೆ]] ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು.
* ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದೂ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Verifiability|ಯಾರೇ ಓದುಗ ಅಥವಾ ಸಂಪಾದಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಹುದು]] ಎಂದೂ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು.
* ಲೇಖನದ ವಿಷಯದ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಹಾಯಮಾಡಲು .
* ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು.
* ಸಂಪಾದಕೀಯ ವಿವಾದಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಏಳಬಹುದಾದ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ | ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು]] .
* ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು [[ಕೃತಿಚೌರ್ಯ]]ದ ಆಪಾದನೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು .
 
'''ಗಮನಿಸಿ: ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರದು.'''
 
== ಯಾವಾಗ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು ?==
=== ನೀವು ವಿಷಯ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ===
 
''ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳು]] ಲೇಖನ ನೋಡಿ.''
 
ಲೇಖನವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತಃ ಅದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಪಡುವಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂಲವನ್ನೊದಗಿಸಬೇಕು. ಉಲ್ಲೇಖದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ನಿಮಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇತರರು ಮಾಡುವರು . ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ .
 
ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನಾಧರಿಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಶೊಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಒದುಗರು ಹಾಗು ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 
ನೀವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಮೂಲಗಳ ಉಲ್ಲೇಖನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. "ಕೆಲವರು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ::Avoid weasel words | Avoid weasel words]] ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವು [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪರಿಶೀಲಾರ್ಹತೆ | ಪರಿಶೀಲಿಸಬಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ]] ಹೊಂದಿರಲಿ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಂಪನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಡಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ( [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಲ್ಲದು]] ).
 
 
 
[[ವರ್ಗ:ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು]]
[[ವರ್ಗ:ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಪುಟಗಳು]]
 
<!-- interwiki -->
[[ar:ويكيبيديا:الاستشهاد بمصادر]]
[[bg:Уикипедия:Цитирайте източниците си]]
[[ca:Viquipèdia:Citau les fonts]]
[[da:Wikipedia:Kildeangivelser]]
[[de:Wikipedia:Quellenangaben]]
[[es:Wikipedia:Referencias]]
[[fa:ویکی‌پدیا:شیوه ارجاع به منابع]]
[[fr:Wikipédia:Citez vos sources]]
[[ko:위키백과:인용]]
[[hr:Wikipedija:Literatura]]
[[id:Wikipedia:Berikan sumber tulisan]]
[[it:Wikipedia:Cita le fonti]]
[[he:ויקיפדיה:ביבליוגרפיה]]
[[hu:Wikipédia:Idézd forrásaidat!]]
[[ja:Wikipedia:出典を明記する]]
[[mk:Википедија:Цитирајте извори]]
[[no:Wikipedia:Bruk av kilder]]
[[pl:Wikipedia:Bibliografia]]
[[pt:Wikipedia:Cite as fontes]]
[[ro:Wikipedia:Citarea surselor]]
[[ru:Википедия:Ссылки на источники]]
[[sl:Wikipedija:Navajanje virov]]
[[su:Wikipedia:Cutat rujukan]]
[[fi:Ohje:Merkitse lähteet]]
[[sv:Wikipedia:Källhänvisningar]]
[[te:Wikipedia:మూలాలు]]
[[th:วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา]]
[[vi:Wikipedia:Chú thích nguồn gốc]]
[[uk:Вікіпедія:Посилання на джерела]]
[[zh:Wikipedia:列明来源]]
೭,೩೨೮

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/56817" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ