"ಮೌ೦ಟ್ ರಶ್ಮೋರ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
| accessdate =2007-07-04 }}</ref>
 
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಪುನರಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವು ವ್ಯಾಪಕ ಸ೦ದರ್ಶಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಹಾದಿಗಳ ಜೂತೆ 1998 ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು,. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಸಂದರ್ಶಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಲಿಂಕನ್‌ ಬೊರ್ಗ್ಲಮ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಕಾಲುದಾರಿ. ಸ್ಮಾರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪರ್ವತ ಆರೋಹಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಹರನ್ನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರಕವು [[ಕಲ್ಲುಹೂವು]]ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವ ಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಲ್ಲಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಜುಲೈ 8, 2005 ರ೦ದು, [[ಕರ್ಚರ್]] ಜಿಎಮ್‌ಬಿ ಎಚ್, ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿಸುವ ಜರ್ಮನಿಯ ತಯಾರಕ, ಶುಲ್ಕರಹಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು; ಈ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.<ref>{{cite web |url=http://www. washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/07/10/AR2005071000754.html |title="For Mount Rushmore, An Overdue Face Wash" |date= 11 July 2005 |work= http:// www. washingtonpost.com |accessdate=17 March 2010}}</ref>
 
== ವಿವಾದ ==
[[ಚಿತ್ರ:Air Force One over Mt. Rushmore.jpg|thumb|left|ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ಮೇಲಿಂದ ವಾಯು ಸೇನಾಬಲ ಒಂದು ಹಾರುತ್ತದೆ.]]
*ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್ [[ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮೇರಿಕನ್ನರ]] ನಡುವೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ [[ಲಕೋಟ]] ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು [[1876-77 ರ ಸಿಯುಕ್ಸ್ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಮಹಾಯುದ್ಧದ]] ನಂತರ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿತುಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿತು. 1868 ರಿಂದ [[ಲಾರಮಿ ಕೋಟೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು]] ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಲಕೋಟದ ನಿರಂತರತೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಯಿತು. [[ಅಮೇರಿಕಾ ಭಾರತ ಚಳುವಳಿಯ]] ಸದಸ್ಯರು 1971 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಒಂದು [[ಕೆಲಸವನ್ನು]] ನಡೆಸಿದರು,. ಅದನ್ನು "ಮೌಂಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಹಾರ್ಸ್" ಎಂದು ಕರೆದರು. ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಮುದುಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟದ ಪವಿತ್ರ ಮಾನವ ಜಾನ್ ಪೈಯರ್ [[ಲೇಮ್ ಡಿಯರ್]] ಸಹಾ ಸೇರಿದ್ದ. ಅವನು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿದ. ಲೇಮ್ ಡಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ [[ಶವವಸ್ತ್ರದ]] ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು "ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆ ಮುಗೆಯುವವರೆಗೆ ಅದು ಕೊಳೆಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು".<ref name="Glass">ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗ್ಲಾಸ್, "ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು," ''ಅಮೇರಿಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ'' , ಸಂಪುಟ 62, ಸಂಖ್ಯೆ 2. (ಬೇಸಿಗೆ, 1994), pp. 265–283.</ref>
 
*ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು, ಮುದುಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಲಕೋಟದ ಪವಿತ್ರ ಮಾನವ ಜಾನ್ ಪೈಯರ್ [[ಲೇಮ್ ಡಿಯರ್]] ಸಹಾ ಸೇರಿದ್ದ. ಅವನು ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಇರಿಸಿದ. ಲೇಮ್ ಡಿಯರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ [[ಶವವಸ್ತ್ರದ]] ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಡ೦ಬಡಿಕೆ ಮುಗೆಯುವವರೆಗೆ ಅದು ಕೊಳೆಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು".<ref name="Glass">ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಗ್ಲಾಸ್, "ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು," ''ಅಮೇರಿಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕ'' , ಸಂಪುಟ 62, ಸಂಖ್ಯೆ 2. (ಬೇಸಿಗೆ, 1994), pp. 265–283.</ref>
2004 ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನವದ ಮೊದಲ ದೇಶೀಯ ಅಮೇರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಜಿರಾರ್ಡ್ ಬೇಕರ್ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು "ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯ ದಾರಿಗಳು" ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು "ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು."<ref name="Native">{{cite web |url=http://www.indiancountrytoday.com/archive/28172949.html |title="Historic changes for Mount Rushmore" |author= David Melmer |date= 13 December 2004 |work= http://www.indiancountrytoday.com |accessdate=17 March 2010}}</ref>
 
*2004 ರಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನವದ ಮೊದಲ ದೇಶೀಯ ಅಮೇರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಜಿರಾರ್ಡ್ ಬೇಕರ್ ತಾನು ಹೆಚ್ಚು "ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯ ದಾರಿಗಳು" ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು "ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು."<ref name="Native">{{cite web |url=http://www.indiancountrytoday.com/archive/28172949.html |title="Historic changes for Mount Rushmore" |author= David Melmer |date= 13 December 2004 |work= http://www.indiancountrytoday.com |accessdate=17 March 2010}}</ref>
[[ಕ್ರೇಜಿ ಹಾರ್ಸ್‌ ಸ್ಮಾರಕವು]] ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇಶಿಯ ಅಮೇರಿಕದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಕೋಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ ವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು; ಕ್ರೇಜಿ ಹಾರ್ಸ್‌ ಸ್ಮಾರಕವು [[ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ]] ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.<ref name="ReferenceA">ಲೇಮ್ ಡೀರ್, ಜಾನ್ (ಫೈಯರ್) ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಎರ್ಡೋಸ್. ''ಲೇಮ್ ಡೀರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಅನ್ವೇಷಕ'' . ಸೈಮನ್ ಮತ್ತು ಚುಸ್ಟರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, 1972. ಕಾಗದ ಕವಚದ ಪುಸ್ತಕ ISBN 0-671-55392-5</ref> ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಅಂತೆಯೇ ದೇಶೀಯ ಅಮೇರಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.<ref name="ReferenceA"/>
 
*[[ಕ್ರೇಜಿ ಹಾರ್ಸ್‌ ಸ್ಮಾರಕವು]] ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೇಶಿಯ ಅಮೇರಿಕದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್ ಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು . ಇದನ್ನು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಕೋಟ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೆಂಬಲ ವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು; ಕ್ರೇಜಿ ಹಾರ್ಸ್‌ ಸ್ಮಾರಕವು [[ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ]] ಸಹಾಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.<ref name="ReferenceA">ಲೇಮ್ ಡೀರ್, ಜಾನ್ (ಫೈಯರ್) ಮತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಎರ್ಡೋಸ್. ''ಲೇಮ್ ಡೀರ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಅನ್ವೇಷಕ'' . ಸೈಮನ್ ಮತ್ತು ಚುಸ್ಟರ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, 1972. ಕಾಗದ ಕವಚದ ಪುಸ್ತಕ ISBN 0-671-55392-5</ref> ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ಅಂತೆಯೇ ದೇಶೀಯ ಅಮೇರಿಕ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.<ref name="ReferenceA"/>
ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ [[ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟದ]] ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿತವಾದ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು. ಗುಟ್ಜೋನ್ ಬೊರ್ಗ್ಲಮ್ ತಾನೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು [[ಕು ಕ್ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾನ್]] ದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.<ref name="Carving"/><ref>{{cite web |url=http: //www.ralphmag.org/borglumP.html |title="Gutzon Borglum, The Story of Mount Rushmore"|publisher= Ralphmag.org |accessdate=17 March 2010}}</ref>
 
*ಈ ಸ್ಮಾರಕವು ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ [[ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟದ]] ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿತವಾದ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೊರ್ಗಮನ ಆಯ್ಕೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಗಳು ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟವು. ಗುಟ್ಜೋನ್ ಬೊರ್ಗ್ಲಮ್ ತಾನೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಾನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು [[ಕು ಕ್ಲುಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾನ್]] ದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದನು.<ref name="Carving"/><ref>{{cite web |url= http: //www.ralphmag.org/borglumP.html |title="Gutzon Borglum, The Story of Mount Rushmore"|publisher= Ralphmag.org |accessdate=17 March 2010}}</ref>
2009 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತಿ ಐವನ್ ಇಲಾಂಡ್ ''ರೀಕಾರ್ವಿಂಗ್ ರಶ್ಮೋರ್: ರೇಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ'', ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಷ್ಕರ್ಷತೆಯನ್ನು ವಾದಿ ಸುತ್ತದೆ.<ref>{{cite web|url=http://www.youtube.com/watch?v=IFFmEBmRSb8|title=Part 1: 04/04/2009 Ron Paul interviews Ivan Eland on Recarving Rushmore CSPAN|work =CSPAN |author=Paul, Ron|date=April 4, 2009}}</ref>
 
*2009 ರಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತಿ ಐವನ್ ಇಲಾಂಡ್ ''ರೀಕಾರ್ವಿಂಗ್ ರಶ್ಮೋರ್: ರೇಂಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಪೀಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಿಬರ್ಟಿ'', ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಷ್ಕರ್ಷತೆಯನ್ನು ವಾದಿ ಸುತ್ತದೆ.<ref>{{cite web|url=http://www.youtube.com/watch?v=IFFmEBmRSb8|title=Part 1: 04/04/2009 Ron Paul interviews Ivan Eland on Recarving Rushmore CSPAN|work =CSPAN |author=Paul, Ron|date=April 4, 2009}}</ref>
 
== ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ==
[[ಚಿತ್ರ:Black Hills, Mount Rushmore National Park.jpg|thumb|ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳು]]
*ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್‌ನ ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಸಂಪತ್ತುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟದ ಇತರ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಸಂಪತ್ತುಗಳ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ. [[ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ರಣಹದ್ದು]], [[ಬೋಳು ತಲೆಯ ಹದ್ದು]], [[ಗಿಡುಗ]], ಮತ್ತು [[ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕದ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ]]ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆಒಳ ಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹಾರಾಡುತ್ತವೆ,. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪರ್ವತದ ಬಂಡೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ [[ಗೂಡಿನ ಜಾಗ]]ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಡುಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, [[ಸಣ್ಣಬಾಲದ ಹಕ್ಕಿ]]ಗಳು, ಮತ್ತು [[ಮರಕುಟಿಗ] ]ಗಳು ದೇವದಾರು ಮರದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಭೂಮಂಡಲದ ಸಸ್ತನಿವರ್ಗಗಳು [[ಇಲಿ]], [[ನೆಲ ಅಳಿಲು]], [[ಇಣಚಿ]], [[ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ]], [[ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ]], [[ಅಮೆರಿಕದ ನಿಶಾಚರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ]], [[ನೀರುನಾಯಿ] ], [[ನಿಶಾಚರಿ ಅಳಿಲು]], [[ಕಾಡುನಾಯಿ]], [[ಕಾಡು ಕುರಿ]], ಮತ್ತು [[ಬೊಬ್ಕ್ಯಾಟ್]] ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ [[ಕಪ್ಪೆಗಳು]] ಮತ್ತು [[ಹಾವುಗಳು]] ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ನೀರಿನ ಝರಿ ಗಳು, ನಸುಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡನೆಯ ನೀರಿನ ಝರಿ, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರುವ [[ಉದ್ದಮೂಗಿನ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನು]] ಮತ್ತು [[ಝರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು]].<ref name="animal">{{cite web |url=http://www. nps.gov /moru/naturescience/animals.htm |title=Nature & Science- Animals |date= 26 November 2006 |work= [http://www.nps.gov NPS] |accessdate=17 March 2010}}</ref> ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಲ್ಲ; [[ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳು]] ಕೆನಡಾದಿಂದ [[ರಾಜ್ಯ ಕಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ]] 1924 ರಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ವಂಶಾನುಗತವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾದವು.<ref name="FloraFauna ">[http://www.americanparknetwork.com/parkinfo/ru/flora/index.html ಮೌ೦ಟ್ ರಶ್ಮೋರ್- ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಸಂಪತ್ತು]. ಅಮೇರಿಕದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ. ಮಾರ್ಚ್ 16, 2006 ರಂದು ಯುಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. [http://web.archive.org/web/19960101-re_/http://www.ohranger.com/mount-rushmore/just-kids Web archive link]</ref>
 
*ಭೂಮಂಡಲದ ಸಸ್ತನಿವರ್ಗಗಳು [[ಇಲಿ]], [[ನೆಲ ಅಳಿಲು]], [[ಇಣಚಿ]], [[ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ]], [[ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ]], [[ಅಮೆರಿಕದ ನಿಶಾಚರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ]], [[ನೀರುನಾಯಿ] ], [[ನಿಶಾಚರಿ ಅಳಿಲು]], [[ಕಾಡುನಾಯಿ]], [[ಕಾಡು ಕುರಿ]], ಮತ್ತು [[ಬೊಬ್ಕ್ಯಾಟ್]] ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ [[ಕಪ್ಪೆಗಳು]] ಮತ್ತು [[ಹಾವುಗಳು]] ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ.
ಕೆಳಹಂತದ ಅಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ, [[ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು]] ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ [[ಎತ್ತರದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳು]], ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮರಗಳು [[ಬರ್ ಓಕ್]], [[ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಮರ]], ಮತ್ತು [[ಅರಳೆ ಮರಗಳನ್ನು]] ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ವಿಧದ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾಡುಹೂವುಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ, ಇದು [[ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್]], [[ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ]] ಮತ್ತು [[ಪುರುಷರತ್ನವನ್ನು]] ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಅಭ್ಯುದಯದ ಕಡೆಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಯು ವಿರಳವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.<ref name="FloraFauna"/> ಹೇಗಾದರೂ, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಸಸ್ಯ ವಿಧಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವಿಧಗಳಾಗಿವೆ.<ref name="Plants">{{cite web |url=http://www.nps.gov/moru/naturescience/plants.htm |title=Nature & Science - Plants |date= 6 December 2006 |work= [http://www.nps.gov NPS] |accessdate=17 March 2010}}</ref>
 
*ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ನೀರಿನ ಝರಿಗಳು, ನಸುಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕರಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡನೆಯ ನೀರಿನ ಝರಿ, ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರುವ [[ಉದ್ದಮೂಗಿನ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನು]] ಮತ್ತು [[ಝರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು]].<ref name="animal">{{cite web |url=http://www. nps.gov /moru/naturescience/animals.htm |title=Nature & Science- Animals |date= 26 November 2006 |work= [http://www.nps.gov NPS] |accessdate=17 March 2010}}</ref>
ಆದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು [[ಭೂಸವೆತವನ್ನು]] ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂದಕಗಳು, ಒರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, [[ಮರಳುಗಲ್ಲು]], ಮತ್ತು [[ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು]]ಗಳಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು [[ಅಂತರ್ಜಲ]]ವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು [[ಸಂಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು]] ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.<ref>[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subnaturalfeatures25.html ಪೃಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ನೆಲನೀರು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ. ಪಡೆದದ್ದು: ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2008.</ref>
 
*ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಲ್ಲ; [[ಪರ್ವತ ಮೇಕೆಗಳು]] ಕೆನಡಾದಿಂದ [[ರಾಜ್ಯ ಕಸ್ಟರ್ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ]] 1924 ರಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಕೆಗಳಿಂದ ವಂಶಾನುಗತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾದವು.<ref name=" Flora Fauna ">[http://www.americanparknetwork.com/parkinfo/ru/flora/index.html ಮೌ೦ಟ್ ರಶ್ಮೋರ್- ಸಸ್ಯಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಸಂಪತ್ತು]. ಅಮೇರಿಕದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂಪರ್ಕಜಾಲ. ಮಾರ್ಚ್ 16, 2006 ರಂದು ಯುಆರ್ ಎಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. [http://web.archive.org/web/19960101-re_/http://www.ohranger.com/mount-rushmore/just-kids Web archive link]</ref>
[[ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ]] ಪ್ರತಿ 27 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪೊ೦ಡೆರೊಸಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾಡಿನ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅಪರೂಪ, ಆದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.<ref>[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subnaturalfeatures32.html ಪೃಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ಕಾಡುಗಳು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ. ಪಡೆದದ್ದು: ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2008.</ref>
 
*ಕೆಳಹಂತದ ಅಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ, [[ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು]] ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ [[ಎತ್ತರದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳು]], ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮರಗಳು [[ಬರ್ ಓಕ್]], [[ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಮರ]], ಮತ್ತು [[ಅರಳೆ ಮರಗಳನ್ನು]] ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
== ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ==
 
ಕೆಳಹಂತದ ಅಭ್ಯುದಯದಲ್ಲಿ, [[ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು]] ಹೊಂದಿರುವ ಮರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ [[ಎತ್ತರದ ದೇವದಾರು ಮರಗಳು]], ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಮರಗಳು [[ಬರ್ ಓಕ್]], [[ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಯುಳ್ಳ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಮರ]], ಮತ್ತು [[ಅರಳೆ ಮರಗಳನ್ನು]] ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. *ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ವಿಧದ ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕಾಡುಹೂವುಗಳೂ ಕೂಡ ಇವೆ, ಇದು [[ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್]], [[ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ]] ಮತ್ತು [[ಪುರುಷರತ್ನವನ್ನು]] ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಅಭ್ಯುದಯದ ಕಡೆಗೆ, ಸಸ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಯು ವಿರಳವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ.<ref name="FloraFauna"/> ಹೇಗಾದರೂ, ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕಂಡುಬರುವಬರುವ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಸಸ್ಯ ವಿಧಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯವಿಧಗಳಾಗಿವೆ.<ref name="Plants">{{cite web |url =http://www.nps.gov/moru/naturescience/plants.htm |title=Nature & Science - Plants |date= 6 December 2006 |work= [http://www.nps.gov NPS] |accessdate=17 March 2010}}</ref>
 
*ಆದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಇದು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು [[ಭೂಸವೆತವನ್ನು]] ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂದಕಗಳುಕಂದಕ ಗಳು, ಒರತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಲು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯು ನೀರಿನ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ, [[ಮರಳುಗಲ್ಲು]], ಮತ್ತು [[ಸುಣ್ಣದಕಲ್ಲು]]ಗಳಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು [[ಅಂತರ್ಜಲ]]ವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು [[ಸಂಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು]] ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.<ref>[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subnaturalfeatures25.html ಪೃಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ನೆಲನೀರು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ. ಪಡೆದದ್ದು: ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2008.</ref>
 
*[[ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ]] ಪ್ರತಿ 27 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಪೊ೦ಡೆರೊಸಾ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ನಮೂನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತುಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಡಿನ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಹಾಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅಪರೂಪ, ಆದರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು.<ref>[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subnaturalfeatures32.html ಪೃಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ಕಾಡುಗಳು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ. ಪಡೆದದ್ದು: ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2008.</ref>
 
== ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ==
[[ಚಿತ್ರ:Model of Mount Rushmore (inset George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt and Abraham Lincoln) in Miniland, Legoland Windsor.JPG|thumb|ಲೆಗೊಲಾಂಡ್ ವಿಂಡ್ಸೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೌ೦ಟ್ ರಶ್ಮೋರದ ಮಾದರಿ]]
*ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮಾರಕವು [[ಹಾರ್ನಿ ಶಿಖರ]]ದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ [[ಬಾಥೊಲಿತ್]]ಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟದ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿಮಧ್ಯಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ರಚನೆಯು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.ಕಂಡು ಬಾಥೊಲಿತ್ [[ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣಗಳು]] [[ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್]] ಅವಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1ಬರುತ್ತವೆ.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ [[ಅಭ್ರಕ]] [[ಪದರ]] ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.<ref name="autogenerated3">[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subenvironmentalfactors13.html ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ.</ref> ತುಂಬಾ ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯವುಳ್ಳ [[ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್]] ಇದು ಹಾರ್ನಿ ಶಿಖರದ [[ಗ್ರಾನೈಟ್]] ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ತಿಳಿ-ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಈ ಕಂದಕದ ಕಾರಣದಿಂದುಂಟಾಗಿವೆ.
 
*ಬಾಥೊಲಿತ್ [[ಖನಿಜ ಮಿಶ್ರಣಗಳು]] [[ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್]] ಅವಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ [[ಅಭ್ರಕ]] [[ಪದರ]] ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.<ref name="autogenerated3">[http://www.nps.gov/archive/moru/pphtml/subenvironmentalfactors13.html ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು]. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೇವೆ.</ref> ತುಂಬಾ ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯವುಳ್ಳ [[ಪೆಗ್ಮಟೈಟ್]] ಇದು ಹಾರ್ನಿ ಶಿಖರದ [[ಗ್ರಾನೈಟ್ ]] ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ತಿಳಿ-ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆಗಳು ಈ ಕಂದಕದ ಕಾರಣದಿಂದುಂಟಾಗಿವೆ.
 
*ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗಳು ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ [[ಸವೆತ]]ಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಆದರೆ [[ಮರಳುಗಲ್ಲು]] ಮತ್ತು ಇತರ ಮಡ್ಡಿಗಳಿಂದ [[ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್]] ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು [[ಪಲಿಯೊಜೊಕ್]] ಶಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂತಿಡ ಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮು೦ಚಿನ [[ಟೆಕ್ಟೊನಿಕ್]] ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.<ref name="autogenerated3"/> ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಲಂಬಿತ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಗುಮ್ಮಟದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.<ref>[http://www.holoscenes.com/gallery5.html ಐರ್ವಿನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಆರ್. ದೊಡ್ದ ಮೈದಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿರ] (2001). ಮಾರ್ಚ್ 27, 2007ರಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.</ref>
 
ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟದ ಗ್ರಾನೈಟಗಳು ಪ್ರಿಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ [[ಸವೆತ]]ಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು, ಆದರೆ [[ಮರಳುಗಲ್ಲು]] ಮತ್ತು ಇತರ ಮಡ್ಡಿಗಳಿಂದ [[ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಯನ್]] ಅವಧಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಆ ಪ್ರದೇಶವು [[ಪಲಿಯೊಜೊಕ್]] ಶಕೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂತಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಮು೦ಚಿನ [[ಟೆಕ್ಟೊನಿಕ್]] ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸವೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.<ref name="autogenerated3"/> ಕಪ್ಪು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವು ಲಂಬಿತ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಗುಮ್ಮಟದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.<ref>[http://www.holoscenes.com/gallery5.html ಐರ್ವಿನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಆರ್. ದೊಡ್ದ ಮೈದಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂದಿರ] (2001). ಮಾರ್ಚ್ 27, 2007ರಲ್ಲಿ ಮರುಸಂಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.</ref>* ಅನಂತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸವೆತಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಡ್ಡಿಯ ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆತ್ತನೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವದ ಪದರಗಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾನೈಟಿನ ಮತ್ತು ದಟ್ಟನೆಯ ಪದರಗಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಿನ ಶಿಲ್ಪದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
 
*ಬೊರ್ಗ್ಲಮನು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರವನ್ನು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಪರ್ವತದ ಶಿಲೆಯು ಮೃದುವಾದ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ-ವಿಧದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಗ್ರಾನೈಟುಗಳು ಪ್ರತಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸವೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಶಿಲ್ಪ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿವೆ.<ref name="autogenerated1"/> ಇದರ ಜೊತೆ, ಇದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.<ref name="peakbagger"/> ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ವತವು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲಸಗಾರರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
 
== ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ==
[[ಚಿತ್ರ:Rushmoreentrance.jpg|thumb|ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ]]
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಡಕೋಟಾದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ರಶ್ಮೋರ್ ಇದು ಇದರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರು.<ref name= "NPSfacts"/> ಈ ನಿವೇಶನವು ರಶ್ಮೋರ ಸಂಗೀತ ಶಿಬಿರದ ಅಂತಿಮ ಗಾನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು [[ಸ್ಟರ್ಗಿಸ್ ಮೋಟರಸೈಕಲ್ ರಾಲಿ]]ಯ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ವಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
 
== ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರಗಳು ==
೫,೫೯೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/490317" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ