"ರೊಮಾನಿ ಜಾನಪದ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
{{cleanup}}
 
{{ICCU}}
 
 
ಇಂಗ್ಲಿಷ ಜಿಪ್ಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜನಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ರೊಮಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು . ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಜಿಪ್ಸಿಗಳು , ಫ್ಯಾರೋನ ಜನಗಳು , ಸಿಂಗಾನಿ , ಜಿಗಾನಿ , ಜೆಗನೇರ್ , ಜಿಂಗಾರಿ , ಜಿಂಕಾಲಿ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ . ಸ್ಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಅಥವಾ ಬೊಹಿಮಿಯನ್ನರು ಎಂದು ಕರೆಯೂತ್ತಿದ್ದರು . ಸ್ಕ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು . ರೊಮಾನಿ ಪದದ ನಿಷ್ಟತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳಿವೆ . ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಡೋಮ ಎಂದರೆ ಕೆಳಜಾತಿಯವರು . ಇದರಿಂದ ರೊಮ್ ಎಂದರೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಗಂಡಸು ಬಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ . ರೊಮಾನಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು . ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ . ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಕರ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಗಲೂ ರೊಮಾನಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ , ಕೌಶಲ್ಯಗಲನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಯೂರೋಪ್ , ಎಷ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಸಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು .
 
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/416868" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ