"ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿಲ್ಲ
No edit summary
No edit summary
 
'''ಹೆಸರು'''
ಪದ "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್" "ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ" ಮತ್ತು ಮೊದಲ 2 ನೇ ಶತಮಾನದ ಚರ್ಚ್ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥದ ಗ್ರೀಕ್ ಪದ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಯೋಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪದವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಯೋಸ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಕೋಚನದ "ಇಡೀ ಪ್ರಕಾರ" ಅಂದರೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು. "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಮೊದಲ ಸುಮಾರು ೧೧೦ ಬರೆದ ಸೇಂಟ್ ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. Catecheticalಕೇಚ್ಟ್ಚೆಟೀಕ್ಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸಸ್ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಸೇಂಟ್ ಸಿರಿಲ್, "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಸಹ ಚರ್ಚ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ೧೦೫೪ ರ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಷಿಸ್ಮ್, ನೋಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳಿದರು ಎಂದು ಚರ್ಚ್ ರಿಂದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ರೋಮ್ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಸ್ವತಃ ಕರೆ, ಚರ್ಚ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ವಿವಿಧ ಪಂಗಡಗಳು ಸ್ವತಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪದವನ್ನು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು . ಹೆಸರು "ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್" ಅಧಿಕೃತ ಚರ್ಚ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದನಾಮವನ್ನು. ಇದು ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಿ ಪೋಪ್ ಪಾಲ್ ೫ ಬಳಸಿದ ಪದ. ಗ್ಯೂ, ಚರ್ಚ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಹೋಲಿ ಸೀ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಪಿಸ್ಕೋಪಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ಎರಡೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನೋಡಿ. ೧೯೦೮ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಪೋಪ್ ಪಯಸ್ ‍ಏ‍‍‍‌‌ಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ, ಸಹ ರೋಮ್ ಚರ್ಚ್ ಪೂರ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಇತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪದ "ರೋಮನ್" ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
'''ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ'''
'''ಸಮಾಜ ಬೋಧನೆ'''
ಆದ್ಯತೆಯ ಜೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರಲ್ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಣೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಬಡ ಮತ್ತು ನರಳುತ್ತಿರುವ. ಚರ್ಚ್ ಬೋಧನೆ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೃತಿಗಳು ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಒತ್ತು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಬಡವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನನ್ ಲಾ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಹ ಕಳಪೆ ನೆರವಾಗಲು, ಲಾರ್ಡ್ ನಿಯಮ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಬರಲಾಗಿದೆ."
ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಶ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 2010೨೦೧೦ ರಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನೆರವಿಗೆ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ನ ಪಾಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚರ್ಚ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 26% ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು, ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಮರ್ಸಿ, ಲಿಟ್ಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಂದು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಬಡವರ, ಚಾರಿಟಿ ದಿ ಮಿಷನರೀಸ್, ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಸಾಕ್ರಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಪಾಲ್.ದಿ ಚರ್ಚ್ ಚಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಎಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಕ್ಯಾರಿಟಾಸ್ ಎಂಬ ಪದವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, ನೀಡ್ ಚರ್ಚ್ ನೆರವು, ಇಂತಹ ಜೆಸ್ಯೂಟ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡೆ ಪೌಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮುದಾಯ ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಮರ್ಥನಾ ಗುಂಪುಗಳು.
೧೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/415618" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ