"ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Common.js" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

hlist update
(Undo revision 181270 by HPNadig (talk); removed kn transliteration code; restoring all others)
(hlist update)
 
addOnloadHook( createNavigationBarToggleButton );
 
/* Helper script for .hlist class in common.css
* Maintainer: [[User:Edokter]]
*/
if ( $.client.profile().name == 'msie' ) {
/* Add pseudo-selector class to last child list items in IE 8 */
if ( $.client.profile().versionBase == '8' ) {
$( '.hlist' ).find( 'dd:last-child, dt:last-child, li:last-child' )
.addClass( 'hlist-last-child' );
}
/* Generate interpuncts and parens for IE < 8 */
if ( $.client.profile().versionBase < '8' ) {
$( '.hlist' ).find( 'dt + dd, dt + dt' ).prev()
.append( '<b>:</b> ' );
$( '.hlist' ).find( 'dd + dd, dd + dt, li + li' ).prev()
.append( '<b>·</b> ' );
$( '.hlist' ).find( 'dl dl, ol ol, ul ul' )
.prepend( '( ' ).append( ') ' );
}
}
೪,೮೬೩

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/258544" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ