"ಹುಣಸೂರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

# ಶಿವಮಹಿಮಾ-೧೯೮೧-ನಿದೇ೯ಶಕ
# ಸಿದ್ದಲಿ೦ಗೇಶ್ವರಮಹಿಮಾ-೧೯೮೧-ನಿದೇ೯ಶಕ
# ಭಕ್ತಸಿರಿಯಾಲಳಭಕ್ತಸಿರಿಯಾಳ-೧೯೮೦-ನಿದೇ೯ಶಕ
# ಗುರುಸಾವ೯ಭೌಮ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇ೦ದ್ರ ಕರುಣೆ-೧೯೮೦-ನಿದೇ೯ಶಕ
# [[ಬಬ್ರುವಾಹನ]] -೧೯೭೭-ನಿದೇ೯ಶಕ
ಅನಾಮಿಕ ಸದಸ್ಯ
"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/159077" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ