"ಮಾನವನ ಚರ್ಮ" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

(Reverted to revision 779198 by Bschandrasgr (talk): Reverted link spam (TW))
[[File:Skin Microbiome20169-300.jpg|thumb|ಮಾನವ ಚರ್ಮದಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಜಾಲ::ಚರ್ಮದ 20 ಪ್ರದಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು. (Skin Microbiome 2016 9-300)]]
*ಮಾನವ ಚರ್ಮವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ತೋಟ. 19 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ (ಫೈಲ) ಸುಮಾರು 1000 ಜಾತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆಕ್ಟಿನೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (51.8%), ಫರ್ಮಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ (24.4%), ಪ್ರೊಟೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (16.5%), ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರೊಯಿಡೇಟ್ಸ್ (6.3%): ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಫೈಲ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊಪಿಯೊನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೊಕೊಸ್ಸಿ ಜಾತಿಯವು ಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಗಳು; ಅವು ಚರ್ಮದ ಜಿಡ್ಡಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪರಿಸರಗಳಿವೆ. ತೇವ ಪ್ರದೇಶ, ಒಣಪ್ರದೇಶ, ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡಿನ (ಮೇದಸ್ಸಿನ) ಪ್ರದೇಶ. ಕೊರೈನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೊಕೊಸ್ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಹದ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜಾತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಆದರೆ ಫ್ಲೇವೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಿ-ಪ್ರೊಟೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ.
[[image:Staphylococcus epidermidis 01.png|thumb|300px|ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾನವ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಣುಜೀವಿ : [[:en:Scanning electron microscope]] image of ''[[:en:Staphylococcus epidermidis]]'' one of roughly a thousand [[:en:bacteria]] species present on human [[:en:skin]]. Though usually not [[:en:pathogenic]], it can cause [[:en:skin infection]]s and even life-threatening illnesses in those that are [[:en:immunocompromised]].]]
===ತೇವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ===
*ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ , ಜಿಡ್ಡಿನ ಅಥವಾ ಮೇದಸ್ಸಿನ (ಸೆಬಾಸಿಯಸ್) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ತೇವ ವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ (ಹೆಚ್ಚಿನ)ಪ್ರದೇಶ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಜನರ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹೋಲಿಕೆ (ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ಇರುವುದು, ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಕಂಕುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ. ಜನ - ಜನರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಹೋಲಿಕೆ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳು, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ;, ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳು (ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ), ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ .
೪೨,೬೭೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/1031323" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ