"ಡಿಎನ್ಎ -(DNA)" ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

*ಮೂರು ವಿಧದ ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ ಗಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನೆನಪಿನ (M-RNA)ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಎಂ-ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ ಗಳ ತುಣುಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ತೊರೆಯಯುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಡಿಎನ್ಎಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ತುಣುಕುಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ (ಎಮ್- ಆರ್‌ಎನ್‍ಎ) ತುಣುಕು ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ಡಿಎನ್ಎ ಯ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದು. ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಂತರ ಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೀವಕೋಶದ ಆಂತರಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಸೈಟೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಚಲಿಸುವುದು. ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ, ಎಮ್-ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ ನಂತಹ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುವ ಮುಕ್ತ-ರೋಮಿಂಗ್- ಚಲಿಸುವ ಅಣು. ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ ಉಪಘಟಕಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ- 5 ಆರ್‍-ಆರ್‍ಎನ್‍ಎ ಆಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಇವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್‍ನಲ್ಲಿ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಇತರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಎಂಡೊಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ; ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆಲ್ (ಕೋಶ) 6 ರಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೊರೆ ರಚನೆ. <ref>[https://www.technologynetworks.com/genomics/lists/what-are-the-key-differences-between-dna-and-rna-296719 DNA vs. RNA – 5 Key Differences and Comparison LISTICLE Dec 18, 2020 | by Ruairi J Mackenzie, Editor for Technology Networks]</ref>
===ಡಿಎನ್ಎ - ಅರ್ಎನ್ಎ - ಜೀನ್ ಗಾತ್ರಗಳು===
{{Quote_box| width=20em|align=|right|quote=
{{infobox unit
* ಹೆಸರು = Å - ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್
| name = Ångström
* ಪ್ರಮಾಣ = ಉದ್ದ
| image =
* ಚಿಹ್ನೆ = Å
| caption =
* ಆಯಾಮ = ಎಲ್
| quantity = [[Length]]
* ಹೆಸರು= ಆಂಡರ್ಸ್ ಜೊನಸ್ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ
| symbol = Å
* 1 Å in ... ... ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ...
| dimension = L
* ಮೀಟರ್ 10<sup>−10</sup> ಮೀ
| namedafter = [[Anders Jonas Ångström]]
* ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10<sup>−8</sup> ಸೆಂ
| units1 = [[metre]]s
* ಮೈಕ್ರೊಮೀಟರ್ 10<sup>−4</sup> μm
| inunits1 = {{val|e=-10|u=m}}
* ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್ 0.1 ಎನ್ಎಂ
| units2 = [[centimetre]]s
* ಪಿಕೊಮೀಟರ್ 100 pm =
| inunits2 = {{val|e=-8|u=cm}}
=ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಘಟಕ,
| units3 = [[micrometre]]s
*1 × 10<sup>−12</sup> ಮೀ,
| inunits3= {{val|e=-4|u=um}}
:ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್‍ನ ೧ಭಾಗ (
| units4 = [[nanometre]]s
:1/1000000000000) ಒಂದು ಮೀಟರ್,
| inunits4 = {{val|0.1|u=nm}}
:ಇದು ಉದ್ದದ ಎಸ್‌ಐ ಮೂಲ ಘಟಕವಾಗಿದೆ.
| units5 = [[picometre]]s
.}}
| inunits5 = {{val|100|u=pm}}
}}
*ಡಿಎನ್‌ಎಯ ರಚನೆಯು ಅದರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಿಗಿಯಾದ ಕುಣಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಕಾರಗಳಿಗೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಹೆಲಿಕಲ್ ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡೂ ಸರಪಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 34 ಆಂಗ್‌ಸ್ಟ್ರಾಮ್‌ಗಳ (Å) (3.4 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್) ಒಂದೇ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸರಪಳಿಗಳು 10 ಆಂಗ್‌ಸ್ಟ್ರಾಮ್‌ಗಳ (1.0 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್) ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. [8][9]
*ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇರೆ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವಾಗ, ಡಿಎನ್‌ಎ ಸರಪಳಿಯು 22 ರಿಂದ 26 ಆಂಗ್‌ಸ್ಟ್ರಾಮ್‌ಗಳ ಅಗಲವನ್ನು (2.2 ರಿಂದ 2.6 ನ್ಯಾನೊಮೀಟರ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಘಟಕವನ್ನು 3.3 3. (ಅಳತೆ) 0.33 ಎನ್ಎಂ) ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದೆ.
೪೨,೬೭೧

edits

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MobileDiff/1030942" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ