ಪುಟದ ಇತಿಹಾಸ

೮ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೩

೨೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೨೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೧೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೨

೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೨

೩೦ ಜೂನ್ ೨೦೧೨

೭ ಜೂನ್ ೨೦೧೨

೨೬ ಮೇ ೨೦೧೨

೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೨

೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೧

೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೧

೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೧

೬ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೧

೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧

೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧

೨ ಜುಲೈ ೨೦೧೧

೧೭ ಮೇ ೨೦೧೧

೪ ಮೇ ೨೦೧೧

೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೧

೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೦

೨೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೦

೧೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೦

೧ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೦

೨೯ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೧೫ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೩ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೧ ಜೂನ್ ೨೦೧೦

೨೦ ಮೇ ೨೦೧೦

೧೦ ಮೇ ೨೦೧೦

೭ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦

೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯

೧೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೯

೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೯

೭ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೦೯

೨೮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೯

೨೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೯

೮ ಜುಲೈ ೨೦೦೮

"https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶೇಷ:History/ಜನಸಂಖ್ಯೆ" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ