ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:Pages needing translation into English


{{subst:duflu|pg=ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನ|Language=Kannada|Comments=}} ★ Anoop / ಅನೂಪ್ © ೦೯:೦೯, ೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೭ (UTC)