ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಯೋಜನೆ/ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೫

ಈ ಪುಟವು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ೨೦೧೫-೧೬ನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ/ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. ೨೦೦೮ರ ತನಕ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ೨೦೦೮ರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ (ಡಿಗ್ರಿ), ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ (ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುವೇಟ್), ಎಂಫಿಲ್, ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೋರ್ಸುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ಅಸೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಪಿಡಿಎಫ್ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್‍ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.


ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೫-೧೬(ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು )

 1. --Niroop97 (ಚರ್ಚೆ)
 2. --Prerana.minion.3lou (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 3. --Dominic Roy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 4. -Vaishnavi iyengar (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೬, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 5. --Aniruddha v manja (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 6. --Abhilash1540145 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೧೭, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 7. --Shakthi mahendran (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೧೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 8. --Darshan146 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೯, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 9. --Varshini Chandrashekar (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೨, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 10. --SHOBIN A T (ಚರ್ಚೆ) ೨೨:೩೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 11. --Soundarya.d (ಚರ್ಚೆ)
 12. --ಸದಸ್ಯ:A.N.sheethalswamy (ಚರ್ಚೆ
 13. --Susheel srinidhi
 14. --Letisha Thomas
 15. --Dharani raju
 16. --Sharvari H.T
 17. --RjCruzer
 18. --ಸದಸ್ಯ.KAVYA.S,1510461,Shankar kavya)ಸದಸ್ಯರ ಸರಸಪುಟ:Shankar kavya|ಚರ್ಚೆ]]೬:೫೩,೧೬.೧.೨೦೧೬(UTC)
 19. --vinay victory
 20. --SUJITH S (ಚರ್ಚೆ) ೯:೨೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬(UTC)
 21. --GANGADHAR (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬
 22. --Bindya Nagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 23. --Supritha.g.vaidya (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 24. --Ramya 575 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 25. --Prekshasraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 26. --Prasad vignesh (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 27. --[[ಸದಸ್ಯ:Sushmaredd#--Uthkarsh s (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬(UTC)
 28. --Glory c george (Sushmareddyn (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೩೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬
 29. --Aishu manju (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 30. --Jojythomas (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 31. --Bindu Manjunath (ಚರ್ಚೆ) ೧೯:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 32. --A.N.sheethalswamy
 33. --Varun prakash-punk (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 34. --Moksha.muthappa (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 35. --Meenakshinagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 36. --Rashmi P Kashyap (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 37. --Kruthi M (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 38. --Ranjana Reddy
 39. --Hemanth kumar:.r 1510305 (ಚರ್ಚೆ) ೦೨:೧೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC
 40. --Chinmayi ES (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 41. --ravikiran984510:.r 1510352 (ಚರ್ಚೆ) ೩:೪೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 42. --Manoj Martis (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೨೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 43. --Ranjitha.rajashekara (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೫, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 44. --Meghana Thantry k (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೮, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 45. --Swaroop PJ (ಚರ್ಚೆ) ೭:೨೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 46. --Harini aradhya (ಚರ್ಚೆ) ೦೨:೫೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 47. --Akshata r nadig (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 48. --Saptami.chincholi (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೩, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 49. --Srividya Srinivasa (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 50. --Prajithanr3 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 51. --Skandadattatri (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 52. --Prajithanr3 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 53. --ಸದಸ್ಯ:Mallikarjun.J|Mallikarjun.J]] (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 54. --Bhargav.r.123456 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 55. --AnanthKC (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 56. --Jicksy Joy (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 57. --1513066|Dharthi KS (ಚರ್ಚೆ) ೧.೩೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 58. --Meenakshinagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 59. --Sushma sai (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 60. --Aishwarya CA (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 61. --Rahul reddy1540 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 62. --Shreya kshatriya (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೨೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 63. --Surendra794 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 64. --Arundhathipjoshi (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 65. --ಸದಸ್ಯ:MAHESH PM,1510249,mahesh gowda p m-Mahesh gowda p m (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 66. --ಸದಸ್ಯ:chandan k reddy,1510445,chandan k reddy-chandan k reddy (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 67. --Vinitha.mary (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 68. --MOULYA C.R (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 69. --Kavyat1431 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 70. --Divyalisha (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 71. --Rakshanda HM (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 72. --Vidyashree IHM (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 73. --Bhargav.r.123456 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 74. --Guru sam 76 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 75. --Sathisha r sathisha (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 76. --M.B Neelamma (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 77. --RiyazaliLNroxxxx (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 78. --Eshanyaa (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 79. --Supritha.g.vaidya (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 80. --Yogeshraghava (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೦೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 81. --Glory c george (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 82. --VIVEK.P(750) (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 83. --Aishu manju (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 84. --Azirabanu.s (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 85. --SIJI JACOB (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 86. --Kukkunoorchusma (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 87. --Vinodhinisomu (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 88. --Nikitha Mavinkere (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 89. --Prathiba 16 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 90. --Varshitha s (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 91. --Lakshminarayana s lucky (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 92. --ಸದಸ್ಯ:Dinesh.j,1510346,Dinesh 1510346-Dinesh 1510346 (ಚರ್ಚೆ) ೦೧:೩೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 93. --ಸದಸ್ಯ:Chethan kumar.N,1510345,Chethan chethan n-Chethan chethan n (ಚರ್ಚೆ) ೦೧: ೫೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 94. --ಸದಸ್ಯ:Nandini.b.c,1510465,Nandini nandu-Nandini nandu (ಚರ್ಚೆ)೧೦ : ೪೬, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 95. --ಸದಸ್ಯ:Megha.m,1510464,Megha manju-Megha manju (ಚರ್ಚೆ)೧೦ : ೫೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 96. --ಸದಸ್ಯ:Ranganayaki.N,1510467,Ranganayaki rangu-Ranganayaki rangu (ಚರ್ಚೆ) ೦೫: ೦೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 97. --ಸದಸ್ಯ:MAMATHA.M,1510463,Mamatha Mohan-Mamatha Mohan (ಚರ್ಚೆ) ೦೫: ೧೩, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 98. --Akshatha.venkatesh (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 99. --Navamadi.s (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 100. --Chaithra Pillareddy (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 101. --Reshmi Raghu (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 102. --Varsha R Achar (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 103. --Varsha R Achar (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 104. --Sangeetha-2015 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 105. --C s anjali (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 106. --Guru Sharan N (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 107. --Sujanac1 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 108. --Meghana dholli (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 109. --ಸದಸ್ಯ:YESHWANTH S A,1510456,Yeshwanth S A (Yeshwanth S A|ಚರ್ಚೆ) ೪:೦೧,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 110. --ಸದಸ್ಯ:PATRICK DANIEL P,1510449,Patrickdaniel1649 (Patrickdaniel1649|ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೩೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 111. --ಸದಸ್ಯ:SHERIN JOSEPH,1510469,Sherin Joseph 97 (Sherin Joseph 97|ಚರ್ಚೆ)೨೩:೫೩ , ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 112. --ಸದಸ್ಯ:GAGAN GANAPATHY A U,1510447,Gagangt412-ಸದಸ್ಯ:Gagangt412 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೧೧, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 113. --Aishwarya prakash (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 114. --Meenakshinagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 115. --CHANDINI.B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೧, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 116. --ಸದಸ್ಯ:ANILA D S,1510157,anila annie 22 (anila annie 22|ಚರ್ಚೆ) ೧:೩೦,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 117. --ಸದಸ್ಯ:Vinitha Mary A,1510168,Vinitha Mary A (Vinitha Mary A|ಚರ್ಚೆ)೪ :೦೦,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 118. --ಸದಸ್ಯ:POOJA R,151063,pooja chandu 1997 (pooja chandu 1997|ಚರ್ಚೆ) ೧:೩೦,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 119. --ಸದಸ್ಯ:CHAITHRA K,1510556,chaithujanu (chaithujanu|ಚರ್ಚೆ) ೧:೩೦,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 120. --KAVYA THILAKSANA (ಚರ್ಚೆ ೦೯:೨೫, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 121. --ಸದಸ್ಯ:AISHWARYA.K.S,1510256,Aishukandur-Aishukandur (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೬, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 122. --ಸದಸ್ಯ:Bhargava hegde-Bhargava hegde (ಚರ್ಚೆ)೯:೫೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 123. --ಸದಸ್ಯ:sumisenthu-ಸದಸ್ಯ:sumisenthu (ಚರ್ಚೆ)೮:೪೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 124. --ಸದಸ್ಯ:DEEPIKA.V.S,1510260,Deepika v s-Deepika v s (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೮, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 125. --ಸದಸ್ಯ:AISHWARYA.K.S,1510256,Aishukandur-Aishukandur (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೬, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 126. --ಸದಸ್ಯ:Bhargava hegde-Bhargava hegde (ಚರ್ಚೆ)೯:೫೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 127. --ಸದಸ್ಯ:sumisenthu-ಸದಸ್ಯ:sumisenthu (ಚರ್ಚೆ)೮:೪೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 128. --ಸದಸ್ಯ:DEEPIKA.V.S,1510260,Deepika v s-Deepika v s (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೮, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 129. --ಸದಸ್ಯ:william titus (ಸದಸ್ಯ ಚರ್ಚೆಪುಟ:ವಿಲಿಯಂ ಟೈಟಸ್) ೦೧:೧೪ ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 130. --ಸದಸ್ಯ:SATHYA VIDUPALAPATI.R,1510253,sathyarvidupalapati-Sathyarvidupalapati (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೬, ೧೦ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 131. --ಸದಸ್ಯ:Vaishnavi A B,1530383,Vaishnavi A B-Vaishnavi A B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೧, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 132. --Raj9020 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೦, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 133. --CHANDINI.B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೧, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 134. --KAVYA THILAKSANA (ಚರ್ಚೆ ೦೯:೨೫, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 135. --ಸದಸ್ಯ:AISHWARYA.K.S,1510256,Aishukandur-Aishukandur (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೬, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 136. --ಸದಸ್ಯ:Bhargava hegde-Bhargava hegde (ಚರ್ಚೆ)೯:೫೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 137. --ಸದಸ್ಯ:sumisenthu,1510165,sumisenthu-sumisenthu (ಚರ್ಚೆ)೯:೨೫ , ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 138. --ಸದಸ್ಯ:DEEPIKA.V.S,1510260,Deepika v s-Deepika v s (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೮, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 139. --ಸದಸ್ಯ:GURUPRASAD.R.D,1510247,Guru Prasad R D-Guru Prasad R D (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೫೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 140. --ಸದಸ್ಯ:T.B.UTHAPPA,1510254,T B Uthappa-T B Uthappa (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೮, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 141. --ಸದಸ್ಯ:ARPITHA.S.REDDY,1510258,Arpitha s reddy-Arpitha s reddy (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೫೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 142. --ಸದಸ್ಯ:Vaishnavi A B,1530383,Vaishnavi A B-Vaishnavi A B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೧, ೧೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 143. --ಸದಸ್ಯ:Sukruthi.P.N,1510268,Sukruthi pn-Sukruthi pn (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 144. --ಸದಸ್ಯ:Mythili.A.R,1510162,Mythili A R-Mythili A R (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 145. --ಸದಸ್ಯ:Ruben joushuva,1510152,Ruben joushuva-Ruben joushuva (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 146. --ಸದಸ್ಯ:sanjay cn,1510153,sanjay cn-sanjay cn (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೫, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 147. --ಸದಸ್ಯ:Rohith KR,1510252,Rohithkr9900-Rohithkr9900 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೪, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 148. --ಸದಸ್ಯ:Sandeep u,1510108,Sandeep u s-Sandeep u s (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೬, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 149. --ಸದಸ್ಯ:Rajshekar murthy,1510251,Rajshekar.murthy-Rajshekar.murthy (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 150. --ಸದಸ್ಯ:Keshitha.T.S,1510161,Keshitha.T.S-Keshitha.T.S (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 151. --ಸದಸ್ಯ:Keerthi prasad G H,1510149,Keerthi prasad Guru-Keerthi prasad Guru (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 152. --ಸದಸ್ಯ:Sanjith P,1520478,Sanjith Phoenix-Sanjith Phoenix (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೫, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 153. --ಸದಸ್ಯ:RIYA C REGIE,1510265,Riya C Regie-Riya C Regie -Riya C Regie (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 154. --ಸದಸ್ಯ:DAWLIN MARIA P.J,1510259,Dawlin maria p j-Dawlin maria p j (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 155. --ಸದಸ್ಯ:SANDRA SHANTHI.S,1510266,Sandrashanthis-Sandrashanthis (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 156. --ಸದಸ್ಯ:LAKSHMAN PRASAD.V,1510448,LAKSHMAN PRASAD V-LAKSHMAN PRASAD V (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 157. --ಸದಸ್ಯ:MADAN GOWDA,1510248,Gowdamadan1997-Gowdamadan1997 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 158. --ಸದಸ್ಯ:DECHAMMA.U.U,1510360,Dechamma.U.U-Dechamma. U.U (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೫, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 159. --ಸದಸ್ಯ:SONALI.B,1510367,Sonali.M.B-Sonali M.B (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 160. --ಸದಸ್ಯ:SUNIL KUMAR.S,1510554,SUNIL KUMAR 619-SUNIL KUMAR 619 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 161. --ಸದಸ್ಯRUPESH GOWDA K,1510551,Rupesh gowda-Rupesh gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 162. --ಸದಸ್ಯ:SIMREN CHRISTILLA,1510567,Simren Christilla-Simren christilla (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 163. --ಸದಸ್ಯ:VISHAK RAO,1510455,Vishak rao-Vishak rao (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 164. --ಸದಸ್ಯ:DECHAMMA,1510561,1510561 dechamma-1510561 dechamma (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 165. --ಸದಸ್ಯ:LAVANYA BALAKRISHNAN,1510560,Lavanya Balakrishnan-Lavanya Balakrishnan (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 166. --ಸದಸ್ಯ:SINCHITA S,1510568,Sinchita s-Sinchita s (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 167. --ಸದಸ್ಯ:JOPHI JOSEPH,1510558,Jophi Joseph-Jophi Joseph (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 168. --ಸದಸ್ಯ:SHARON P V,1510566,Sharon P Varghese-Sharon P Varghese (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 169. --ಸದಸ್ಯ:RAMYA K,1510564,Ramya karnan-Ramya karnan (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 170. --ಸದಸ್ಯ:RONALDA CARMEL J,1510468,Ronalda carmel-Ronalda carmel (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 171. --ಸದಸ್ಯ:ARCHANA C,1510458,Archana aj-Archana aj (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 172. --ಸದಸ್ಯ:NANDITHA.M.S,1510563,Nanditha97-Nanditha97 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 173. --ಸದಸ್ಯ:KIRAN.B.M,1510347,kiran1998-Kiran1998 (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೪೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 174. --ಸದಸ್ಯ:MICHEAL RAJ M,1510250,Micheal Raj M-Micheal Raj M (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೪೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 175. --ಸದಸ್ಯ:SHARANYA DEVAIAH,1510166,Sharanyaad-Sharanyaad (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೪೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 176. --ಸದಸ್ಯ:SHREYA KAMATH,1533049,K.shreyakamath-K.shreyakamath (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 177. --ಸದಸ್ಯ:RASHMI JOSEPH,1510164,Rashmi1510164-Rashmi1510164 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೭, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 178. --ಸದಸ್ಯ:SHINY SHALOM,1510167,Shiny Shalom-Shiny Shalom (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 179. --ಸದಸ್ಯ:G BHAVANA,1510261,Bhavana.bcom-Bhavana.bcom (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೪, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 180. --ಸದಸ್ಯ:Anila D S,1510157,Anila annie 22 -Anila annie 22 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೪, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 181. --ಸದಸ್ಯ:AISHWARYA M,1510156,Aishwarya aish-Aishwarya aish (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೭, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 182. --ಸದಸ್ಯ:ANU MARIA,1510158,Anu458762Anu458762 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೩೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 183. --ಸದಸ್ಯ:Kaveramma,1510267,Kaveramma-Kaveramma(ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೨೮, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 184. --ಸದಸ್ಯ:DICKSON.T.J,1510246,Dickson t j-Dickson t j (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 185. --ಸದಸ್ಯ:SHERLEY CYNTHIA.V,1511373,Sherleycynthiav-Sherleycynthiav (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧
 186. --ಸದಸ್ಯ:ravikiran984510,1510352,ravikiran984510-ravikiran984510 (ಚರ್ಚೆ) 02:05, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 187. --ಸದಸ್ಯ:MARIA SHARON.S,1510263,Maria sharon-Maria sharon (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 188. --ಸದಸ್ಯ:AFRIN.A,1510457-Afrin1510457 (ಚರ್ಚೆ)೦೯:೫೯ , ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 189. --ಸದಸ್ಯ:CHANDANA.N,1510359,Chandana N Raju-Chandana N Raju (ಚರ್ಚೆ) ೦೨:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 190. --ಸದಸ್ಯ:SHEBHA.R,1510366,Shebha r-shebha r (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೮, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 191. --ಸದಸ್ಯ:Kavitha.L,1510379,Kavitha Lakshminarayana-ಸದಸ್ಯ:Kavitha.L Kavitha Lakshminarayana (ಚರ್ಚೆ) ೦7:56, ೧6 ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 192. --ಸದಸ್ಯ:Kavitha.G,1510378,kavithaganesh-ಸದಸ್ಯ:Kavitha.G kavithaganesh (ಚರ್ಚೆ) ೦1:45, 19 ಜನವರಿ 2016 (UTC)
 193. --ಸದಸ್ಯ:sunitha.p,1510380,sunithapathi-ಸದಸ್ಯ:sunitha.p sunithapathi (ಚರ್ಚೆ) ೦2:15, 19 ಜನವರಿ 2016 (UTC)
 194. --ಸದಸ್ಯ:madhumathi s v,1510361,Madhumathi S V-ಸದಸ್ಯ:madhumathi s v Madhumathi S V (ಚರ್ಚೆ) ೦2:27, 19 ಜನವರಿ 2016 (UTC)
 195. --ಸದಸ್ಯ:catherine cecelia,1510358,Catherine Cecelia-ಸದಸ್ಯ:catherine cecelia Catherine Cecelia (ಚರ್ಚೆ) ೦2:47, 19 ಜನವರಿ 2016 (UTC)
 196. --ಸದಸ್ಯ:PRAGATHI.B.N,1510466,Pragathi B N-Pragathi B N (ಚರ್ಚೆ) ೦೨:೩೦, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 197. --ಸದಸ್ಯ:NAMITA ASHOKA GURUDAS,1510362,Namita Gurudas-Namita Gurudas (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೧, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 198. --ಸದಸ್ಯ:SARAH.S,1510364,sarah selvanarayanan s-sarah selvanarayanan s (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೭ , ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 199. --ಸದಸ್ಯ:Nived.N.,1510350,Nived N Nirup Kumar-Nived N Nirup Kumar (ಚರ್ಚೆ) ೦4:೦0, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC
 200. --ಸದಸ್ಯ:SREEKANTA.M,1510356,sreesanju- sreesanju (ಚರ್ಚೆ) ೦೨;೪೧ ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 201. --Varsha R Achar (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೪೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 202. --ಭಟ್ಟಿಕಾವ್ಯ್--Deepa roopa (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೮, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 203. --ವ್ಯವಹಾರ ನಿವ೯ಹಣೆ--Deepa roopa (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೯, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 204. --ಆರುದ್ರ್--Sam.ebenezer (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೫, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 205. --ಕೋರ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಿ೦ಗ್--Sam.ebenezer (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೬, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 206. --ಮಸೂದ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್--Veena ms (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೦, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 207. --ಕೊರತೆ ಧನವಿನಿಯೋಗ--Veena ms (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೧, ೧೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 208. --ಸದಸ್ಯ:VINITHA MARY A,1510168,Vinitha Mary A-Vinitha Mary A (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 209. --ಸದಸ್ಯ:PRADEEP KUMAR B,1510351,Pradeep.doodh-Pradeep.doodh (ಚರ್ಚೆ) ೦೧:೪೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 210. --ಸದಸ್ಯ:Savitha priyadarshini.V,1510365,Savitha priyadarshini v-Savitha priyadarshini v (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೦೧, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 211. --ಸದಸ್ಯ:RUTHVIK.H.M,1510353,Ruthvikgowda79-Ruthvikgowda79 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೫, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 212. --ಸದಸ್ಯ:YAMINI SRIDHARA,1510369,Yamini D Sridhara-Yamini D Sridhara (ಚರ್ಚೆ) ೬:೫೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 213. --Reshmi Raghu (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 214. --Guru sam 76 (ಚರ್ಚೆ) ೦೧:೦೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 215. --ಸದಸ್ಯ:suresh m,1510154,GM SURESH DEEPAK-GM SURESH DEEPAK (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 216. --ಸದಸ್ಯ:Charants,1510145,Charants-Charants (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 217. --ಸದಸ್ಯ:Guljar.b,1510147,Guljar Babu-Guljar Babu (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 218. --ಸದಸ್ಯ:vishag chandran,1520177,vishag chandran-vishag chandran (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 219. --ಸದಸ್ಯ:Nithin B,1520578,Nithin Basavaraj -Nithin Basavaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 220. --Deepthi donepudi (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೯, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 221. --K.S.Harshitha (ಚರ್ಚೆ)
 222. --ಸದಸ್ಯ:Anusha.T.R,1510257,Anusha chinnu-Anusha chinnu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)]
 223. --ಸದಸ್ಯ:BHARATH S R,1510244,Bharath likith-Bharath likith (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 224. --ಸದಸ್ಯ:UTHKARSH S,1510454,Uthkarsh s-Uthkarsh s (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 225. --ಸದಸ್ಯ:NAVEEN.S,1510548,NAVEEN.S-ಸದಸ್ಯ:naveen.s.navi (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 226. --ಸದಸ್ಯ:CHETHAN.A,1510544,CHETHAN.A-ಸದಸ್ಯ:chethan.a (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 227. --ಸದಸ್ಯ:NAMITHA.S,1510562,NAMITHA.S-ಸದಸ್ಯ:Namitha nami (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 228. --ಸದಸ್ಯ:RUBIYA.M,1510565,RUBIYA.M-ಸದಸ್ಯ:Rubiya mercy (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 229. --ಸದಸ್ಯ:SURESH REDDY M.S,1510555,SURESH REDDY M.S-ಸದಸ್ಯ:suresh bakka (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 230. --ಸದಸ್ಯ:CHETHAN.B.N,1510545,CHETHAN.B.N-ಸದಸ್ಯ:chethan bakilana (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 231. --ಸದಸ್ಯ:LOHITH.N,1510547,Lohithn646-ಸದಸ್ಯ:Lohithn646 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 232. --ಸದಸ್ಯ:DENNY B VARGHESE,1510446,dennybvarghese-ಸದಸ್ಯ:dennybvarghese (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 233. --ಸದಸ್ಯ:naveen maharshi s,1510151,naveen maharshi s-ಸದಸ್ಯ:naveen maharshi s (ಚರ್ಚೆ)೭:೫೦ , ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 234. --ಸದಸ್ಯ:cinto P Varghese,1510146,cinto P Varghese-ಸದಸ್ಯ:cintp P Varghese (ಚರ್ಚೆ)೦೮:೦೫ , ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 235. --ಸದಸ್ಯ:vyshnav D,1510155,vyshnav D-ಸದಸ್ಯ:Vyshnav D (ಚರ್ಚೆ)೦೧:೪೦ , ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 236. --ಸದಸ್ಯ:yalghiks,1510150,keerthi siddeshwar-ಸದಸ್ಯ:keerthi siddeshwar (ಚರ್ಚೆ)೦೯:೨೫ , ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 237. --ಸದಸ್ಯ:Karthik nayak,1510148,Karthiknagesh-Karthik nagesh (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೦, ೧೦ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)

ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ-೨೦೧೫-೧೬(ಎರಡನೆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು)

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ, ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ., ಬಿಕಾಂ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸುವ ಅಸೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂರನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಲೇಖನಗಳು

 1. ಮೈಸೂರ್ ಸ್ರೀನಿವಾಸ ಸತ್ಯು--Nisha.r.k (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೯, ೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 2. ರಾಜಶೇಖರ--Claren Alice .B (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೪, ೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 3. --N Raghunath (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೫, ೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 4. ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್--Prakash000123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೪, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 5. ಆಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್--Ranjan000123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೯, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 6. ಜೋನ್ ಡೇವಿಸ್--Aishwarya Iyengar (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 7. ಆಂಬ್‌ರೋಸ್ ಬಿಎರ್ಸ್--Anita Roseline (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 8. ಕಂಬರ್--Priyanka96 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೬, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 9. ಕಬಿಲರ್--RakshaCME (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 10. ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ--Nimitha George (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೦, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 11. ಕನಕಪುರದ ಇತಿಹಾಸ--Bickykurian (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೨, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 12. ಯಶೋಧರ ದಾಸಪ್ಪ--WILLIAM TITUS (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 13. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ--ANUSHA HN (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 14. ಛೆರುಕಡ್ --Sachin jaison (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 15. ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ--Anitha Maria S (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 16. ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒತ್ತೆಕೋಲ--ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 17. ವೈರಮುತ್ತು--Priya ranganathan (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 18. ಎಸ್ ಶಂಕರ್--Roopesh255 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 19. ಧನುಷ್--Nithin kumar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 20. ವಾಲಿ--RAJARAMAMOHAN REDDY B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 21. ಚೆನ್ನಕೇಶವ ನಾಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ--Prajwal prem (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 22. ವಳ್ಳತ್ತೋಳ್ ನಾರಯಣ ಮೆನೆನ್--Anchana anchu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 23. ಕೊವಿಲನ್
 24. ಸುಜಾತಾ--Keerthiga Thyagarajan (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 25. ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್--Cgshwetha (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 26. ಗೋನ ಬುದ್ಧ ರೆಡ್ಡಿ--Deepakyadav999 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 27. ಪಾಲ್ ಯಂಗಿ ಚೊ--Lidiya. J (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 28. ೮೧ನೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ--Sharanya.d.s (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 29. ರಾಬರ್ಟ್ ಲಡ್ಲುಮ್ನ--Prathiba.C (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 30. ತಿರುವಳ್ಳುವರ್--Bindusuma (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 31. ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾಟಿಗಾನ್--Nitinwithin (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 32. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾಥ--Jagan48 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 33. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ --Rijo Thomas (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 34. ಹಿರೇನ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ --Nagaraj sahukaar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 35. ಹಬ್ಬ ಕಾಟೂನ್--Sathishsathu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 36. ವಿದ್ಯಾಪತಿ--Vijeth jp (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 37. ಒ.ಎನ್.ವಿ.ಕುರುಪ್--Crizmariasen (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೦, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 38. ಅಮಿನ್ ಕಮಿಲ್--Sachin kumar.N (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೫೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 39. ಶ್ರಿ ವೇಥಾಥಿ ಮಹರ್ಷಿ--Rohini 03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೮, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 40. ಅರುಣ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೊಲಟ್ಕರ್--Appaiah~knwiki (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೬, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 41. ಮನಮೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ--Sriram VA (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೧, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 42. ಹೆನ್ರಿ ಲವ್ಸೊನ್--Shanmuga (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೧೭, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 43. ಸಕಿ-ಹೆಕ್ಟರ್ ಹೌ ಮುನ್ರೋ--Pklinda (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೪೦, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 44. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಟರ್ ಓವನ್--Anushree A (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೭, ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 45. ಪುದುಮೈ ಪಿತ್ತನ್--Hemanth7259 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೦೭, ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 46. ಒ.ಎನ್.ವಿ. ಕುರುಪ್--Ann.mindscapes.1404 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೦, ೨೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 47. ಎನ್. ರವಿಕಿರಣ್--Parthiban (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೧, ೨೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 48. ಕೆ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಚಾರ್ಯ--Venkatesh 1410360 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೦, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 49. ತಿರುಮಲೈ ಕೃಷ್ಣಮಚಾರ್ಯ--Sunil koundinya (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೪, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 50. ಪೆಬ್ಲೊ ನೆರುಡ--Maria priya 082 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೩, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 51. ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ--Varun s (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೬, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 52. ಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಗ್ಸ್--Naveen kale (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೫೫, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 53. ಹೆರಿಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ರಸ್ಸಲ್--Lakshmi s gowda (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೪೫, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 54. ಮಂಜರಬಾದ್ ಕೋಟೆ--Nischitha Patel BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 55. ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರಧರ್--Swapna J BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 56. ಮಮತ ಜಿ ಸಾಗರ್--SANTHOSH KUMAR .N (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 57. ಗುಡಿಗಾರ ಸಮಾಜ--Deeksha Sagar BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 58. ಅರುಣ್ ಕೊಲಟ್ಕರ್--Shreyas.y.p (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 59. ಹೆನ್ರಿ ಲೋಸನ್
 60. ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ--CHAITHANYA C B (ಚರ್ಚೆ)೧೦:೫೨, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 61. ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್--Meghana G (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೩೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 62. ಶಂಕರ್--Roopesh255 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 63. ರಂಜಾನ್--Amrin (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 64. ದಿವ್ಯಾವತಾರ ಶ್ರೀನಿತ್ಯನಂದ--Kar1410246 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 65. ಮುಳ್ಳಪುಡಿ ವೆಂಕಟ ರಮಣ--Gayathri K R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 66. ಎಲಿಜ ಅಕ್ಟಂನ್--Ruth gnana mariya g (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 67. ಅರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ--Kavya Chandrashekar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 68. ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತ--Harikrishna hari.B (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 69. ಅಮರ್ ಗೋಸಾಮಿ--Vijaya Lakshmi G.V (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 70. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್--Adithya.R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 71. ಪಾಲ್ ವಾಕರ್--P.N Niveditha (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 72. ರಾಬರ್ಟ್ ಆಂಡರ್ಸನ್--Vinay victory (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 73. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಪೊಲಿನಿ--BhumikaHP (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 74. ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ--PV Pradeep reddy (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 75. ಡಾ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ--Sagar.NVM (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 76. ಅಮಿತವ್ ಗೋಶ್--Jadhav.chandana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 77. ಜಾನ್ ಕ್ಲೇರ್--Manoj gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 78. ದುರ್ಜಾಯ್ ದತ್ತ--DencyKoshy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 79. ಅಮಿಶ್ ತ್ರಿಪಾತಿ--Shilpa B N (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೧೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 80. ಕೋಟೇಶ್ವರ--Nischitha H S (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 81. ತ್ರಿಶೂರ್ ಪೂರಂ--Bincy Babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೪೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 82. ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್--ಆನ್.ಮೈಕಲ್ (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 83. ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂ ಮುನ್ರೋ--Shamini.D (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 84. ಕಾಫಿಪುಡಿ ಸಾಕಮ್ಮ--Harshitha.p (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೨೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 85. ಸುಸಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ಪೆಲ್--Sushmitha yogesh (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೧೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 86. ಡು ಫು--Yuvarajan.p.s (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 87. ದಸರಥಿ ಕೃಷ್ಣಮಚಾರ್ಯ್ಯುಲು--Deepak ediga (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 88. ಕನ್ನದಾಸನ್--Sagaya Swetha.N.Joseph (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೫೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 89. ಡೊರೊಥಿ ಪಾರ್ಕರ್--Ramya.s 025 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 90. ಸಂತ ಕುರಿಯಾಕೋಸ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಚವರಾ--Preethirita (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 91. ಥಾಮಸ್ ಕೆಂಪಿಸ್--A.Maria Sushmitha (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 92. ಭಾರತಿದಾಸನ್--Priya Shasel BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 93. ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ರಾವ್--Manojna99 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 94. ರಾಮನ್ ಮುಂದೈರ್--Stalin david (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 95. ಕ್ರಿಸ್ತೊಫೆರ್ ನೊಲನ್--Rahulrdr (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೧, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 96. ಅನ್ನಾ ಅಂಡ್ರೆಯೆವ್ನಾ ಗೊರೆಂಕೊ--Sindhu.v (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೦, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 97. ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ --ಅನಂತ್ ೧೩:೫೫, ೧೦ ಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 98. ದಾನಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ --ಭವಾನಿ ಸಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೮, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 99. ಮೇದರ ಕೇತಯ್ಯ --Indresh guptha (ಚರ್ಚೆ)೧೪:೫೭, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 100. ಭಾಗವತ ಮೇಳ --Kranthi M (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೯,ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 101. ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ --Ashok (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೩, ೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 102. ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರೋ --Madhusarthij (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 103. ಇಸ್ಮತ್ ಚುಗಾಟೈ --N Upasana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೬, ೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 104. ಮಧುಕೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ --G Shreeraj (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 105. ಮಾಣಿಕ್ಕವಸಾಗರ್ --Nagarjun12 (ಚರ್ಚೆ)
 106. ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ --Ankitha Varsha (ಚರ್ಚೆ
 107. ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ --G Kiran Singh (ಚರ್ಚೆ
 108. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ --Nidhi0809 (ಚರ್ಚೆ
 109. ಹೊಯ್ಸಳ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ --Nirutha C. (ಚರ್ಚೆ
 110. ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್--Amulya amulya (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೮, ೭ ಡಿಸೆಂಬ೧ರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 111. ಸಕಲೇಶಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳಗಳು --Drupad durgaiah (ಚರ್ಚೆ
 112. Drupad durgaiah (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೨, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 113. ಕರ್ನೂಲ್ ಕೋಟೆ --Ramya.J.S (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೫, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 114. ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ --Goutam. M. (ಚರ್ಚೆ
 115. ಡೇನಿಎಲ್ ಡಿಫ಼ೊ--Impana.M (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೧, ೭ ಡಿಸೆಂಬ೧ರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 116. ಗುಗ್ಗಳ --C M Vidyashree (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೧, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 117. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಬೀಮವ್ವ--ಜೀವಿತ ನಿತ್ಯ (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೫, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫(UTC)
 118. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್--Ruchitha.N (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೧೩, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 119. ರಾಳ್ಳಪಲ್ಲಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ--Vennela.L (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೧, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 120. ಸುಧಾ ಬರಗೂರು----Kruthika H H (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 121. ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ----Annie Gracy (ಚರ್ಚೆ) ೨೦:೩೧, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 122. ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ--Jithendra.v.n (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 123. ಸನ್ನತ್ತಿ ಚಂದ್ರಲಾಪರಮೇಶ್ವರಿ--vaishnavi.v.sawai (ಚರ್ಚೆ) ೨೦:೨೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC
 124. ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್ಸೆ--Sharada.p.gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 125. ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ --Bharghavi Ravi Reddy (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 126. ಪ೦ಜೆಮ೦ಗೇಶರಾವ್--Padma.g 1410371 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್೨೦೧೫ (UTC)
 127. ಸಿಡ್ನಿ ಶೆಲ್ಡಾನ್--Priyanka c bcom d (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 128. ಡಿ. ಎಚ್. ಲಾರೆನ್ಸ್--Ranjitha s gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೪೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 129. ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ--kavana sreenivas (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೩, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 130. ಅನ್ನಡ ಶಂಕರ್ ರೇ--Adithya Banavasi (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೩, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 131. ಸೊರ್ ಜುಆನಾ ಐನಿಸ್ ಡೆ ಲಾ ಕ್ರಜ಼್--HANU MARTINA (ಚರ್ಚೆ) 0೨:೦೫, ೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 132. ಸುಕಂತ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ--Sirivanth.rs22 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 133. ಉಪೇಂದ್ರ ಭಾಂಜ--Pratheeksha h b (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೩, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 134. ತಪ್ಪನ್ ಕುಮರ್--Norin nidhi moses (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೫, ೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 135. ಸಂತ ಏಕನಾಥ್--Banuchander S (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೧, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 136. ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಲಾಲ್ ರೇ--D.B. SUNIL (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 137. ಅಜ್ಮರ್ ರೋಡ್--Anusha dn (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೫೭, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 138. ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಗ್ರವಾಲ್ --MANAS K MURALEEDHARAN (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೯, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 139. ಅಶಂಗ್ ಬಂಮ್ ಮಿನಕೆಟನ್ ಸಿಂಗ್ --Abishek 043 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೨, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 140. ಪೊತನ--Divya.s lallu (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೯, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 141. ಬ್ರಜನಾಥ್ ರಾಥಾ--Anisha.Nagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೮, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 142. ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್--Jadhav.chandana (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೦, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 143. ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ----JESUSAM1 (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೭, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 144. ಪ್ರೇಮೇಂದ್ರ ಮಿತ್ರ--Suhas m r (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 145. ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪದೈಯ--Vinay gowda .p (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 146. ಮಲಯ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ--Rajesh.12p (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 147. ಶರೀಫ್--Sarika.g.b (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 148. ಇರುಲಾಸ್--Stanley melferd (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 149. ಮೈಕೇಲ್ ಮಧುಸೂದನ ದತ್--Sathya Raj123 (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೦೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 150. ಗೋಪಬಂದು ದಾಸ್--Chandana aswath (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೨೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 151. ಕೃತ್ತಿಬಾಸ್ ಓಜಾ--Rahul k (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 152. ನವನೀತ ದೇವ ಸೇನ--Sachin sach mandya (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 153. ಸರಳಾ ದಾಸ--Nikitha bharadwaj (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 154. ಜತೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ--Nitesh gr (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 155. ಸುಕುಮಾರ್ ರೇ--Thomson Daniel (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 156. ಜಿಬಾನಂದ ದಾಸ್--Ponnanna.M.G. (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 157. ವೀರ್ ಸಿಂಗ್--Varsha Raj (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 158. ಸುಬ್ರಮನಿಯನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್--nischitha<3 (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೧೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 159. ರಾಧಾನಾಥ್ ರೇ--Joyce wesley (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 160. ಮ್ಯಾಪಲ್ ಮರಗಳು--Steffi.cathy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 161. ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಟೆನ್ನಿಸನ್--Sai Bhavani P (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 162. ಅನ್ನಿ ಇನ್ ಡಿಲ್ಲರ್ಡ--Malavikapraseed (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 163. ಹೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂ ಮುನ್ರೊ--Manonmayi Raj (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 164. ವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಠ್--Saujanya Shyam (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೧೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 165. ದೇವುಲಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ--Rashmi.B.R (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೧೭, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 166. ಎಡಸ್ಸೇರಿ ಗೋವಿಂದನ್ ನೀರ್--Sancia catherine (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೫೩, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 167. ರಘುಪತಿ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ ನಾಯ್ಡುNB KEERTHI REDDY KOTE (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೨, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 168. ಡುಫೂ--Apoorva.Singegol (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 169. ಈಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ--Mani96 bcom (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 170. ನನ್ನಯ್ಯ--Varsha venky (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೪, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 171. ಸಾಲಬೇಗ--Manasa B S (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೮, ೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳು

 1. ಗೋಲ್ಗಿ ಅಪ್ಪಾರಟಸ್--ಸದಸ್ಯ:Divya Avya (ಚರ್ಚೆ)
 2. ಮಾನವನ ಸ೦ಥಾನೊತಪತಿ ವಾಯು--Nisha.r.k (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೧೨, ೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 3. ವಾಯಗರ್ ಗಗನ ನೌಕೆಗಳು----N Raghunath (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೭, ೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 4. ಪಿಯರೆ ಸೈಮನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್--Bindusuma (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೧೧, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 5. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ--Prakash000123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೩, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 6. ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ--Ranjan000123 (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೧, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 7. ಗೊನೊರಿಯಾ--Aishwarya Iyengar (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 8. ಅಗ್ನಾಥ--Anita Roseline (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 9. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ--Priyanka96 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೮, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 10. ಜೀವಕೋಶದ ಪೊರೆ--Nimitha George (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 11. ಸಿಮೆಂಟ್--RakshaCME (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೦, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 12. ವೈಷೇಶಿಕ ಸೂತ್ರ-ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮೂನ್ನುಡಿ--Sree Charan R (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೭, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 13. ಧ್ವಾಂತಪ್ರಮಾಪಕ ಯಂತ್ರ--001ashwinss (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೧, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 14. ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ--Bickykurian (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 15. --Glory c george (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 16. ಸರ್ವತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ--ಸದಸ್ಯ:DECHAMMA U U,1510360,Dechamma U U (ಚರ್ಚೆ)೦೮:೦೦ , ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 17. --[[ಸದಸ್ಯ:DENNY B VARGHESE,1510446,dennybvarghese(ಚರ್ಚೆ೦೮:೧೫,೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬(UTC)
 18. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ--WILLIAM TITUS (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 19. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮುರ್ರೆ--Sachin jaison (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 20. ಮೇರಿ ಕಾರ್ಟ್ ರೈಟ್--Anitha Maria S (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 21. ಡಯೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ತರ್ಕ--ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 22. ಕಾರ್ಲ್ ಲಿನೆಯಸ್--Priya ranganathan (ಚರ್ಚೆ)--Priya ranganathan (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 23. ದ್ರವ ಶಕ್ತಿ--M V Krithika (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 24. ಗ್ರೀಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು--Roopesh255 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 25. ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್--Nithin kumar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 26. ಮಂಜುಲ್ ಭಾಗ೯ವ--RAJARAMAMOHAN REDDY B (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೭, ೧೪ ಜನವರಿ
 27. ಭುಮಿ ಸನ್ಛರನೆ--Pushpa Ravikumar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)--Pushpa Ravikumar (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೩೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 28. ಕೆಪ್ಲೆರ್ ಉಪಗ್ರಹ--Prajwal prem (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 29. ವಿಮಾ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನ--Anchana anchu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೦೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 30. ಜೀವಿಸಂದಣಿ--Keerthiga Thyagarajan (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 31. ಯುಕ್ಲಿಡ್--Cgshwetha (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 32. ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಭಾಗಗಳು--Deepakyadav999 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 33. ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್--Claren Alice .B (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 34. ನಿಖೊಲಸ್ ಡಿರ್ಕ್ಸ್--Crizmariasen (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೬, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 35. ಆಮ್ಲಜನಕ ಚಕ್ರ--Lidiya. J (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 36. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತ ರೋಹಿತ--Nagarjun12 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 37. ಸಾರಜನಕ ಚಕ್ರ--Sharanya.d.s (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೬, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 38. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್--Nitinwithin (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 39. ಡಾ. ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್--Sinto Joy (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೪೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 40. ಅಲನ್ ಮೈಕೆಲ್ ಸುಗರ್--Jagan48 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 41. ಮನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ--Rijo Thomas (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 42. ಅಮರ್ ಬೋಷ್--Nagaraj sahukaar (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೭, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 43. ಸಹಕಾರಿ ಸ೦ಘ--Sathishsathu (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 44. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ--Divyabharathi31 (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೧೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 45. ತನಿಖೆಗಳು--Vijeth jp (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೧, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 46. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ--Rohini 03 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೮, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 47. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್--Appaiah~knwiki (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೪೬, ೧೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 48. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪತ್ರ--Sriram VA (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೨, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 49. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ--Ann.mindscapes.1404 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೫೪, ೨೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 50. ಅಡ್ವೆನ್ಚರ್ ಟೂರಿಸಂ--Maria priya 082 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೨೯, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 51. ಇ-ಉದ್ಯಮ--Varun s (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೭, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 52. ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್--Naveen kale (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೫೭, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 53. ಠೇವಣಿಗಳ ಅಕೌಂಟ್--Lakshmi s gowda (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೫೩, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 54. ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳು--Shanmuga (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೨೪, ೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 55. [[ಗ್ರೀಸ್ ಬಿಕಟು--Rajath raghav (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)]]--Roopesh255 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 56. ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ--Amrin (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 57. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ--Kar1410246 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 58. ವ್ಯಾಪಾರದ ನೀತಿ ತತ್ವಗಳು--Gayathri K R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 59. ವ್ಯಪರ ಸಮ್ವಹನದ ನೀತಿಶಾತ್ರಗಲು--Ruth gnana mariya g (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 60. ಮುಕ್ತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ--Vijaya Lakshmi G.V (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 61. ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್--Kavya Chandrashekar (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 62. ಆಸ್ತಿ ವಿಮೆ--Adithya.R (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೩೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 63. ಸರ್ ಕರ್ಲ್ ಪೊಪ್ಪೆರ್--Lakshmi Sri Reddy (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 64. ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತು--Harikrishna hari.B (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೨೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 65. ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ--P.N Niveditha (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 66. ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್--Vinay victory (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೧೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 67. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್--BhumikaHP (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 68. ಶೇರು ದಲ್ಲಾಳಿ--Sagar.NVM (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೫೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 69. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿರ್ವಹಣ ಲೆಕ್ಕಿಗ--PV Pradeep reddy (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 70. ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ--Jadhav.chandana (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 71. ಪರಿವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ--Manoj gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 72. ಚಿಟ್ ಫ಼್ಂಡ್--DencyKoshy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 73. ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆ--Shilpa B N (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೩, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 74. ಶಿಳ್ಳೆ ಕಳ್ಳ--Bincy Babu (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೪೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 75. ವಾಹನ ವಿಮೆ--ಆನ್.ಮೈಕಲ್ (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 76. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್--Shamini.D (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 77. ನೇಮಕಾತಿ--Harshitha.p (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೨೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 78. ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್--Sushmitha yogesh (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೧೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 79. ದ್ವಿಸ್ವಾಮ್ಯ--Yuvarajan.p.s (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೦೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 80. ಜೋಡಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಮರು ವಿಮೆ--Sagaya Swetha.N.Joseph (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೫೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 81. ವಿಮಾಗಣಕ--Ramya.s 025 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 82. ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ--Preethirita (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೩, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 83. ಮನೆ ವಿಮೆ--A.Maria Sushmitha (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 84. ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ವರಿಶೋಧನೆ--Priya Shasel BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೪೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 85. ಡಿಬೆಂಚರ್--Manojna99 (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 86. ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ೧೯೯೧--Stalin david (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 87. ಭಾರತದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್--Rahulrdr (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೧, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 88. ಭಾರತದ ಐಷಾರಮಿ ರೈಲುಗಳು--Sindhu.v (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೭, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 89. ಸ್ಯಾಲಿ ರೈಡ್ --ಅನಂತ್ ೧೩:೫೫, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 90. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ --ಭವಾನಿ ಸಿ (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೮, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 91. ಜೋಸೆಫ್ ಲಿಸ್ಟರ್ --Indresh guptha (ಚರ್ಚೆ ೧೪:೫೭, ೧೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 92. ಮಿಲೆವಾ ಮ್ಯಾರಿಕ್ --Madhusarthij (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೦೮, ೧೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 93. ದರ್ಶನ್ ರಂಗನಾಥನ್ --N Upasana (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೬, ೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 94. ರೋಸಾಲಿಂಡ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ --G Shreeraj (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೪೫, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 95. ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ--Manasa B S (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೦, ೧೬ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 96. ಮಾರಿಯಾ ಗೈಟಿನ ಆಗ್ನೆಸಿ--ಜೀವಿತ ನಿತ್ಯ (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೫ ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫(UTC)
 97. ಆರ್.ಎನ್.ಎ --Ankitha Varsha (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೬, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC
 98. ವಿಧ್ಯುತ್ಕಾಂತ ರೋಹಿತ --27.7.162.215 ೧೭:೧೦, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 99. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರದ ಮಹಾಶತ್ರು --G Kiran Singh (ಚರ್ಚೆ--G Kiran Singh (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೧೪, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 100. ಎರೆ ಹುಳ ಕೃಷಿ --Nidhi0809 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೧, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 101. ಋತುಚಕ್ರ --Nirutha C. (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೯, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 102. ರಾಬರ್ಟ್ ಕಾಚ್ --Drupad durgaiah (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೨, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 103. ದಿಮಿತ್ರಿ ಮೆಂಡಲೀವ್--Amulya amulya (ಚರ್ಚೆ ೧೧:೨೦ ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫
 104. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ --Goutam. M. (ಚರ್ಚೆ) ೨೩:೧೩, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 105. ಮಸೂರ --Ramya.J.S (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೫, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 106. ಪ್ರಿಯಂವದ(ಪ್ರಿಯಾ) ನಟರಾಜನ್--Impana.M (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೧, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 107. ಪ್ರತಿಫಲನ --C M Vidyashree (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೧, ೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 108. ಐರಿನ್ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕ್ಯೂರಿ--Ruchitha.N (ಚರ್ಚೆ) ೧2:13, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 109. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಿರಣಗಳು--Vennela.L (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೩೧, ೧೭ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 110. ವಾಲ್ಫಗಾಂಗ್ ಪೌಲಿ----Kruthika H H (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೨೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 111. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಗ್--Annie Gracy (ಚರ್ಚೆ) ೨೦:೪೧, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 112. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಸಾಮ್ಯ--Ashok (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 113. ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ--Jithendra.v.n (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 114. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ--Deepak ediga (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 115. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್--Nischitha H S (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೦೩, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 116. ಸಸ್ಯ ಹಾರಿಗಳು--vaishnavi.v.sawai (ಚರ್ಚೆ) ೨೦:೨೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 117. ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ(ವ್ಯಾಪಾರ)--Sharada.p.gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೫, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 118. ಅನಾಫೇಸ್ --Bharghavi Ravi Reddy (ಚರ್ಚೆ ೧೫:೫೭, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 119. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರ--Padma.g 1410371 (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 120. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು--Priyanka c bcom d (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೧೮, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 121. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ತತ್ವಗಳು--Meghana G (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೩೧, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 122. ಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸ--Ranjitha s gowda (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೪೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 123. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013--Deeksha Sagar BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೯, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 124. ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್--SANTHOSH KUMAR .N (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೪, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 125. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ--Shreyas.y.p (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೦, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 126. ಇನ್ಷೂರೆನ್ಸ್ ರೆಗುಲೇಟರಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ--Swapna J BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೪೬, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 127. ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್--Nischitha Patel BcomD (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೨, ೧೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 128. ರಕ್ತದ ಗುಂಪುಗಳು--kavana sreenivas (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೫೭, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫(UTC)
 129. --PAVANA.K (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೨, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 130. ಗುರಜಡ ಅಪ್ಪಾರಾವ್--PAVANA.K (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೭, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 131. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು--PAVANA.K (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೩೨, ೧೯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 132. ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ವಹಣೆ--Adithya Banavasi (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೭, ೨೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 133. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ--ANUSHA HN (ಚರ್ಚೆ)೧೦:೫೨, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 134. ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ--CHAITHANYA C B (ಚರ್ಚೆ)೧೦:೫೨, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 135. ಮ್ಯಾಸ್ಲೊ ರವರ ಅಗತ್ಯ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ--Sunil koundinya (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೧, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 136. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೈಪೋಟಿ--Venkatesh 1410360 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೦, ೨೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 137. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ--Parthiban (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೧, ೨೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 138. ಆಡಳಿತ ಲೆಕ್ಕೆಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ--Hemanth7259 (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೦೭, ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 139. ಕಾಂಡ್ರಿಕ್ತೈಸ್--Anushree A (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೪೦, ೨೪ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 140. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ವಿಮೆ--Pklinda (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೪೦, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)
 141. ಜೋನ್ ಬ್ಯೂಚಾಂಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟರ್--HANU MARTINA (ಚರ್ಚೆ) ೨:೨೦, ೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 142. ಲೀಸ್ ಮೇಟ್ನರ್ --Kranthi M (ಚರ್ಚೆ) --Kranthi M (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೫೨, ೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 143. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ರೇಖೆ--Sirivanth.rs22 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 144. ವಿಮಾಗಣತಜ್ಞ--Pratheeksha h b (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೩, ೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 145. ಉದ್ಯೋಗಿ ವಹಿವಾಟು--Norin nidhi moses (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೫, ೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 146. ಆಜ್ಮರ್ ರೋಡ್--Anusha dn (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೨, ೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 147. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಣಕಾಸು ವಗಾ೯ವಣೆ--Anusha dn (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೨೧, ೭ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 148. ಹಿಂಬರಹ--Banuchander S (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೩, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 149. ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪದ್ದತಿ--D.B. SUNIL (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೯, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 150. ಆಡಮ್ ಖೂ--Simson r 1410058 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 151. ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು-- Kokila R 1415054 (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 152. ಬಂಡವಾಳ ಪೇಟೆ--MANAS K MURALEEDHARAN (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೦೭, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 153. ಆಯವ್ಯಯಪಟ್ಟಿ--Abishek 043 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೦, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 154. ಡಿಮಾಟ‍್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಧಾರಿ ಸೇವೆಗಳು--Divya.s lallu (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೨, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 155. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು--Anisha.Nagaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೪೩, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 156. ವಿಮಾನಯಾನ ವಿಮೆ--Jadhav.chandana (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೫೦, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 157. ಜೇನ್ ಕುಕ್ ರೈಟ್----JESUSAM1 (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೭, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 158. ANILA D S ,1510157,anila annie 22----anila annie 22 (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೩೭, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 159. VINITHA MARY A ,1510168,Vinitha Mary A----Vinitha Mary A (ಚರ್ಚೆ೧೩:೩೭, ೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 160. ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ--Divyasharmila (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೨೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 161. ಸವಕಳಿ--Rohan issac (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೫೨, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 162. ಇಳ್ಲಿ ಹರಜು--Shruthy.p (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 163. ಕಂಟ್ಯಾಗೊ--Rajath raghav (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೨೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 164. ಸಾಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ--Reenamary.s (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 165. ಸಾಲಗಾರ--Ramya devi (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 166. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್--M.u. erappa (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 167. ಜೀವ ವಿಮೆ--Suhas m r (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೫೫, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 168. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ--Vinay gowda .p (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೩, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 169. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ--Stanley melferd (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 170. ಸಾಲದ ಪತ್ರ--Rajesh.12p (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೬, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 171. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಲೀಕ--Anthony Vignesh s (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೮, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 172. ತಮಾರಾ ಅವೆರ್ಬುಚ್ ಫ್ರೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್--Prathiba.C (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೪, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 173. ಎಮ್.ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್--Kavya sri.k (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೦, ೧೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 174. ವಾಹನ ವಿಮೆ--Sarika.g.b (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೧೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 175. ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ--Nischal amarnath (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 176. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ--Stanley melferd (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 177. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಯೋಜನೆ--Sathya Raj123 (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೦೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 178. ಸರ್ವತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ--Chandana aswath (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 179. ಟಿ. ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ--Cool poo (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 180. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಮೆ--Rahul k (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೧೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 181. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬರ್--Apoorva.Singegol (ಚರ್ಚೆ) ೦೭:೩೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 182. ಉತ್ಪನ್ನ--Sachin sach mandya (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 183. ನೌಕಾ ವಿಮೆ--Nikitha bharadwaj (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೨೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 184. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ --Nitesh gr (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 185. ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್--Sudeep Michael (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೦, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 186. ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ--Thomson Daniel (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೫೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 187. ಜೀನ್ ಬೋಡ್ರಿಲಾರ್ಡ್ರ--Nagendrakumar639 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೦೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 188. ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್--Karthi V (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 189. ಪೂರೈಕೆಯ ಕಾನೂನು--Ankitha U.N (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 190. ಡೇವಿಡ್ ರಿಕಾರ್ಡೊ--NB KEERTHI REDDY KOTE (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೩೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 191. ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ--Kt shivaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೪೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 192. ನೆಗೋಶಬಲ್ ವಾದ್ಯ--Ponnanna.M.G. (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 193. ಡೆಂಗ್ ಕ್ಸಿಯಾವೋಪಿಂಗ್--Sampath c (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೧೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 194. ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ--Varsha Raj (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೨೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 195. ಲಾಭಾಂಶ--Deepthi.sana (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC){
 196. ಗ್ರಾಹಕ ತ್ರುಪ್ತಿ--Aishwarya.S.J (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೦೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 197. ಕೆಲಸದ ವಿನ್ಯಾಸ--Rashmi.m (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 198. ಅಪಾಯ--ಜಿತ್ತು ಜಾಯಿ . ಎಮ್ (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 199. ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್--Sujith johnson1 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೪೩, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 200. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್--Joyce wesley (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೭, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 201. ಗಾರ್ನಿಶೀ ಆರ್ಡರ್--Steffi.cathy (ಚರ್ಚೆ) ೧೪:೨೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 202. ಜಿ.ಎಸ್. ಘುರ್ಯೆ--Sai Bhavani P (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೨, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 203. ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್--Mandara.B.P (ಚರ್ಚೆ) ೧೫:೫೪, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 204. ಜಾನ್ ಮೇನಾರ್ಡ್ ಕೀನ್ಸ್--Malavikapraseed (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೦೮, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 205. ಗಾರ್ಡನ್ ಆಲ್ಪೋರ್ಟ್--Manonmayi Raj (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೩೧, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 206. ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ--Saujanya Shyam (ಚರ್ಚೆ) ೧೮:೦೯, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 207. ಕಿಮ್ ಜೋಂಗ್ ಅನ್--Dhruva.L (ಚರ್ಚೆ) ೧೯:೪೫, ೧೪ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 208. ಸಿದ್ದಿ ಜನಾಂಗ--Rashmi.B.R (ಚರ್ಚೆ) ೦೩:೧೯, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 209. ಸುಬ್ರಮನಿಯನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್--nischitha<3 (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೨೫, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 210. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್--Shalini elumalai7 (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೧೬, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 211. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡ್ವಾರ್ಕಿನ್--Lakshmi Somasheker (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೨೨, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 212. ಇ. ಎಚ್.ಕಾರ್--Sancia catherine (ಚರ್ಚೆ) ೧೨:೪೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 213. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ--Nischal amarnath (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೫೨, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 214. ದಿಲೀಪ್ ಶಾಂಘ್ವಿ--Aishwarya95 (ಚರ್ಚೆ) ೧೭:೦೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 215. ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್--Naveengowda887 (ಚರ್ಚೆ) ೦೪:೪೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 216. ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್--Manumitra (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೧೧, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 217. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ--Kumaryadav123 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೨೮, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 218. ಪೌರತ್ವ--Navyatha123 (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೩೧, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 219. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ--Prathikshamk (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೫೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 220. --Nimitha George (ಚರ್ಚೆ) ೦೮:೪೫, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 221. ಕಿಮ್ ಜೊಂಗ್--Iona Pais (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೩೨, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 222. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ--MAMATHA.CHRIST (ಚರ್ಚೆ) ೧೧:೩೩, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 223. ಖಜಾನೆಯ ಬಿಲ್ಲು--Mani96 bcom (ಚರ್ಚೆ) ೧೩:೫೪, ೧೬ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 224. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್--Varsha venky (ಚರ್ಚೆ) ೦೯:೧೨, ೧೮ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 225. ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು-- Kokilaraaj (ಚರ್ಚೆ) --Kokilaraaj (ಚರ್ಚೆ) ೧೬:೨೪, ೧೯ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 226. ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಐ .ಏ.ವೈ)==--Kt shivaraj (ಚರ್ಚೆ) ೦೬:೦೧, ೨೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 227. ಮೀಸಲು--PREETHAM RICHARD (ಚರ್ಚೆ) ೧೦:೦೬, ೨೧ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)
 228. ವಾಣಿಜ್ಯ ಪತ್ರ--Sriram VA (ಚರ್ಚೆ) ೦೫:೨೮, ೨೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೬ (UTC)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

೨೦೧೫-೧೬ನೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ೨೦೧೫ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಹಲವು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಜರುಗಲಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು:-

ಆರಂಭ

ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ:

ದಿನಾಂಕ ಸಮಯ ಕೋರ್ಸು
ಜೂನ್ ೧೬ ೯:೦೦-೧೦:೦೦ ಮೊದಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ)
ಜೂನ್ ೧೬ ೧೪:೦೦-೧೫:೦೦ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎ. & ಬಿ.ಎಸ್‍ಸಿ (ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ)
ಜೂನ್ ೧೭ ೧೦:೦೦-೧೧:೦೦ ಮೊದಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎ. & ಬಿ.ಎಸ್‍ಸಿ (ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ)
ಜೂನ್ ೧೭ ೧೫:೦೦-೧೬:೦೦ ಮೂರನೆಯ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. (ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ)
ಜೂನ್ ೧೮ ೯:೦೦-೧೦:೦೦ ಮೊದಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಕಾಂ. (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು)
ಜೂನ್ ೧೯ ೧೧:೦೦-೧೨:೦೦ ಮೊದಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಬಿ.ಎ. & ಬಿ.ಎಸ್‍ಸಿ (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತಮಿಳು)

ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಕ ಬಳಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಮೊದಲ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್

ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿಗಳು ಸಾಯಂಕಾಲ ೪:೦೦ ರಿಂದ ೬:೦೦ ತರ ತನಕ-

 • ಜೂನ್ ೨೯: ಸಂಸ್ಕೃತ
 • ಜೂನ್ ೩೦, ಜುಲೈ ೩ ಮತ್ತು ೬: ಕನ್ನಡ
 • ಜೂನ್ ೩೦: ತಮಿಳು
 • ಜುಲೈ ೧, ೨ ಮತ್ತು ೮: ಹಿಂದಿ

ಕೈಜೋಡಿಸುವವರು

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸುವವರು


ಸಿಐಎಸ್-ಎ೨ಕೆ ತಂಡ

 1. ಪವನಜ (ಚರ್ಚೆ)
 2. ರಹಮಾನುದ್ದೀನ್ (ಚರ್ಚೆ)
 3. ತನ್ವೀರ್ ಹಸನ್ (ಚರ್ಚೆ)
 4. ಅನಂತ್ (ಚರ್ಚೆ)