ವಸಂತ ನಿಲಯ
ವಸಂತ ನಿಲಯ
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ವಿ.ಎಸ್.ಕುಟುಂಬರಾವ್
ನಿರ್ಮಾಪಕವಸಂತಮಾಲಿನಿ
ಪಾತ್ರವರ್ಗರಾಜೇಶ್ ವಸಂತಮಾಲಿನಿ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್, ಶಕ್ತಿಪ್ರಸಾದ್
ಸಂಗೀತಎಸ್.ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಅಣ್ಣಯ್ಯ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೮೨
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಕನಕಧಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್