ಲವ್ ಲೆಟರ್
ಲವ್ ಲೆಟರ್
ನಿರ್ದೇಶನಕೆ.ಸುಕುಮಾರನ್
ನಿರ್ಮಾಪಕಟಿ.ಕೆ.ಬಾಬು
ಪಾತ್ರವರ್ಗಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಸಂಗೀತನಾಯಕ್ ಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಅರಸ್
ಸಂಗೀತರವಿ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು೧೯೯೦
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಪಿಯರ್‍ಲೆಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್