ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರುಕ್ಮಿಯು ವಿದರ್ಭ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಭೀಷ್ಮಕ ರಾಜನ ಮಗನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದನು. ರುಕ್ಮಿಯು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಚೇದಿ ರಾಜ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ವಧುವಾಗಿ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದನಾದರೂ, ಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ವಿದರ್ಭ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದನು.

"https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=ರುಕ್ಮಿ&oldid=497459" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ